Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында муниципалдык кызматтын маселелери боюнча семинар өттү

2015-жылдын 11-декбрында Кыргыз республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн семинар болуп өттү. Семинардын жүрүшүндө муниципалдык кызматты өтөөгө байланышкан маселелер талкууланды.

Аймактык өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери көрсөтмөлүү презентациялардын коштоосунда кирешелерди декларациялоо, бош орундарга конкурс өткөрүү, ишмердүүлүктү баалоо, аттестация өткөрүү ж.б маселелер боюнча кеңири түшүндүрмө алышты.