КРПМБА мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди магистердик программаларга чакырат

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, корпоративдик башкаруу жана бизнес чөйрөсүнө адистерди даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы (КРПМБА) магистердик программаларга окууга кабыл алат, ошондой эле аспирантура жана докторантурага документтерди кабыл алабыз.

КРПМБА  2019-2020-окуу жылдарга 2019-жылдын 1-октябрына чейин угуучуларды кабыл алат. Магистердик программалар төмөндөгү багыттар боюнча: “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу” (580900), “Юриспруденция” (530500), “Политология” (530200), “Экономика” (580100), “Менеджмент” (580200) бюджеттик жана контракттык окуунун негизде жүргүзүлөт, ошондой эле  КРПМБА менен Ханнс Зайдел Фондунун (ФРГ) өнөктөштүк алкагындагы каржылоосу менен окуй алышат.

2019-жылдан баштап  КРПМБАда жаңы учурга талап болгон магистердик программалар ачылган. Алар:  “Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик саясат”, “Туруктуу өнүгүү боюнча мамлекеттик программа (Жашыл Экономика)”, “Лидерлик жана ачык саясат” ж.б.

Аспирантурага кабыл алуу төмөнкүдөй адистиктер менен жүргүзүлөт: “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” (08.00.05), “Каржы, акча айлантуу жана насыя” (08.00.10), “Саясий институттар, процесстер жана технологиялар”(23.00.02).

Докторантурага төмөнкү адистиктерге кабыл алынат: “Саясий институттар, процесстер жана технологиялар” (23.00.02), “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”  (08.00.05).

Толук маалыматты 0312 62-31-32, 62-23-45 телефондоруна чалып же www.apap.kg сайтынан билсеңиздер болот!