Сынакта кенже кызмат орундары үчүн суроолор кыйла жеңилдетилди

2018-жылдын 19-январында Мамлекеттик кадр кызматында укуктук ченемдик актылардын жана документтердин бекитилген тизмеси жөнүндөгү буйрукка кол коюлду.

Ал тизмедеги документтер негизги тестти түзүүдө колдонулат.  Мамлекеттик жана муниципалдык  кызматтардын башкы жана жогорку кызмат орундары үчүн , ошондой эле  мамлекеттик жана муниципалдык  кызматтардын кенже кызмат орундары үчүн милдеттүү билүүнү талап кылган укуктук  ченемдик актылардын жана документтердин тизмеси бекитилди.

Ага ылайык Мамлекеттик жана муниципалдык  кызматтардын кенже кызмат орундары үчун суроолор кыйла жеңилдетилди. Анткени, бул маселе эксперттик коомчулук  тарабынан жана атайын жүргүзүлгөн  анализдин жыйынтыктары менен  бир нече жолу  көтөрүлгөн. Бул тестирлөө системасынын ишин мындан ары да жакшыртууга  өбөлгө болот.

Тестирлөөнү жаңы тартипте өткөрүү боюнча толук маалыматтар Мамлекеттик кадр кызматынын www.mkk.gov.kg сайтына жайгаштырылган.