1-майга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар декларацияларына өзгөртүүлөрдү киргизсе болот

Кыргыз Республикасынын  “Саясий,  атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү” Мыйзамынын  1-беренесинде белгиленген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер  2017-жылдын 1-майына чейин декларация тапшыруу  мезгилинде толтурушкан декларацияларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө  мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Декларанттын жеке арызына   мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары, милдеттенмелери жана мүлкү жөнүндөгү декларациянын тийиштүү бөлүмдөрү  тиркелип, кошумча маалымат катарында Мамлекеттик кадр кызматына берилет.

Жалпысынан декларациялык кампания өз ишин 1-июнда аяктайт.  Андан кийин, статистиканы карап чыгуу, анализ жүргүзүү , кирешелер, чыгымдар жана мүлктөр жөнүндөгү топтомо маалыматтарды жарыялоого даярдыктар жүрөт.