Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында (МКК) электрондук кайрылууларды кабыл алуу жана кароо тартиби менен көнүл салып таанышууңузду өтүнөбүз.

 1. МККнын расмий сайты жарандардын электрондук түрдө кайрылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу каражаты болуп саналат.
 2. Жарандардын МККнын расмий сайты аркылуу электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулары Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 4-майындагы № 67 "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө&quo"; Мыйзамына ылайык каралат жана түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн чинде сөзсүз каттоого тийиш.
 3. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (ал болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин көрсөтүүгө, кайрылуусунун маани-маңызын баяндоого милдеттүү.
 4. Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.
 5. Электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат. Кайрылууну чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 календардык күндөн ашпайт. Бул чечим жөнүндө арыз ээсине тийиштүү кабар кат жиберилет.
 6. МККнын компетенциясына кирбеген маселелерди камтыган электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде тийиштүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жөнөтүлөт. Бул тууарсында арыз ээсине кабар кат жиберилет.
 7. Төмөнкүдөй электрондук кайрылуулар каралбайт:
  • ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандар;
  • 3-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтар болбогондор.

Сиздин кайрылууңузду белгиленген мөөнөтүн ичинде калыс жана ар тараптуу кароо максатында, кайрылуунун текстинде Сиз баяндап жаткан иш-аракеттин, фактынын же окуянын дарегин көрсөтүү зарыл, ошондой эле Сиздин кайрылууңуздун маанисин тактоо үчүн телефон номериңизди көрсөтүү керек.

Кайрылуунун тексти техникалык жактан 5000 белги менен чектелген (аралыктарды эсептегенде). Сиздин кайрылууңуздун өлчөмү аталган чектөдөн ашып кетсе, анда аны өзүнчө файл түрүндө тиркеп, тексте кайрылуунун маани-маңызын көрсөтүңүз.

5 Мб коп эмес

Арыз эсси боюнча маалыматтар

Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.

Получить ответ

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчилигинин жарандарды кабыл алуу

ГРАФИГИ

 

Кызмат орунунун аталышы

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Аптанын күнү жана убактысы

Кабыл алуу жайы

 

Директор

 

Мадумаров

Акрам

Камбаралиевич

 

Шейшемби

14.00- 17.00

 

Чүй пр., 122

№ 201«а»-каб.

 

Статс-катчы

 

Сагынбаев

Бакытбек Эсенбаевич

 

 

Шаршемби

14.00-17.00

 

Чүй пр., 122

№ 201«б»-каб.

 

 

Директордун орун басары

 

Тарбинский

Олег Станиславович

 

Бейшемби

14.00- 17.00

 

Чүй пр., 122

№ 303 «а»-каб.

 

Директордун орун басары

 

Алышбаев

Калыбек

Кенешович

 

Жума

14.00- 17.00

 

Чүй пр., 122

№ 303 «б»- каб.

 

Кигизүүгө мүмкүн болгон символдордун чеги 1000 (count)

Тажимахаммад | 2016-09-30 18:24:28

Мен Ош шаарынын мэриясындага ваканттык муниципалдык юридикалык болом башчысы кызмат ордуна документтер тапшырдым бирок мага ал жерден эч кандай консультация берген жок бирок кийинки жумада тест болорун айтишти. Ошондой эле тестте эмне суроолор боюнча жана кайсы жол боюнча даярдык корушум боюнча эч кандай корсотмо беришкен жок. Эми суроо, мен кайсы направление боюнча кайсы суроолор боюнча даярдык корушум керек? Алдын ала чон рахмат.

 

Эң көп берилүүчү суроолор

 

1

Суроо                   

Тестирлөө бүткөндөн кийин тесттин жыйыйтыгын алууга болобу?

           

Жооп

Тесттин жыйынтыгы талапкерлерге берилбейт. Кайсы суроолорго туура эмес жооп бергениңизди тест аяктаган учурда гана экрандан көрө аласыз. Тестирлоонун натыйжалары протокол турундо тузулот жана Тестирлоо борбору аны мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын окулуно тапшырылат.

2.

Шаардык, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылыгына ваканттык орундарга коюлган квалификациялык талаптар кандай?

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыларга коюлган квалификациялык талаптарга төмөнкүлөр кошулат:

- административдик мамлекеттик кызмат орундарынын категориясын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимдин деңгээлине жана профилине;

- адистиги боюнча иш стажы менен тажрыйбасына жана тиешелүү кесиптик жөндөмдөрүнө талаптар.

Административдик мамлекеттик кызмат орундарына адистиги боюнча иш стажына жана тажрыйбасына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары - иш стажына талаптар коюлбайт;

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундары - кенже кызматтардагы кеминде бир жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде үч жылдык иш стажы;

- башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары - улук кызматтардагы кеминде үч жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде беш жылдык иш стажы;

- жогорку админифган учурларда мамлекеттик тилди мамлекеттик кызматчынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүгө.

3.

Предметтик тестти кыргыз тилинде отууго болобу? Тестирлоо мезгилинде кыргыз тилин тандоодо урукссатпы?

Тестти баштоо учурунда, талапкер мамлекеттик же расмий тилди тандап алууга укугу жана мумкунчулугу бар.

4.

Мамлекетик жумушта иштеп ошол учурда башка мамлекеттик жумуштарга конкурска катышса болобу?

Ооба болот. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Мызаймында конкурска катышканга чектөө көрсөтүлгөн эмес.

5.

Мамлекеттик кызматчыга иш стажы боюнча канча күн кошумча өргүү күнү кошулуп берилет?

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 45 беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыга ден соолугун чыңдоо үчүн мыйзамда белгиленген эмгек акы өлчөмүндө жөлөкпул төлөп берүү менен узактыгы отуз календардык күнгө ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү белгиленет. Мамлекеттик кызматта беш, он жана он беш жылдан ашык иш стажы болгондо ушул статьянын 46-статьясынын талаптарын эске алуу менен акы төлөнүүчү өргүү тийиштүү түрдө эки, төрт жана алты календардык күнгө узартылат.

6.

 

Бир туугандар мамлекеттик кызматта чогуу иштегенге болобу?

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдардын (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери жана балдары) түздөн-түз баш ийишине же көзөмөлдөөдө болушуна байланышкан мамлекеттик кызматта болууга, тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө Убактылуу жобонун 16-пунктуна ылайык, жарандын конкурска катышуусуна жол берилбейт, эгер, анын келечектеги мамлекеттик кызматы андагы түздөн-түз кол алдында же ошого баш ийген адамдар менен бирине-бири баш ийген жакын туугандыкта (ата-энеси, аялы-күйөөсү, бир туугандары, карындаштары, сиңдилери, уулдары, кыздары) болсо.

 Жарандардан келип тушкон суроолор

1

Квалификациялык талаптарды жөнөкөйлөтсө болобу, себеби айылда тийиштүү  багыттагы кесипке ээ болгондор аз болуп, квалификациялык талапка ылайык келбегендиктен конкурса катышууга көптөрүндө мүмкүнчүлүк болбой, бир эле талапкер тестирлөөдөн тийиштүү балл албай калып кайрадан калып жатат?

 

 

 

 

          “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын максаттарынын бири муниципалдык кызматты өтөө дэңгеелин мамлекеттик жарандык кызматты өтөө менен  бирдей дэңгеелге келишине мүмкүнчүлүк түзүү. Ошону менен бирге, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 14-беренесинин 3-бөлүгүнүн  1-пунктуна ылайык,  кенже административдик кызмат орундары үчүн билим деңгээлине карата муниципалдык кызматчылар үчүн жогорку же болбосо орто кесиптик билим талабы белгиленет. Ал эми айыл өкмөттөрүндө кенже кызмат орундарына конкурстан өткөндөрдүн санын көбөйтүү максатында тестирлөөдө колдонулган ченемдик-укуктук актылардын санын азайтууну жана Тестирлөөнүн модернизацияланган системасында бир нече жооптор тандап алуу варианттар (төрт бурчук менен белгиленген) пайыздык коээффициенттерди колдонууну каралып жатат.  

2

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин функционалдык милдеттерин ким иштеп чыгышы керек?

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын Типтүү Кызматтык Нускамасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабры № 706 токтому менен бекитилген.        Белгиленип кеткен Типтүү нускаманын негизинде мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган кызматчылардын функционалдык милдеттерин түзөт.

3

Өзүн каржылай алган айыл өкмөттөргө кошумча штаттык бирдик алууга уруксат берилеби?

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-августундагы № 451 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык,  жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын штаттык саны калктын санына жараша түзүлөт.

 

4

Баарыбызга белгилүү болгондой МККы жыл сайын кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу максатында , ар түрдүү багытта окууларды өткөрүп келет. Ошол окууларды Облустун борборунда эмес, жер жерлеринде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк барбы?

Белгиленип кеткен суроо боюнча “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырыкка” жер жерлеринде  окутууну киргизүү маселеси каралып жатканын белгилейбиз.

5

Алты айдан аз иштеген кызматкерлерди баалап, кийинки кадамга жылдырса же чин берсе болобу?

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө Жобонун 31-пунктуна ылайык, жылдык баалоонун натыйжалары сыноо мөөнөтүн кошкондо, 6 айдан ашык иштеп жаткан кызматчыларга, анын ичинде бала багуу боюнча өргүүдөн жана узак мөөнөттүү окуудан ишке чыккан кызматчыларга карата колдонулат.