Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясынын долбоору боюнча иштерди улантууда

Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясынын долбоору боюнча иштерди улантууда.

2019-жылдын 7 августунда, Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык боюнча башкармалыгы (SDC) аркылуу Швейцариянын Өкмөтү тарабынан каржыланган жана Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган «Жарандардын добушу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчеттуулугу: бюджеттик процесс» долбоору менен биргелешип, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан 2020-2025-жылдарга мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясынын үстүнөн иштөөнүн алкагында тегерек стол ѳткѳрүлдү.

Аталган иш-чара стратегиянын негизги багыттарын жана милдеттерин талкуулоонун уландысы болуп саналат.

Бул тегерек столдун максаты - мамлекеттик жана муниципалдык кызматты реформалоодо болгон көйгөйлөрүн талкуулоо:

  • Кызматчылардын ишин баалоо;
  • Мамлекеттик кызматка жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;
  • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын жаңы модели.

Талкуулоодо стратегиянын долбоорун жазууда эске алына турган материал алынды.

Стратегиянын долбоорун талкуулоого мамлекеттик органдардын кызматкерлери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары жана кызматкерлери, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү, жарандык сектордун өкүлдөрү катышышты.