ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Эсеп палатасындагы инспектор кызматына Улуттук резервден дайындалды

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын буйругунун негизинде Улуттук кадрлар резервинин курамынан Айбек Ибраев КРдин Эсеп палатасынын айлана чөйрө жана социалдык тармактагы аудиттик чыгашалар бөлүмүнө инспектор жана Сүйүнбай Зулуев КРдин Эсеп палатасындагы экономика тармагындагы аудиттик  чыгашалар бөлүмүнө мамлекеттик  инспектор кызматына дайындалды.

Бүгүнкү күндө Улуттук кадрлар резервинде 28 резервист бар, анын ичинде 20 жогорку административдик кызмат, 8 башкы кызмат.

Эскерте кетсек, Улуттук кадрлар резервин түзгөндөр мамлекеттик жана муниципалдык башкы жана жогорку бош кызмат орундарына жайгашууда артыкчылык укугуна ээ.