Мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык өзү-өзү башкаруу чөйрөсүндө окутуунун натыйжалуулугун кантип арттыруу керек

21-декабрда Бишкекте 2019-2024-жылдарда  Кыргыз Республикасында Мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык өзү-өзү башкаруу чөйрөсүндө окутуунун натыйжалуулугун арттыруу боюнча тегерек үстөл болуп өттү.

Өлкөбүздө жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик башкаруу  жана муниципалдык  өзүн-өзү башкаруунун, бийлик бутактарынын  бардык баскычтарында эффективдүүлүктү жогорулатуу программасы  жүзөгө  ашырылганда гана  кызмат орундар жогорку квалификациялуу кадрлар менен камсыздалат. Ошого байланыштуу жогорудагы программанын долбоору иштелип чыккан.    

Талкуу мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү боюнча консультативдик эксперттик кеңештин, статс-катчылардын жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, билим берүү уюмдарынын жана эксперттердин катышуусунда өттү.

Программада Кыргыз Республикасында Мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык өзү-өзү башкаруу чөйрөсүндө окутуунун натыйжалуулугун   2019-2024-жылдарда  арттыруу менен аны жүзөгө ашыруу боюнча максаттар жана  багыттар так көрсөтүлгөн.  

Программанын негизги максаты  болуп, окутуу аркылуу  мамлекеттик башкаруу  жана муниципалдык  өзүн-өзү башкаруунун, бийлик бутагынын  бардык баскычтарында  учур талабына жооп берген  кадрлар менен камсыз кылуу болуп саналат.

Тегерек үстөл КР Мамлекеттик кадр кызматы, КР Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу союзу жана "Жарандардын добушу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчеттуулугу: бюджеттик процесс” долбоору тарабынан уюштурулду.