Ишмердүүлүктү баалоо кызматчыларга материалдык жана материалдык эмес дем берүүнүн маанилүү куралы болуп саналат

Бул тууралуу 2017-жылдын 25-майында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Н. Бегалиева  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн болуп өткөн семинарда айтты.

Н. Бегалиева  ишмердүүлүктү баалоо кызматчылардын ишинин натыйжаларын жогорулатуунун механизми катары материалдык жана материалдык эмес дем берүү системасын өзүнө толук камтырын жана анын натыйжасында, кызматчыларды материалдык жана моралдык жактан мотивациялоо катары  эмгек акы торчосунда кадамдарды ыйгаруу, кезексиз жана кезектүү класстык чендерди берүү, сыйлыктарга көрсөтүү, чет мамлекетке окууга жиберүү,  улуттук жана ички резервге кирүү каралганын белгиледи. 

Кызматчылардын ишин  баалоо жыл сайын жана жылдык баанын жыйынтыгына жараша бекитилген критерийлер боюнча коюлат. 

Семинардын жүрүшүндө жогоруда аталган ведомствонун кызматчыларына баалоонун тартиби окутулуп, практикалык тапшырмалардын  негизинде  кварталдык пландарды жана отчётторду  түзүүнүн өзгөчөлүктөрүн, тапшырмалардын көлөмүнө ылайык пайыздык көрсөткүчтөрдү аныктоо, баллдарды коюу, кварталдык жана жылдык баанын жыйынтыгын чыгаруу боюнча да түшүндүрмөлөр болду.