ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Депутаттар тобу «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамга бир катар иштиктүү өзгөртүүлөрдү сунуштоодо

Жогорку Кеӊеште мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу чөйрөсүндөгү ченемдик укук актыларын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» КР мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Демилгечилер – Жогорку Кеӊештин депутаттар тобу.

Демилгечилердин бири депутат Аалы Карашевдин айтымында, мыйзамда белгиленгендей, кызматчы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан мамлекеттик органга өткөндө ага анын муниципалдык кызмат ордундагы класстык ченге туура келген класстык чен ыйгарылат. Ошондон улам, муниципалдык кызматтын чени бар мамлекеттик кызматчыларга класстык ченди берүү учурларын тактоо сунушталат.

“Статс-катчылардын кызмат орундарын ээлөөгө талапкер болуучуларга карата иш стажы боюнча коюлуучу талаптар да сунушталууда. Статс-катчынын кызмат ордун жогорку билими, мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтарда башкы кызмат орундарында иштеген 5 жылдан кем эмес жыйынды стажы же иштин башка чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы, бирок бир эле убакта мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтардагы башкы кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес иштеген жыйынды стажы бар адамдар ээлей алышат”, - деди ал.

Бул ченем кээде ар түрдүүчө чечмеленүүдө. “Айталы, башка чөйрөлөрдөгү 3 жылдык иш стажы мамлекеттик кызматтын башкы кызмат орундарындагы 7 жылдык иш стажына киреби же жокпу, же болбосо кесиптик ишмердиктин 7 жылдык стажын жана мамлекеттик кызмат орундарындагы 3 жылдык иш стажын жыйынды түрүндө эсептөө керекпи деген суроолорго жооп ар кандай болууда”, - деди баяндамачы.

Азыр бош кызмат ордуна ачык конкурс бош кызмат орду пайда болгондон кийин 10 жумушчу күндүн ичинде өткөрүлөт. Бирок, 10 жумушчу күндүк мөөнөттү кармануу иш жүзүндө кыйынчылык туудуруп жатканы белгилүү болду. “Ошондон улам, бул мөөнөттү алып салуу, ал эми конкурсту өткөрүүнүн так мөөнөтүн КР Өкмөтүнүн чечими менен аныктоо сунуш кылынды”, - деп кошумчалады ал.