Муниципалдык кызматчыларга кезектеги класстык чендер ыйгарылды

Республикабыздын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аттестациялык комиссиялары, 2012-2014-жылдардын ичинде  муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодон өткөрүшкөн.

Аттестациялоодон 5828 муниципалдык кызматчылар өтүп, 2660 кызматчыларга  биринчи,  кезектеги чен ыйгарууну аттестациялык комиссиялар сунуштаган. Өз убагында, улук жана кенже кызматтык топтогу 2133 муниципалдык кызматчыларга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын буйругу менен тиешелүү класстык чендер ыйгарылган.

Ал эми, башкы кызмат орунун ээлеп турган муниципалдык кызматчыларга мыйзам ченеминде карама каршылыктар болгондуктан класстык чендер ыйгарылбай келген.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы кабыл алынгандан кийин, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө” Жарлыгы менен “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” Жобо бекитилген.

Жобонун негизинде, Мамлекеттик кадр кызматынын  2017-жылдын 27-январындагы № 15   буйругуна  ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башкы административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлеген 385 муниципалдык кызматчыларына муниципалдык класстык чендери ыйгарылды. Анын ичинен 30 муниципалдык кызматчыларга кезектеги “муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси”, 46 муниципалдык кызматчыларга кезектеги “муниципалдык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси” жана 309 муниципалдык кызматчыларга, анын ичинен 265сына биринчи жолку жана 44нө кезектеги “муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси” класстык чендери ыйгарылды.