Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 11-августу №114);

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
  типтүү квалификациялык талаптар
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө убактылуу Жобо 
  (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомдорунун редакциясына ылайык)
 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Мамлекеттик кызматка тапшуруу тартиби

 

 1. “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө”КР Өкмөтүнүн токтому (2016-жылдын 29-декабры № 706)

 2. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” КР Өкмөтүнүн токтому (2016-жылдын 29-декабры № 707)

 3. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө” КР Өкмөтүнүн токтому (2016-жылдын 14-декабры № 674)

 4. “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” КР Өкмөтүнүн токтому (2017-жылдын 6-январы № 8)

 5. “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүн белгилөө жөнүндө” КР Өкмөтүнүн токтому (2017-жылдын 4-январы № 1)

 6. "Мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды декларациялоо, жарыялоо жана талдоо маселелери тууралуу" КР Өкмөтүнүн токтому (2012-жылдын 25-декабры № 855)  
 7. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2013-жылдын 28-июну № 384)                                                                                                                                             
 8. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2013-жылдын 28-июну № 383)                                                                                
 9. "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2011-жылдын 22-августу № 473)                                                                                                        
 10. "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2013-жылдын 30-декабры № 714)                                                                                   
 11. "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматынын "ММК - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат" ведомстволук гезити жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2013-жылдын 31-декабры № 723)                                                                                                                                
 12. "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын юридикалык жактын статусуна ээ болгон ведомстволук бөлүмдөрүнүн укуктук статусу жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2009-жылдын 10-марты № 151)                                                                                                                                                         
 13. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу маселелери жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2014-жылдын 11-августу, № 462)                                                                                                                                                                
 14.  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну координациялоо жөнүндө” КР Өкмөтүнүн токтому (2014-жылдын 10-ноябры № 631)
                                                                                                                                                                                              
 15. "Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2008-жылдын 26-августу № 471)                                                                                                                                                                            
 16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген)                                                                                                                                                                                                                    
 17. "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" КР Өкмөтүнүн токтому (2012-жылдын 23-июлу № 517)