"Кесипкөй адистердин жетишсиздиги" репортажы (Ала-Тоо24)