Чүй облусунун Лебединовка айылында Чүй облусунун район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы жыйынтыкталды (Толукталды)

Кырыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун “Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө” Жарлыгын аткаруу боюнча иш-чаранын алкагында, Чүй облусунун жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын  алардын орун басарларын аттестациялоо иши аяктады.

Республикалык аттестациялоо комиссиясы 2 апрелде аттестациялоону  жыйынтыктады.

Аттестациялоонун биринчи этабы болгон компьютердик тестирлөөдөн 21 талапкерден 3 талапкер 50 пайыздык босогодон кем балл алгандыгына байланыштуу, аттестациянын кийинки этабы болгон комиссиянын мүчөлөрү менен өтүүчү аңгемелешүүгө киргизилген жок.

Аттестациянын жыйынтыктоочу этабы болгон аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

  1. 16 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет:
  2. 5 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага ээ болушту.

Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча КР Өкмөтүнө аттестациялык комиссия тарабынан сунуш киргизилет.