Улуттук кадрлар резервин түзүү (сюжет)

 

 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы  Улуттук   кадрлар  резервине кирүүгө сынакка катышуу үчүн төмөнкү тиркеме боюнча таанышсаңыздар болот