Нарын жана Ысык-Көл облусунун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери билимдерин жогорулатышты

2017-жылга карата Мамлекеттик тапшырыктын негизинде Ысык-Көл жана Нарын облустарынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерин окутуу  иш-чаралары уюштурулду.

Жалпысынан 2017-жылга карата 810 кызматкерди окутуу пландаштырылып, Ысык-Көл облусунда 410, Нарын облусунда 400 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер окутулду. Алсак, Ысык-Көл облусунда 391 кызматкер окуудан өтүп, план 95,4 %га аткарылды. Жалпысынан  кызматкерлер 20 тайпага бөлүнүп окушту.

Ал эми Нарын облусу боюнча 362 кызматкер окуудан өтүп, план 90,5%га аткарылды. Баардыгы болуп кызматкерлер 20 тайпага бөлүнүп, “Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарын; Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда стратегиялык менеджмент, Электрондук башкаруунун негиздери, Мамлекетик жаштар саясаты, Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун негиздери, Жергиликтүү өз алдынча башкарууну финансы-экономикалык негиздери, Коррупцияга каршы саясаты, Кызмат көрсөтүү иштери жана мамлекеттик сатып алууларды башкаруу, Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруунун укуктук негиздери, Гендердик жана дин саясаты жана этникалар аралык  мамилени башкаруу”, - деген темаларда билимдерин жогорулатышты.

Семинарларга айыл өкмөттөрдүн башчылары, мамлекеттик органдардын жетекчилери, финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлери жана жөнөкөй адистер катышты. Окутуулар К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик Университетинин жана С. Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик университетинин базаларында өткөрүлдү.

Кызматкерлерди окутуу учурунда бир катар көйгөйлөр жаралды. Алсак, кызматкерлерди окутууда командировкалык чыгымдардын өз убагында төлөнүшү, окутуу мөөнөттөрүн  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашып түзүү боюнча, себеби айрыкча жаз айларында айдоо, себүү учурунда муниципалдык кызматкерлерди окууга жиберүүдө кыйынчылыктар болду. Облустардын борборлорунан алыс жайгашкан кызматкерлерди 2 жумага окууга жиберүү да кыйынчылыкты жараткандыктан, алардын  окутуу мөөнөтүн 14-күндөн 7-8 күнгө чейин кыскартуу зарыл болууда.