ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин Жумушчу тобу тарабынан бекитилген МККнын системасында коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү боюнча иш-чараларды

2018-жылдын 17-майындагы Антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясын ишке ашырууну контролдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын системасында коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү боюнча иш-чаралардын Деталдуу планы бекитилген (мындан ары – Деталдуу план). Буга байланыштуу МККнын жетекчилигине төмөнкү тапшырмалар берилген:

- бекитилген Деталдуу планды мамлекеттик органдарга – тең аткаруучуларга ишке ашыруу үчүн жөнөтүү;

- белгиленген мөөнөттө Деталдуу пландын коррупцияга каршы иш-чараларды ишке ашыруу боюнча толук чараларды кабыл алуу жана Деталдуу планды ишке ашыруу боюнча аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жооптуу адамдар тартиптик жоопкерчиликке тарттуу жөнүндө чараларды карап чыгуу;

- коррупцияга каршы иш-чараларды ишке ашыруу үчүн туруктуу негизде контроль жасап туруу;

- Деталдуу планды аткаруу боюнча жасалган иш жөнүндө жыйынтыктарды МККнын расмий сайтына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына туруктуу чагылдырып туруу;

- ай сайын Деталдуу планды аткаруу боюнча жасалган иш жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жөнөтүү.

Буга байланыштуу, жогоруда аталган тапшырмалар МККнын “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын системасында коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү боюнча иш-чаралардын Деталдуу планын ишке ашыруу жөнүндө” буйругунда чагылдырылган. Аталган буйрук тарабынан иш-аракеттердин кадамдык планын бекитүү жана жооптуу адамдарды аныктоо каралган.

Мындан сырткары, 2018-жылдын 28-июнунда МКК 2018-жылдын июну үчүн Деталдуу планды аткаруу боюнча жасалган иш жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жөнөттү.

Ошондой эле, 2018-жылдын 31-июлунда МКК  2018-жылдын июлу үчүн Деталдуу планды аткаруу боюнча жасалган иш жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жөнөттү.

2018-жылдын июлу үчүн Деталдуу планды аткаруу боюнча жасалган иш жөнүндө маалыматты бул жерде көрүңүздөр.