Мамлекеттик органдардагы статс-катчылардын ишмердүүлүгүн баалоо кампаниясы башталды

КР Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан  мамлекеттик башкаруу кызматтардагы статс-катчылардын катышуусу менен бирге отурум уюштурулду.

Ошону менен бирге эле  Коомдук кеңеш менен биргеликте  мамлекеттик органдардагы сататс- катчылардын ишмердүүлүктөрүн баалоо боюнча дагы отурум өткөрүлгөн.

Статс-катчылардын ишмердүүлүгү  алардын аткарып жаткан иш аракеттерине жараша бааланып, жалпы коомчулукка жарыяланат.

Кыргыз Республикасында статс-катчы жогорку административдик мамлекеттик кызмат болуп саналат жана мамлекеттик башкаруу органынын жетекчисинин биринчи орун басары менен теңдеш.

Мамлекеттик органдын жетекчисинин алмашуусуна же отсавкага кеткенине карабастан статс-катчы  дайыма туруктуу иштейт.