Мамлекеттик кадр кызматы доктор даражасын алуу боюнча программасына документтерди кабыл алуу убактысы 30 ноябрына чейин узартылгандыгын эскертет.

Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн 2019-2020 окуу  жылдарына доктор даражасын алуу боюнча программасына документтерди кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 30 ноябрына чейин узартылгандыгын эскертет.

Талапкерлерге карата болгон талаптар:

Жарандык: Кыргыз Республикасы

Жаш курагы: 50 жашка чейин

Кызматтын түрү: JDS долбоорун максаттуу уюмдарынын тизмесине кирген малекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарындагы мамлекеттик же муниципалдык кызмат (саясий мамлекеттик/муниципалдык кызмат (кеңешчилер, консультанттар, жардамчылар) кызмат орундарын ээлеген адамдарды кошпогондо).

Мамлекеттик же муниципалдык кызматынын туруктуу штаттагы иштеген кызматкерлер.

Билим деңгээли: жогорку (JDS долбоорунун бүтүрүүчүлөрү же Жапон мамлекетинин башка окутуу программаларынын бүтүрүүчүлөрү).

Англис тилин билүүсү: докторантурада окуу үчүн жетишерлик деңгээли:

Кошумча маалымат алуу үчүн JDS Долбоорунун кеңсесине кайрылуу керек

Кыргыз Республикасындагы JDS Долбоорунун кеңсесинин дареги:

Дүйшөмбү-Жума 9.00-12.30, 14.00-17.30

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш.,

Эркиндик бульвары, 64 Б, 1чи кабат, кеңсе № 25

(“ОлолохаусЭркиндик” имаратында)

Тел.: 0312 986546

0555818618 (Бегимай) /0550 026333 (Аида)

Факс: 0312 986546

Эл. Почта дареги: jds.kyrgyz@jice.org / jds.kyrgyz1@jice.org

Веб-сайт: http://jds-scholarship.org