Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин кезектеги отуруму өткөрүлдү

2021-жылдын 2-мартында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин кезектеги отуруму өткөрүлдү. Отурумда мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын 2020-жыл боюнча рейтингин аныктоонун жана ишмердүүлүгүн баалоонун жыйынтыгы чыгарылды.

Статс-катчыларынын 2020-жыл боюнча ишмердүүлүгүнүн рейтингин аныктоо 25 мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын арасынан жүргүзүлгөн.

Мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын 2020-жыл боюнча рейтингин аныктоо жана ишмердүүлүгүн баалоонун жыйынтыктарын эске алуу менен мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңеш тиешелүү чечимдерди бекитти.

Ошондой эле Кеңештин отурумда мамлекеттик органдардын статс-катчыларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жаңы түзүмүнө ылайык дайындоо боюнча сунуштар  каралды.

Тиешелүү сунуштар жана чечимдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлөт.