Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматында стажировкалар программасына катышууга конкурс

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы, Ош мамлекеттик жана Кыргыз-Өзбек университеттеринин карьера борборлору, Адам укуктары боюнча БУУнун Борбордук Азиядагы кеңсеси менен кызматташтыкта университет жана колледждердин акыркы курстарынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрүнө Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында акы төлөнүүчү төрт айлык стажировкадан өтүү менен кесиптик тажрыйба алуу мүмкүнчүлүгү берилүүдө.

Стажировкалар программасына катышуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү менен таанышуу,  кесипкөй мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын насаатчылыгы астында өзү үчүн карьералык мүмкүндүктөрдү аныктоо, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка ишке кирүү максатында сынактарды ийгиликтүү тапшыруу жана маектешүүдөн өтүү үчүн көндүмдөргө ээ болуу мүмкүндүгүн берет.

Стажировка өтүү учурунда мамлекеттик башкаруу, насаатчылык, полимаданий билим берүү жана адам укуктары жаатында тренингдерге, семинарларга жана эксперттердин консультацияларына стажерлердун катышуусу аркылуу кеңири билим берүүчүлүк колдоо көрсөтүү каралган.

Кеңири маалымат жана өтүнмөлөрдүн формалары МККнын сайтында жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg (Бөлүм «Мамлекеттик кадр кызматы - Ишмердик - Кызматчыларды окутуу - Чет өлкөдө окутуунун узак мөөнөттүк курстары»).