ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Улуттук резервдин конкурсуна 470 адам документтерин тапшырды

КР Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан жарыяланган Улуттук резервдин конкурсуна катышууга 470 адамдан 677 сунуш түштү. Андан 305 сунуш жогорку кызмат оруну үчүн, 372 сунуш мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын башкы кызмат орундары үчүн берилген.

Комиссия коюлган талаптардын негизинде документтерди  кабыл алуу чечимин чыгарып, тестирлөө сынагына  кирүүгө уруксат берет.   Улуттук резервдин курамына кирүү үчүн талапкерлер  тестирлөө сынагын  тапшыргандан сырткары практикалык тапшырманы аткарып, жана аңгемелешүүдөн дагы өтүшөт. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен комиссия талапкерди  Улуттук резервдин курамына киргизүү сунушун кабыл алат.

Эске салсак, Улуттук резервге кабыл алуу  үстүбүздөгү жылдын январь айында башталган. Конкурстан өтүп Улуттук резервдин курамына кабыл алынгандар үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жогорку жана башкы кызмат орундарындагы  ваканцияларды ээлөөдө,  ошондой эле   саясий кызмат орундарга барууда  артыкчылык берилет.