2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен Япониянын Эл аралык кызматташтык борборунун (JICE) ортосунда JDS долбоорун администрациялашуунун тейлөөлөрү жөнүндө агенттик контрактка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын статс-катчысы Бакытбек Сагынбаев JICEнин программалык менеджери Хашимото Вакако айымы баш болгон япон делегациясы менен жылуу саламдашты.

«Кадрларды даярдоо үчүн стипендия берүү» долбоорунун аркасы менен JDSтин стипендиаттары тийиштүү жогорку билимдерди алып, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнө маанилүү салым кошуп жатат.

Агенттик контрактка кол коюуну күбөлөндүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин статс-катчысы Зуура Баяманова жолугушууга катышты.

 

Маалымдоо:

JDS долбоору 2004-жылдын 6-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган жана Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 6-августундагы № 130 Мыйзамы менен ратификацияланган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япониянын Өкмөтүнүн ортосундагы техникалык кызматташтык жөнүндө макулдашуунун негизинде Япониянын Өкмөтүнүн акысыз жардам берүү программасынын алкагында жүзөгө ашырылып келе жатат.

JDS долбоорунун максаты - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кадрларды даярдоо боюнча саясатына колдоо көрсөтүү жана Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерин өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына Япониянын университеттеринде магистр даражасын алууга мүмкүндүк берүү болуп эсептелет.

Долбоор Японияда окутулгандан кийин Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошо алган, кеминде эки жылдык стажга ээ болгон, 40 жашка чыга элек мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга эсептелинген (2007-жылдан тартып 2013-жылга чейин курактык чеги 38 жашка чыга элек кызматчыларга эсептелинген).

Окутуу төмөнкү чөйрөлөрдө каралган: коомдук башкаруу, эл аралык мамилелер, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, экономика, айыл чарба жана экологиялык саясат.

Тандоонун баардык стадиялары кулактандырууну ачык жарыялоо, англис тилин жана математиканы билүүгө экзамен өткөрүү, Япониянын жогорку окуу жайларынын профессорлору жана JDS долбоору боюнча Башкаруучу комиссия менен аңгемелешүү өткөрүү аркылуу максаттуу мамлекеттик жана муниципалдык органдарды маалымдоо жолу менен ачык-айкын өткөрүлөт.

JDS программасы боюнча стипендиянын өлчөмү стипендиаттардын окутуу акысына, жашоого, башка керектүү чыгымдарга эсептелген жана алардын финансылык муктаждыктарын толук канааттандырат.

Окутуу аяктагандан кийин кызматчыга магистр даражасы ыйгарылат. Окутуунун узактыгы - эки жыл. Окутуунун тили - англис тили.

Ар бир стипендиат окуу аяктагандан кийин Кыргыз Республикасына кайтып, мамлекеттик же муниципалдык кызмат системасында 3 жылдан аз эмес иштеп берүүгө милдеттүү.