Кыргызстанда ак калпак күнү белгиленүүдө

Калпак — кыргыздын улуттук эркек баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан, ак калпак деп аталат. Калпак – бул кыргыздардын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Акыркы жылдары айрым атуулдарыбыздын аракети, демилгеси менен 5- марта Ак калпак күнүн белгилеп келе жатабыз. Анткени ак калпак-биздин расмий мамлекеттик атрибуттарыбыз –кыргыз туусу, кыргыз герби, кыргыз гимнинин деңгээлинде турган расмий эмес «эмблемабыз» десек жаңылышпайбыз.