Мамлекеттик кызматчыларга класстык чендер баалоонун жыйынтыгына жараша берилет

Бул тууралуу КРнын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн кызматчынын ишмердүүлүгүн баалоо боюнча 2017-жылдын 10-апрелинде болуп өткөн семинарда айтылды.

Семинарда КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Н. Бегалиева кызматчылардын кесиптик өнүгүүсүндө баалоонун ролу тууралуу айтып берди. 

Жаңы мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды баалоо алардын ишинин таасирдүүлүгүн жогорулатуунун механизми катарында бекитилген.     

Баалоо мурда үч жылда бир жолудан мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кесиптик деңгээлин аныктоо максатында өткөрүлчү аттестациянын ордуна колдонулат.

Кызматчыларды баалоо жыл сайын өткөрүлөт жана бекитилген критерийлер боюнча жылдык баанын жыйынтыгына жараша кызматчыларга баа коюлат. 

Баалоо системасында кызматчыларды материалдык жана моралдык жактан мотивациялоо катары  эмгек акы торчосунда кадамдарды ыйгаруу, кезексиз жана кезектүү класстык чендерди берүү, сыйлыктарга көрсөтүү, чет мамлекетке окууга жиберүү,  улуттук жана ички резервге кирүү каралган. Ушундай жана башка керектүү маалыматтардын бардыгы  жогорудагы семинарда айтылып, түшүндүрүү иштери жүрдү.

Семинар баарлашуу форматында өтүп, катышуучулар кызыккан суроолору боюнча жоопторду алышты.