Кадр кызматынын Тестирлөө борборунда манилүү семинар болуп өттү

2017-жылдын 18-апрелинде Кадр кызматынын Тестирлөө борборунда манилүү семинар болуп өттү. Семинарды КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын статс-катчысы Бакытбек Сагынбаев ачып, кадр кызматы мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттырууга багытталган окутууларга чоң маани берерин белгилеп, өз тажрыйбасы, билими менен бөлүшүп жатканы үчүн Тимур Дьячковго ыраазычылыгын билдирерин айтты.

Семинар “Мамлекеттик кызматкерлерди окутуунун корпоративдик модели: Санкт-Петербургдун тажрыйбасы” деген темада болуп, аны Санкт-Петербургдун аймактар аралык ресурстук борборунун директору  Тимур Дьячков алып барды.

Т. Дьячков семинардын башталышында: “Мага Кыргызстанга келүү абдан жагат. Анткени, бул жакта көз карашыбыз окшош,  ойлорубуз дал келип, мени менен бир толкунда болгон билимдүү кадрлар көп. Эң башкысы, сиздер иштеп чыккан  мыйзамдар менен таанышып чыгып,  мыйзамдык базаны жакшыртууда ийгиликтерди жаратып жатканыңыздарга кубандым”,-деди.

Семинардын жүрүшүндө ал  Санкт-Петербургдун аймактар аралык ресурстук борбору – “Санкт-Петербург администрациясынын корпоративдик университети”  - функциялары, максаттары, түзүмдөрү, мамлекеттик кызматкерлерди окутуу боюнча Россияннын мыйзамдары менен  мыйзамдардагы жаңычылдыктар жана 2018-жылга чейин өнүгүү багыттары, “корпоративдик моделди” түзүү боюнча мамкызматкерлерди окутуу, аралаш окутуу программасын иштеп чыгуунун конкреттүү  мисалдары, ошондой эле  мамкызматта заманбап  окутуу технологиялары тууралуу айтып берди. Алсак, аралашма жана электрондук окутуулар, Санкт-Петербург Администрациясынын окутуу  порталы жана анын кадрлар порталы менен интеграциялануусу, электрондук библиотекалары боюнча түшүндүрмөлөр болду. Семинарга Өкмөттүн аппаратынан да өкүлдөр келишти жана ал кызыктуу болгондуктан, анын катышуучулары каалаган суроолорун беришип, жеткиликтүү жоопторду алышты.

Маалымат үчүн:  Дьячков Тимур Вячеславович,  Санкт-Петербургдун аймактар аралык ресурстук борборунун директору. Ал кадрларга байланыштуу жаңы  технологияларды жайылтуу боюнча жумушчу тобунун жетекчиси. Мамлекеттик жарандык кызматты өнүктүрүү багытында 100дөн ашык мыйзам долбоорлорунун жана токтомдордун автору, Санкт-Петербург шаардык администрациясында сынактарды жана аттестацияларды өткөрүү боюнча кесипкөй тестирлөө сынагын , коррупцияга каршы мониторинг жана кадрдык аудит системасын киргизүүнүн  демилгечиси. Санкт-Петербург администрациясынын кадрлар порталы  жана кадрлардын жаштар резерви долбоорунун жетекчиси. Россиянын мамлекеттик жарандык кызматында 13 жылдык стажы бар.