“Азыркы учурда Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну өнүктүрүүнүн жолдору” темасында эл аралык конференция болуп өттү

КР Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясында  2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын жана башка мамлекеттик башкаруу тармагынын демилгелеринин алкагында  “Азыркы учурда Кыргыз Республикасында мамлекетти башкаруу жана аны өнүктүрүүнүн жолдору” темасына арналган эл аралык форсайт-конференция болуп өттү.

Бул конференцияга КР Пезидентинин Аппаратынан, КР Өкмөтүнөн, мамлекеттик органдардан, Кыргыз Республикасындагы элчиликтерден, эл аралык донорлук уюмдардан, акдемиялык жана эксперттик биримдиктерден ошондой эле жарандык коом институттарынан өкүлдөр келип катышты.

КР Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары Олег Тарбинский “Азыркы учурдагы реформанын контексинде  Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруунун эффективдүү модели” темасында доклад окуду.

Конференциянын катышуучулары 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын азыркы учурда Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү багытындагы маалыматтар менен кенен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруунун эффективдүү жолдорун  издөөдө анын пайдасы жана тобокелчилиги боюнча маселелер менен таанышышты.