ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мамлекеттик кадр кызматынынын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерине «Мамлекеттик жана мунипалдык кызматчынын этикасы – коррупциянын алдын алуу негиздерин

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 10-январындагы № 2 «2018-жылды Региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» Жарлыгынын жана коррупцияга каршы туруу боюнча ведомстволук иш-чаралар Планынын алкагында региондордогу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын укуктук маданиятын жогорулатуу максатында МККда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу Арстанбек Курманалиев тарабынан 2018-жылдын 17-сентябрында Бишкек шаарында - МККнын Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери үчүн, 2018-жылдын 24-сентябрында Балыкчы шаарында - МККнын Түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери үчүн жана 2018-жылдын 2-октябрында Ош шаарында МККнын Түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери үчүн «Мамлекеттик жана мунипалдык кызматчынын этикасы – коррупциянын алдын алуу негиздеринин бири» деген темада окуу семинары өткөрүлдү.

Мындан ары МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери тарабынан региондордогу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылары үчүн бул тема боюнча окуу семинарлары өткөрүлөт.