Улуттук кадрлар резервине кирүүгө конкурска катышуу үчүн 700гө жакын адам арызын берди

Мамлекеттик кадр кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервине киргизүүгө конкурс жарыялап, ага катышууга 692 адам арыз берген.

Талапкерлер тапшырган документтеринин негизинде Комиссия аларды бекитилген талаптарга ылайык  тестирлөө сынагына киргизет. Улуттук кадрлар резервине кирүү үчүн документтерди кароо жана компьютердик тестирлөөдөн тышкары практикалык тапшырмаларды аткаруу жана аңгемелешүү сынагы да болот. Комиссия аңгемелешүү сынагынан кийин талапкерди Улуттук кадрлар резервине киргизүү боюнча чечим чыгарат.

Эске салсак, Улуттук кадрлар резервине кирүү 2017-жылы декабрда башталган. Бул сынактан өткөндөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы башкы жана жогорку ваканттык кызмат орундарына кирүүдө артыкчылыктарга ээ болушат.