Декларация тапшыруунун мөөнөтү аяктоодо

1-мартта   мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кирешелери, чыгымдары,   милдеттенмелери жана мүлктөрү  тууралуу декларацияларын тапшыруу мөөнөтү бүтөт.  Декларация жөнүндөгү мыйзам нормаларын бузгандарга административдик айып пул каралган жана ал  кызматтан бошотууга да негиз болот.

Кыргыз Республикасынын  Саясий,  атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү Мыйзамдын 8-статьясына ылайык, декларацияны аны берүүнүн мөөнөттөрүн бузуу менен берген, берилген декларацияда толук эмес жана анык эмес маалыматтар болгон учурда мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул адамдар жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялайт жана тиешелүү метериалдарды Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына жиберет.