КРнын Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик органдардын жетекчилеринин кирешелери, чыгашалары жана мүлктөрү тууралуу маалыматтарды жарыялай баштады

Мамлекеттик кадр кызматы декларацияларды жарыялоону улантууда. 2016-жыл үчүн  мамлекеттик кызматчылардын  кирешелери, чыгымдары жана мүлктөрү тууралуу жалпыланган  маалыматтар графикке ылайык жарыялана баштады. Өткөн жылы мамлекеттик органдардын жетекчилери канча киреше табышканын билүү үчүн “кирешелер жана чыгымдар жөнүндө жалпыланган маалыматтар” деген шилтемеге киресиздер. (Мамлекеттик органдардын тизмеси жаңыланып турат) 

Мамлекеттик кадр кызматы  бул боюнча эч кандай комментарийлерди  жана субьективдүү  автордук маалыматтарды бербейт.

Ошондой эле Мамлекеттик  кадр кызматы 2017-жылдын  2-августтундагы  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» №164 мыйзамына ылайык,  2017-жылдын 1-октябрынан баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше жана чыгашаларын декларациялоо боюнча укуктары КРнын Мамлекеттик Салык кызматына өтөт.