Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Казакстан Республикасындагы магистратурага 2020-2021 окуу жылына карата кабыл алуусун жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы маалымдайт, Казакстан Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы (мындан нары – Академия) Ханнс Зайдел Фонду менен биргеликте мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу үчүн 2020-2021 окуу жылдар аралыгында төмөнкү магистрдик окуу программаларын жарыялайт:

  1. «Master of Regional Development»/ «Аймактык өнүгүү» (MRD). Окуу мөөнөтү – 1 жыл.

           Негизги талап: мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө тажрыйбасы бир жылдан кем эмес (арыз тапшыруу учурунда).

  1. «Master in Regional Leadership»/ «Аймактык лидерликтин өнүгүүсү» (MRL) Окуу мөөнөтү – 2 жыл.

           Негизги талап: мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (арыз тапшыруу учурунда).

          Магистратурага тапшыруу үчүн зарыл документтер:

  1. Арыздын формасы;
  2. Стеннограммалары бар дипломдун көчүрмөсү;
  3. Англис тилин билүүдөгү сертификаттын көчүрмөсү:  IELTS жалпы балл 4.0, TOEFL PBT жалпы балл 437 же TOEFL IBT жалпы балл 41, арыз тапшыруу учурунда жарактуу (эгер бар болсо);
  4. Жогоруда белгиленген тесттик сертификаттары жок талапкерлерге документтерди кабыл алуу процедурасы аяктагандан соң  акысы бар ARTIS тестирлөө уюштурулат. APTIS – бул англис тили боюнча тест. Анын негизги максаты төрт жөндөм боюнча тил билүү деңгээлин аныктоо (сүйлөө, жазуу, окуу жана угуу). APTISке катталуу үчүн арыз формасын толтуруу зарыл;
  5. Эмгек китепченин көчүрмөсү (кадрлар бөлүмүнөн күбөлөндүрүлгөн);
  6. Ден соолугу тууралуу медициналык справка;
  7. Формага ылайык, түзүмдүн жетекчиси тарабынан кол коюлган сунуш кат;
  8. Мотивациялык эссе жана формадагы багыт боюнча эссе.

Кеңири маалымат жана арыздардын формасы МККнын расмий сайтында www.mkk.gov.kg (бөлүк-Мамлекеттик кадр кызматы – ишмердүүлүк – кызматкерлерди окутуу – же телефон боюнча +996554209663 Тариэл уулу Шамил).

Толтурулган арыздарды 2020-жылдын 11-июнунда саат 16:00 чейин алып келүүнү өтүнөбүз.