Маминспекцияда мыйзам сакталбаган

9-25-июль аралыгында мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдуулукту сактоо боюнча Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан өткөрүлгөн мониторингде КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында бир катар мыйзамдуулуктун бузулушу аныкталды.

Мониторинг жүргүзүүдө 2017-жылдан 2019-жылдын июлуна чейинки  аралыктагы жеке курам боюнча буйруктар, мамлекеттик жарандык кызматкерлердин жана муниципалдык кызматкерлердин жеке делосу, эмгек китепчеси, ишмердикти баалоо протоколу, сынактык негизде тандоо боюнча комиссиясынын протоколу ж.б. материалдар каралды.

МККнын жумушчу тобунун жүргүзгөн мониторингинин жыйынтыгы менен  кызматкерлерди ротациялоодо,  класстык чиндерди ыйгаруу, төмөндөтүү жана алып коюу процедураларында, сынак өткөрүүдө өткөрүүдө, мамлекеттик кызматкерлердин ишмердигин баалоодо, кадрлардын ички резервин түзүүдө, мамлекеттик кызматкерлердин жеке делосун жана эмгек китепчесин иретке келтирүүдө бир топ мыйзам бузуулар аныкталган.

Андан тышкары директордун, статс-катчынын жана директордун орун басарынын ортосундагы функционалдык милдеттерин бөлүштүрүүдө,  борбордук аппараттын штаттык расписаниесин,  иш номенклатурасын, Маминспекциянын  регламентин мыйзамдын талаптарына ылайык келтирүүгө  сунуш берилди. КРдин “Таламдардын кагылышы жөнүндө” Мыйзамын жүзөгө ашыруу жаатында иш-чапаларды күчөтүү каралды.  Мамлекеттик-жарандык мыйзамдуулук жаатындагы мыйзам бузууларды эске алуу менен адам ресурстарын башкаруу ишмердигин пландык негизде күчтөндүрүү жана системалаштыруу сунушталды.