Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Электрондук башкаруу бөлүмү (ЭББ)

 

Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык административдик бош кызмат орундарына компьютердик тестирлөөгө катышуу үчүн электрондук өтүнмө жөнөтүү тууралуу видеосабагы

   

                                                                  

 Электрондук өтүнмө жөнөтүү тууралуу Колдонуу нускамасы Жүктөө (*pdf)

 

  

Долбоордун эң башкы максаты болуп кадрларды башкаруу маселесин электрондук форматына которуу менен эффективдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат.

 

"e-Kyzmat" системасын ишке ашыруу

 

"e-Kyzmat" төмөнкү модулдардан турат:

 1. Организациялык түзүмүн башкаруу;
 2. Персоналдарды башкаруу;
 3. Кызматкерлердин ишин баалоо;
 4. Окутуу жана квалификациясын жогорулатуу;
 5. Мамлекеттик адрлар резерви;
 6. Конкурстук тандоо.

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу «Инфоком» Мамлекеттик мекемеси менен биргеликте 2016 – жылдан тартып адам ресурстарын башкаруу маалыматтык система (мындан ары – "e-Kyzmat") долбоорун калыптандырды.

"e-Kyzmat" долбоорунун эки модулун (Организациялык структурасын башкаруу, Персоналдарды башкаруу) камтыган «Адам ресурстарын каттоо жана башкаруу» автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары – "e-Kyzmat" системасы) иштелип чыкты.

 

 • "e-Kyzmat" систьемасынын 4 модулу ишке ашырылууда;

 

Ишке ашыруунун натыйжасы:

 1. Кызматкерлерди окутуу модулу;
 2. Мамлекеттик кадрлар резерви модулу;
 3. Кызматкерлердин ишин баалоо модулу;
 4. Конкурстук тандоо модулу.

 

 

 

 1. Кызматкерлерди окутуу модулу боюнча:

 

 • Кызматкерлерди окутуу модулу толугу менен иштелип чыгып тестирлоо этабы аяктады. Кийинки тестирлөө этапы системага даяр окутуу программаларын киргизгенден кийин пландаштырылган. Бүгүнкү күндө «Кызматкерлерди окутуу» системасы менен «Адам ресрстарын каттоо жана башкаруу» системасын интеграциялоо иш аракеттери жүргүзүлүлдү.
 1. Улуттук кадрлар резерви модулу боюнча:

 

 • Улуттук кадрлар резервине жарыяланган конкурска катышуу функционалдык баракчасы иштелип чыкты. Бул баракчага кирүү үчүн катышуучунун паспорту жаңы үлгүдө болушу зарыл. Катышуучунун өздүк кабинети иштелип чыкты, ал идентификациядан өткөндөн кийин гана өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Өздүк кабинетте катышуучуга өзүнө тиешелүү маалыматтарды он-лайн режиминде Улуттук кадрлар резерви системасына жүктөө функционалы иштелип чыкты;
 • Катышуучунун киргизген маалыматтарына ылайык адистиги, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы иш тажрыйбасын автоматтык түрдө эсептеп чыгаруу функционалы иштелип чыкты;
 • Жана ошондой эле Мамлекеттик кадрлар резервине катышып жаткан жаран конкурстун ар бир этапынын башталышы жана аякташы тууралуу маалымат алуу баракчасы иштелип чыкты;
 • Кызмат орундарга квалификациялык талаптар, конкурстун башталышы, жүрүшү боюнча жалпы маалыматтар баракчасы иштелип чыкты. Бул маалыматтар баардык жарандар танышууга мүмкүнчүлүгү бар;
 1. Кызматкердин ишин баалоо модулу боюнча:
 • Программа иштелип чыгып тестирлөө этабында.

 

 1. Конкурстук тандоо модулу боюнча:

 

 • Азыркы учурда тестирлөө этабында;
 • Арыз таптышуупорталында автоматташтыруу жолу аркылуу конкурстун башталышы жана аякташы, мамлекеттик жана муниципалдык органдардагы ваканттык кызмат орундарын жана аларга болгон талаптарды жайгаштыруу пландаштырылган;
 • Катышуучуларды каттоо жана өздүк кабинеттин функционалдык баракчасы иштелип чыкты, каттоо жаңы үлгүдөгү паспорт аркылуу өткөрүлөт. Идентификациядан кийин өздүк кабинетке өтө алат. Өздүк кабинетте маалыматтарды он-лайн режиминде жүктөө фукнционалдык баракчасы иштелип чыкты;
 • Документтерди кабыл алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин арыз берүү процессин автоматтык түрдө токтоду функционалы каралган
  (Back End).

 

 

2019-жылдан тартып "e-Kyzmat" системасына мамлекеттик органдардын аймактык өкүлчүлүктөрүн кошуу пландаштырылууда

Азыркы күндө системага 441 мамлекеттик орган жана Бишкек, Талас, Балыкчы шаарларынын мэриясы кошулган.

 

Азыркы күнгө системаны колдонуу боюнча 441 мамлекетик органдан жана өзалдынча башкаруу органдарынан 768 кызматкер окуудан өттү. 2017 – жылдын жыйынтыгы боюнча "e-Kyzmat" системасын жайылтуу жаатында кошумча функциялар киргизилген, бул боюнча кайталоо иретинде окутуу өткөрүлгөн.

 

"e-Kyzmat" системасынын мүмкүнчүлүктөрү:

Учурдагы мүмкүнчүлүктөрү

 1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маалыматтык базасы төмөнкү системалар менен интеграцияланган:
  • «Жарандык абалдын актыларын каттоо» автоматташтырылган маалыматтык системасы
  • «Адресно-справочное бюро» автоматташтырылган маалыматтык системасы
  • «Адрестик регистр» автоматташтырылган маалыматтык системасы
  • Жана ошондой сыяктуу маалыматтарды толуктоого керек боло турчу маалыматтык системалар менен интеграциялоо мүмкүнчүлүгү каралган.
 2. Отчеттордун 60 формасы автоматташтырылган
 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин Реестрине ылайык кызмат орундарын автоматтык түрдө тастыктап киргизүү контролу.
 4. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен бекитилүүчү мамлекеттик органдардын штаттык санынын чегине ылайык штаттын санын контролдоо;
 5. Кадр бөлүмүнүн кызматкерлеринин иш ордун автоматташтыруу, маалымат берүүгө кеткен убакытты кыскартуу;
 6. Маалыматтардын толуктугун жана актуалдуулугун камсыздоо;
 7. "e-Kyzmat" базасында ведомстволор аралык электрондук документ алмашуу боюнча бирдиктүү маалыматтык системасын иштеп чыгуу;
 8. Ведомстволор аралык электрондук документ алмашуу боюнча системада иштөө үчүн функционалдык ролдорду бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү.

Толук маалыматтардын негизинде кадр маселеси боюнча чечимдерди кабыл алуу

 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы:

- жетекчилик өлкөнүн мамлекеттик кызматынын персоналы боюнча шашылыш жана буйрук берүүчү отчеттуулукту кабыл алат;

- кызматчылар "e-Kyzmat" системасын башкарууну, персонал тарабынан мамлекеттик кызматты өтөөнү пландаштырууну жана башкарууну жүзөгө ашырышат, жетекчилик үчүн отчеттуулукту түзүшөт.

 

 • Мамлекеттик органдар:

- жетекчилик, анын ичинде статс-катчылар тийиштүү мамлекеттик органдын персоналы боюнча шашылыш жана буйрук берүүчү отчеттуулукту кабыл алат;

- кадр кызматтарынын кызматчылары - тийиштүү мамлекеттик органдын персоналы боюнча маалыматты "e-Kyzmat" системасына киргизишет жана аны жаңыртып турушат, структура, штаттык ырааттама жана персонал боюнча буйруктарды жол-жоболоштурушат, кадрдык отчеттуулукту түзүшөт ж.б.;

- мамлекеттик кызматчылар – кызматты өтөөгө байланыштуу ар түрдүү маалыматты алып турушат, алар үчүн белгиленген жетүү укуктарына ылайык, өзүнүн жеке маалыматтарын жаңыртып турушат;

 

 • Тышкы пайдалануучулар:

- Өлкөнүн жарандары мамлекеттик органдардын расмий маалыматына эркин жетүүгө ээ болушат.

            "e-Kyzmat" системасы – элге ачык жайылтылбаган маалыматты, ошондой эле жетүүгө чектелген маалыматты таратпоо максатында, пайдалануучулардын ар түрдүү категориялары үчүн сакталып жаткан маалыматка жетүү укуктарын бөлүштүрүүнү камсыз кылат.

"e-Kyzmat" автоматташтырылган маалыматтык тутуму төмөнкү чакан тутумдардан турат:

  • «Уюштуруу түзүмүн башкаруу» - мамлекеттик органдардын мамлекеттик кызмат орундарынын, уюштуруу түзүмдөрүнүн жана штаттык ырааттамаларынын маалымдама китепчелерин чыгарууну пландаштыруу жана аны жүргүзүү;
  • «Персоналды башкаруу» - кызматчылардын жеке маалыматтарын жүргүзүү;
  • «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоону башкаруу» - мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын текшерүү жана кызматтык өсүшүнүн келечегин аныктоо;
  • «Окутууну жана квалификацияны жогорулатууну башкаруу» - мамлекеттик кызматчылардын потенциалын жогорулатуу үчүн окутуу иш-чараларын пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу жөнүндө маалымат;
  • «Улуттук кадрлар резерви» - мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын текшерүү;
  • «Конкурстук тандоону башкаруу» - бош мамлекеттик кызмат орундарын ээлөө, ошондой эле кадрлардын резервине киргизүү жөнүндө маалымат.

 Системанын багыты. «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо» автоматташтырылган маалыматтык система төмөнкүлөргө багытталган: маалыматтарды тез иштеп чыгуу, кызматчынын, бөлүмдүн, мамлекеттик органдын планын аткарууну көзөмөлдөө, кызматчынын эмгегин аткарылган иштерге ылайык жана калыс баалоо.

 

                                                                                        

Электрондук башкаруу бөлүмү

(720001, Бишкек шаары, Чуй көч., 122, № 212, 213-каб.)


ФИО

Должность

Телефон

Электрондук почта

Шаршенова Индира Жанусаковна

Бөлүм башчы

66-01-62

sharshenova.indira@mail.ru  

Садирова Барчынай Зайнидиновна

Башкы адис

62-02-86

ekyzmat@mkk.gov.kg 

Алдаяров Эсен Дамирович

Жетектөөчү адис

62-19-43

ekyzmat@mkk.gov.kg 

Азаматов Болот Азаматович

Жетектөөчү адис

62-02-86

ekyzmat@mkk.gov.kg