Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери ишмердүүлүктү баалоону кантип иш жүзүндө колдонуу керектигин үйрөнүштү

2017-жылдын 12-апрелинде КРнын Мамлекеттик кадр кызматы Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун жергиликтүү өз  алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө муниципалдык кызматчылардын ишмердүүлүгүн баалоону иш жүзүндө колдонуу боюнча семинар өткөрдү.

Иш-чара “ Жарандардын үнү жана ЖӨБ органдарынын отчёттуулугу: бюджеттик процесс” деген долбоордун алкагында Швейцария Өкмөтүнүн каржылык колдоосунда  Өнүгүү саясаты иституту аркылуу өттү.

Семинарды КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары К. Алышбаев ачты. Иш-чаранын жүрүшүндө  материалдык жана материалдык эмес дем берүүнүнүн бардык системасын өзүнө камтыган кызматчыларды баалоонун тартиби түшүндүрүлдү.

Алсак, семинардын катышуучулары топ-топко бөлүнүп практикалык иштер аркылуу баалоо процедураларын  жана механизмдерин үйрөнүшүп, анын маанисин толук түшүнү үчүн кырдаалдык кейстерди чечишти.

Белгилүү болгондой, өткөн  жылдын июнь айында Кыргыз Республикасында күчүнө кирген «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» Мыйзамы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишинин жыйынтыктыктарына жараша материалдык жана  материалдык эмес дем берүүнүн байланыштарын так аныктайт.

Ар бир кызматкердин жылдык баасын мамлекеттик жана муниципалдык органдардагы атайын комиссия коёт. Баа мамлекеттик органдардын иш максаттарына жетүүдө ар бир кызматкердин реалдуу салымына жараша кварталдык негизде коюлат.

Кызматчынын ишмердүүлүгүнө коюлган баага жараша эмгек маянасына коэффициент кошулат, класстык чендер берилет, карьерада өсүштөр болот. 

Баалоонун критерийлерине заманбаптык, берилген ишти аяктоо баскычы жана сапаты жана аны аткаруунун оордугуна байланыштуу болот.   Жогорудагы белгиленген критерийлер боюнча «канааттандырарлык эмес», «канааттандырарлык», «жакшы», «мыкты», «үлгүлүү » деген баалар коюлат.

Баалаарга жараша кызматчынын ишине дем берүү  системасы каралган. Алсак, Баалоо системасында кызматчыларды материалдык жана моралдык жактан мотивациялоо катары  эмгек акы торчосунда кадамдарды ыйгаруу, кезексиз жана кезектүү класстык чендерди берүү, сыйлыктарга көрсөтүү, чет мамлекетке окууга жиберүү,  улуттук жана ички резервге кирүү каралган.  

Ошондой эле жаңы баалоонун өзгөчөлүгү, “Үлгүлүү” баа киргизилип, ал сынактан тышкары жогорку кызматка сунуштоого мүмкүндүк берет, эмгек акы торчосуна 2 кадам ыйгарылат жана кезексиз чен алат.  “Үлгүлүү” баасы 5 алган кызматчылардын ичинен  аныкталат жана  5 пайызга  чейин  коюлат.