Мамлекеттик кадр кызматы Корея Республикасында магистрдик программада окууга экинчи кабыл алууларды баштады

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Кореянын Эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргыз Республикасындагы Офиси («KOICA») менен биргелешип, Корея Республикасындагы магистрдик программаларына кабыл алууну жарыялайт.

Стипендиялык программанын максаты болуп Кыргыз Республикасынын адам ресурстарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү эсептелет. Мамлекеттик/муниципалдык кызматчылар жана мамлекеттик сектордун кызматчылары үчүн «KOICA Scholarship Program 2019» программанын чегинде Корея Республикасындагы магистратуранын 19 эл аралык курстары пландаштырылган.

Экинчи кабыл алуунун окутуу тематикалары: социалдык экономикасы; климаттын өзгөрүшү. Программанын негизги талабы - англис тилин билүү, ошондой эле мамлекеттик/муниципалдык кызматта/мамлекеттик сектордо эки жылдан кем эмес иш стажына ээ болуу.

Документтерди 2019-жылдын 10-апрелине чейин: Бишкек ш., Чүй пр., 122, 304-кабинетке жөнөтүүнү суранабыз.

Кеңири маалымат жана заявкалардын формалары МККнын сайтында жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg (Бөлүм «Мамлекеттик кадр кызматы - Ишмердик - Кызматчыларды окутуу - Чет өлкөдө окутуунун узак мөөнөттүк курстары») же 620431 телефон аркылуу маалымат алса болот (Кыдыралиева Мээрим).