Талас шаарында Талас облусу боюнча район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады

Талас шаарында Талас облусу боюнча район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады 

Төмөнкү шилтемелер аркылуу Талас шаарында өткөрүлгөн район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын аңгемелешүү этабын көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/1351066638601664/?sfnsn=mo (Төртүнчү бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/279936123577636/?sfnsn=mo (Үчүнчү бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/855440775007193/?sfnsn=mo (Экинчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/1104928783327714/?sfnsn=mo (Биринчи бөлүк).

Төмөнкү шилтеме аркылуу Талас шаарында өткөрүлгөн район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын компьютердик тестирлөө этабын көрө аласыздар: 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/876191716561393/?sfnsn=mo