Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кадрдык дайындоолор учурунда Улуттук кадрлар резервинин ролун жогорулатты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-июлундагы  № 320 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратында мамлекеттик жарандык кызматтын айрым административдик кызмат орундарына өзгөчө (конкурстан тышкары) тартипте кирүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык, административдик кызмат ордуна дайындоодо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ички кадрлар резервинде же Улуттук кадрлар резервинде турган талапкерлерге артыкчылык берилет. Ошентип, Өкмөттүн Аппаратынын административдик кызмат орундарына дайындоодо Улуттук кадрлар резерве турган адамдарга артыктуу укук таандык болот.

Эске салсак, бүгүнкү күнү Улуттук кадрлар резервинде 35 резервдегилер турат, анын ичинде 22 – жогорку кызмат орундарына, 13 – башкы кызмат орундарына.