ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2019-жылдын 5-6-ноябрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Таластагы бөлүмчөсүнө жумушчу иш сапары өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын жумушчу тобу Таластагы бөлүмчөсүнүн тажрыйбасын иликтөө максатында 2019-жылдын 5-6-ноябрында иш сапарга барып келишти.

Бул мониторингдин чегинде жумушчу топ Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн техникалык жабдууларынын жумуш абалын текшерди (видеобайкоо камералары, Тестирлөө борборунун жана Сынак тестирлөө борборунун стационардык компьютерлери, Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматчыларынын персоналдык компьютерлери).

Видеобайкоо камералары жана тестирлөө өткөрүүгө багытталган компьютерлер штаттык режиминде иштеп жатат. Компьютерлерде орнотулган чоочун программалык камсыздоо табылган жок. Талас облусунун мамлекеттик/муниципалдык кызматына кирүү үчүн талапкерлерди тестирлөө өткөрүү текшерилип, талдоо жүргүзүлдү. Жер-жерлерде тестирлөөнү уюштурууда жарандар үчүн шарттарды жакшыртуу боюнча сунуштар берилди.