Каракол шаарында Ысык-Көл облусу боюнча район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы жыйынтыкталды (толукталды)

Кырыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун “Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө” Жарлыгын аткаруу боюнча иш-чаранын алкагында, Ысык-Көл облусунун жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын  жана алардын орун басарларын аттестациялоо иши аяктады.

 Республикалык аттестациялоо комиссиясы 26 мартта аттестациялоону  жыйынтыктады.

 Аттестациялоонун биринчи этабы болгон компьютердик тестирлөөдөн 13 талапкерден 2 талапкер 50 пайыздык босогодон кем балл алгандыгына байланыштуу, аттестациянын кийинки этабы болгон комиссиянын мүчөлөрү менен өтүүчү аңгемелешүүгө киргизилген жок.

 Аттестациянын жыйынтыктоочу этабы болгон аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

  1. 1 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет, кызмат боюнча көтөрүлүүгө сунуш кылынат:
  2. 9 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет:
  3. 3 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага ээ болушту.

Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча КР Өкмөтүнө аттестациялык комиссия тарабынан сунуш киргизилет.

Кийинки аттестациялоо бекитилген графикке ылайык башка облустарда өткөрүлөт.