«Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев ««Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду.

Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 22-июнунда кабыл алынган.

Мыйзамда мамлекеттик  жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин жана чыгымдарын декларациялоого тиешелүү ченемдерди  топтоо максатында мамлекеттик  жана муниципалдык кызматчыларын кирешелерин  жана чыгымдарын декларациялоого тиешелүү ченемдерди «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын атайын (базалык) Мыйзамына киргизүү сунуш кылынат.

Мыйзам Кыргыз Республикасында  мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп тургандардын кирешеси, чыгашасы, милдеттенмелери жана мүлкү ачык жана айкын болушу, алардын Кыргызстан элинин алдында отчеттуулугу жана жоопкерчилиги, коррупциялык укук бузуулардын алдын алуу   боюнча система  түзүүгө багытталган.

Кабыл алынган мыйзамда төмөндөгүлөр каралган:

-мыйзам күчүнүн чөйрөсүн статусуна жана түрүнө карабастан бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга (саясий, атайын, администрациялык, анын ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлерине) жайылтуу каралат;

-декларация берүүнүн тартиби, шарттары жана мөөнөтү;

- Мамлекеттик кадрлар кызматынын мамлекеттик  жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин жана чыгымдарын декларациялоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарын Мамлекеттик салык кызматына өткөрүү;

-мамлекеттик салык органынын ыйгарым укуктарын аныктоо.

Мыйзам 2017-жылдын 1-октябрынан тартып  күчүнө кирет.