Улуттук кадрлар резервинин акыркы этабынын талапкерлери такталды

КРнын Мамлекеттик кадр кызматында Улуттук кадрлар резервинин үчүнчү этабына талапкерлерди  кабыл алуу аяктады. Практикалык  тапшырмаларды аткаруу этабы өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: өлкөнү өнүктүрүү багыттары боюнча келечектүү тапшырмалар, башкаруу компетенциясын аныктоо боюнча кырдаалдык тапшырмалар менен кейстерди чечүү, аналитикалык ой жүгүртүүсүн аныктоо үчүн суроолор.

Практикалык тапшырманы аткарууда орточо балл топтогон талапкер же  башкача айтканда,  50 % кем эмес балл топтогондор  баарлашуу сынагына катышууга укук алышты. Жалпысынан  практикалык тапшырманы аткаруу этабына 224 адам катышты.  Практикалык тапшырманы аткаруу этабынан кийин акыркы баарлашуу сынагына 41 адам өттү. Алардын 23ү жогорку кызмат ордуна 18и башкы кызмат ордуна  талапкер .

Эске салсак, Улуттук кадрлар резервине өткөндөр,  мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жогорку жана башкы кызмат орундарындагы ваканттык  орундарга келүүдө приоритеттүү укуктарга ээ болушат. Ошондой эле Улуттук резервдегилерди өзгөчө тартип менен кабыл алган кызматтарга, саясый кызматтарга да дайындаганга мүмкүн.

Жогорку кызмат орундары үчүн Улуттук кадрлар  резервине кирүүгө  талапкерлердин практикалык тапшырмаларды  аткаруу сынагынын жыйынтыгы

Башкы кызмат орундары үчүн Улуттук кадрлар  резервине кирүүгө  талапкерлердин практикалык тапшырмаларды  аткаруу сынагынын жыйынтыгы