Кыргыз Республикасынын Президенти А.Атамбаев Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Атамбаев Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына кол койду.

Аталган  мыйзам 2016-жылдын 21-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган болчу.

Мыйзамдын башкы  максаты -  мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кадрларды тандоо системасын, кызматчылардын эффективдүү, жемиштүү жана жооптуу эмгектенишине көмөктөшкөн материалдык жана материалдык эмес дем берүү механизмдерин өркүндөтүү болуп эсептелет.

Мыйзамда белгиленген жаңы жоболор жыйынтыгында мамлекеттик башкаруу системасынын жакшыртылышына жана калкка кызмат кылган тейлөөлөрдүн сапатынын жогорулашына өбөлгө болот.

Ошондой эле мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызматты бүтүндүк менен өтөөнүн укуктук негиздери белгиленген. Бир жагынан, баалоо, иштин натыйжалары менен, экинчи жактан, сиңирген эмгегинин негизинде кызматчыны кызматта жогорулатуунун ортосундагы  байланыш калыптанат.

Мыйзам официалдуу басма булагында жарыялангандан тартып күчүнө кирет.