Улуттук кадрлар резервине өтүү үчүн компьютердик тестирлөөнүн графиги

Улуттук кадрлар резервине өтүү  үчүн компьютердик тестирлөөнүн  графигин төмөнкү тиркемеден жүктөп алсаңыздар болот.

Тестирлөө борборлорунун даректери:

  • Бишкек ш.: Исанова көчөсү 87, (каб. 310)
  • Ош ш. : Ленина көчөсү

Улуттук кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тестирлөө үчүн колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын болжолдуу тизмеси