Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

Информация по служебным командировкам в зарубежные страны (ближние и дальние) сотрудников Государственной кадровой службы, включая сотрудников территориальных подразделений

за 2018 год

 

Общее количество по годам направленных в служебные командировки

ФИО сотрудника

Должность, подразделение

Дата поездки

Продолжает ли работать в настоящее время

Место назначения (город, страна,

организация)

За чей счет?

Производилась ли выплата суточных, командировочных (в сумме)

Форма отчетности

Тематика

Результаты

командировки

 

22 человек

 

1

Сагынбаев Бакытбек Эсенбаевич

Статс-секретарь ГКС

с 15-17.03.

2018 года

Да

г.Астана, Республика Казахстан

Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане

Нет

Презентация

“Система вознаграждения государственных служащих: опыт региональных стран”

Изучение

опыта

 

2

Токтобаева Мээримбек

Специалист ООиВС

с 14.05-07.06.2018 года

Да

г.Пекин,

КНР

Министерство комерции КНР

Нет

Презентация

“Дипломатический протокол”

Изучение опыта

 

3

Асыкбаева Айзада Асыкбаевна

Ведущий специалист  ОМС

с 09-13.04.2018 года

Да

г.Стокгольм, Швеция

Учреждение Capacity Building Consulting Group

Нет

Презентация

“Развитие и поддержание инфраструктуры городского транспорта”

Изучение

опыта

 

5

Максатбеков Жоомарт Максатбекович

Ведущий специалист ООРиКП

с 21.06-11.07.2018 года

Да

г.Шэньян, КНР

Министерство комерции КНР

Нет

Презентация

“Семинар для русскоязычных стран по информационной бесопасности для государств-членов ШОС 2018”

Изучение

опыта

 

6

Алдаяров  Эсен Дамирович

Ведущий специалист

ОЭУ

с 21.06-11.07.2018 года

Да

г.Шэньян, КНР

Министерство комерции КНР

Нет

Презентация

“Семинар для русскоязычных стран по информационной бесопасности для государств-членов ШОС 2018”

Изучение

опыта

 

7

Алышбаев Медер Бозуманович

Заведующий

ОМС

с 20-25.05.

2018 года

Да

г.Ашхабад,Туркменистан

Учреждение Capacity Building Consulting Group

Нет

Презентация

Рассмотрение вопросов определения потребностей в повышении квалификации государственных и муниципальных служащих и стратегического управления

Обмен

опытом

 

 

8

Мадумаров Акрам Камбаралиевич.

Директор ГКС КР

с 06-08.06.2018 года

Да

КНР

ГКС КР

Да

 

В сязи включением в состав официальной делегации в КНР

Обмен

опытом

 

 

9

Сагынбаев Бакытбек Эсенбаевич

Статс-секретарь ГКС

с 07-22.06.2018 года

Да

г.Пекин, КНР

МИД

Нет

Презентация

Сеинар для должностных лиц из русскоязычных стран по оказанию помощи в целях развития 2018

Обмен

опытом

 

 

10

Тарбинский Олег Станиславович

Заместитель директора ГКС

с 07-09.06.

2018 года

Да

г.Астана, Казахстанская Республика

Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане

Нет

Презентация

“Совершенствование государственной службы в эпоху Целей устойчивого развития”

Обмен

опытом

 

 

11

Шаршенова Индира Жанусаковна

Заведующая ОЭУ

с 06-10.07.

2018 года

Да

г.Астана, Казахстанская Республика

Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане

Нет

Презентация

«Совершенствование государственной службы в эпоху Целей устойчивого развития»

Изучение

опыта

 

12

Уланбек кызы Кымбат

Ведущий специалист

ООРиКП

с 27.07

.2018 –по

28.01 2020 года

Да

Корейская Республика

Представитель Корейского агентства по международному сотрудничеству в КР KOICA

Нет

Магистратура

 

Изучение

опыта

 

13

Алиев Рыскелди Мамасадыкович

Специалист ОПГС

с 27.07

.2018 –по

28.01 2020 года

Да

Корейская Республика

Представитель Корейского агентства по международному сотрудничеству в КР KOICA

Нет

Магистратура

 

Изучение

опыта

 

14.

Волкова Мария

Юрьевна

Главный специалист  ОЭУ

с 23.07.-14.08.

2018 года

Да

г.Пекин, КНР

Министерство Коммерции КНР

Нет

Презентация

“Совместное сотрудничество в рамках проекта “Один пояс-один путь” междуКитаем и русскоязычными странами 2018”

Обмен

опытом

 

 

15.

Калыкова

Алтынай Темирбековна

Главный специалист ЦТП

с 23.07.- 14.08.2018 года

Да

г. Пекин, КНР

Министерство Коммерции КНР

Нет

Презентация

“Совместное сотрудничество в рамках проекта “Один пояс-один путь” междуКитаем и русскоязычными странами 2018”

Обмен

 опытом

 

 

Кыдыралиева Мээрим Зоотбековна

Ведущий специалист ООиВС

с 30.08 по 17.09.2018 года

Да

г. Цюрих,

Швейцария

Швейцарская школа гос.управления Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Нет

Участие в прграмме

“Сертификат продвинутого обучения в области государственного управления и административной деятельности”

Обмен

 опытом

 

17.

Эсенкурманова Гульназ Эсенкурмановна

Главный специалист ОМС

с 1 по 11.11.2018 года

Да

г. Лиссабон, Португальская Республика

Учреждение Capacity Building Consulting Group

Нет

Презентация

“Контроль и аудит общественных расходов”

Обмен

опытом

 

18.

Мадумаров Акрам Камбаралиевич

Директор ГКС

с 9 по 16.09.2018

Да

г. Мюнхен, Бавария (Германия)

Фонд Ханнса Зайделя

Нет

Презентация

В целях принятия участия в информационно-ознакомительной поездке г Мюнхен

Обмен

опытом

 

19.

Зыябекова Айнагул Тажимырзаевна

Ведущий специалист ОФАО

с 28.09 по 22.10.2018

Да

г.Наньчан, КНР

Китай

Нет

Семинар

Для участия в семинаре для представителей органов местных властей в русскоязычных странах

Обмен

опытом

 

20

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

Эксперт-полиграфолог ЦТ

с 30.09 по 22.10.2018

Да

г.Наньчан, КНР

Китай

Нет

Семинар

Для участия в семинаре для представителей органов местных властей в русскоязычных странах

Обмен

опытом

 

21

Максатбеков

Жоомарт Максатбекович

Ведущий специалист ООРиКП

с 16 по 20.10.2018

Да

г. Москва (Российская Федерация)

Молодёжный парламент при государственной думе федерального собрания Российской Федерации

Нет

Семинар

Для участия в Международном конгрессе молодёжных парламентов

Обмен

 опытом

 

22

Аттокуров Алмаз Анарбекович

Заведующий ОГС

с 4 по 10.11.2018

Да

г. Мюнхен, ФРГ

Фонд Ханса Зайделя

Нет

Семинар

«Стратегическое управление компетенциями вгосударственном и муниципальном управлении»

Обмен опытом

 

*ООиВС - отдел обучения и внешних связей

*ОАР – отдел аналитической работы

*ОПО – отдел правового обеспечения

*ОЭУ – отдел электронного управления

*ОГС – отдел государственной службы

*ОМС – отдел муниципальной службы

*ОМиКЗ – отдел мониторинга и контроля законности

*ЦТ – центр тестирования

*ОУЧРД – отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

*ОФАО – отдел финансового и административного обеспечения

*ООРиКП-отдел организационной работы и карьерного планирование

*УВПК – уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

*ЦТП – Центральное территориальное представительство ГКС КР

*ЮТП - Южное территориальное представительство ГКС КР

*СТП - Северное территориальное представительство ГКС КР