КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын директору Акрам Мадумаров европанын алдыңкы ЖОЖдорундагы окутуу сапарына катышты

Жакында  КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы Франциядагы  Улуттук администрация мектебине (Париж ш.) жана  Маастрихт менеджмент мектебине (Маастрихт ш.) окутуу сапарын уюштурду.  

Анын максаты  мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын потенциялын бекемдеп, ушул чөйрөдөгү кадрлардын квалификациясын заман талабына ылайык жогорулатуу болуп саналат. Бул окутуу сапарында А. Мадумаров Франциядагы  Улуттук администрация мектебинде (Париж ш.) жана  Маастрихт менеджмент мектебинде (Маастрихт ш.) болуп,  анда мамлекеттик жана муниципалдык  кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана алардын ишин баалоо системасы тууралуу сөз сүйлөп, аны менен катар бул тармакка жаңы принциптерди киргизүү жана европанын ЖОЖдорунда билим алууга,  тажрыйба алмашууга муктаждыктар бар экенин баса белгиледи.

Эске салсак, Улуттук администрация мектеби мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жогорку звеносундагылар үчүн окутуу курстарын, биргелешкен магистрдик жана жеке программаларды уюштурат, ошондой эле дүйнө жүзү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу максатында, кеңеш берүү иш-чараларын да өткөрөт. Ал эми Маастрихт менеджмент мектеби Нидерланддагы эң эски бизнес мектеби болуп саналат жана ал  башкаруу багытында илимий программалар менен иш алып барат.

Европанын алдыңкы ЖОЖдорундагы окутуу сапарда Кыргызстандан барган тарап билим менен тажрыйба алмашуу багытында бир катар макулдашууларга жетишишти.