ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жаш изилдөөчүлөр үчүн «Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу: учурдагы абалы жана келечеги - 2018» аттуу докладдар конкурсу жарыяланат