Кулактандыруу!

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат ж?н?нд?" Мыйзамы боюнча тесттик суроолор негизги тестке 2016-жылдын 1-июлунан тартып киргизилет. ( КР МКК 2016-жылдын 14-июнундагы №54 буйругу)

 

Негизги тестти түзүүдө колдонулган болжолдуу суроолордун тизмеси (тизме толукталып турат)

 1. Эл бийлигинин түздөн-түз мисалдарын көргөзгүлө?
 2. Референдумга кандай маселелер коюлат?
 3. Кандай маселелер Конституциялык мыйзамдар менен жөнгө салынат?
 4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоодо шайлоо укуктарынын принциптери кандай?
 5. Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн активдүү шайлоо курагы канча жаштан башталат?
 6. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийлик кандай талаптарга негизделген?
 7. Саясый иш-аракеттердеги ар түрлүү багыттардын болушу эмне деп аталат:
 8. Кыргыз Республикасынын Конституциясы качан кабыл алынды?
 9. Укуктук-ченемдик актылардын күчүнө кириши үчүн сөзсүз аткарылчу шарт катары Кыргыз Республикасынын Конституциясында кандай принциптер бекитилген?
 10. Кандай укуктук-ченемдик акт кайтарма күчкө ээ эмес?
 11. Кыргыз Республикасы катышуучу болгон мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин  конституциялык мартабасы кандай?
 12. Эл аралык укуктун жалпыга белгилүү талаптары менен ченемдеринин конституциялык мартабасы кандай?
 13. Кыргыз Республикасынын Аскер күчтөрү кандай принциптер менен түзүлөт?
 14. Кыргыз Республикасынын Аскер күчтөрүнүн бөлүктөрүн Кыргызстандын аймагынан тышкары жайгаштырууга уруксат берүүнүн тартиби кандай?
 15. Кыргыз Республикасынын Конституциясында адамдын укугу менен эркиндигинин кандай мүнөздөмөлөрү киргизилген?
 16. Кыргыз Республикасынын адам менен жарандардын укугу менен эркиндигин чектөөгө жол берилеби?
 17. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген кайсы укуктарга  эч кандай чектөө коюлган эмес?
 18. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген кайсы чектөө кепилдиги чексиз мартабага ээдир?
 19. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген укуктардын кайсынысы жалаң Кыргыз Республикасынын жарандарына тийешелүү?
 20. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген кайсы укуктар жарандыгына карабай ар бир адамга тийешелүү?
 21. Кыргыз Республикасынын Конституциясында мыйзамдын кайтарма күчкө ээ эместигин таануу боюнча кандай өзгөчө учурлар белгиленген?
 22. Тынч чогулуштарды өткөрүү үчүн Конституцияда сөзсүз кабарлоо тартиби каралганбы?
 23. Кыргыз Республикасынын Конституциясында адамдын жана жарандын кандай милдеттери бекитилген?
 24. Элдик курултайдын чечиминин мартабасы кандай?
 25. Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандарына кандай чектөөлөр белгиленген?
 26. Кыргыз Республикасынын Конституциясында мамлекеттик кызматтын кандай талаптары бекитилген?
 27. Кыргыз Республикасынын сот тутуму эмнелерден турат?
 28. Кыргыз Республикасынын Президентинин конституциялык-укуктук мартабасы кандай?
 29. Кыргыз Республикасынын Президенти болуп ким шайлана алат?
 30. Президентикке талапкер шайлоочулардын канча добушун чогултушу керек?
 31. Президенттин ишке кирген учуру кантип аныкталат?
 32. Жогорку Кеңешке шайлоону белгилөө кимдин милдетине кирет?
 33. Кыргыз Республикасында жарандыкка алуу жана жарандыктан чыгаруу маселелерин ким чечет?
 34. Өз ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн Президент кандай документтерди кабыл алат?
 35. Кыргыз Республикасынын экс-Президенти наамын алып жүрүүгө ким укуксуз?
 36. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөрүү үчүн кандай шайлоо тутуму каралган?
 37. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп ким шайлана алат?
 38. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурунку чакырылышынын депутаттарынын ыйгарым укуктары кайсы учурдан баштап токтотулат?
 39. Президенттикке талапкер болуп ким каттала алат?
 40. Президентти шайлоо тартиби кайсы акт менен аныкталат?
 41. Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечимди ким кабыл алат?
 42. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кандай иш-аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн?
 43. Кыргыз Республикасынын Конституциясында депутаттык иш-аракеттерге байланышкан кандай чектөөлөр коюлган?
 44. Кандай учурларда Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулат?
 45. Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү кимдин ыйгарым укугуна кирет?
 46. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кандай ыйгарым укуктарга ээ?
 47. Башка мамлекеттик органдардын укуктук-ченемдик актыларын жокко чыгарууга кимдин укугу бар?
 48. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин кызматтык милдеттери кандай?
 49. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясы кимдин сунушу боюнча чакырылат?
 50. Кыргыз Респубикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясын ким чакырат?
 51. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отурумдарына кандай кворум белгиленген?
 52. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечимин кабыл алуунун тартиби кандай?
 53. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өзүн-өзү таркатуу чечимин кабыл алуусунун тартиби кандай?
 54. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзүн-өзү таркатканда, кезексиз шайлоо кандай мөөнөттө өткөрүлөт?
 55. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзүн-өзү таркатканда кезексиз шайлоону ким дайындайт?
 56. Мыйзамдарды кабыл алуу үчүн канча окуудан өткөрүлүшү керек?
 57. Жергиликтүү кеңештерди таркатууну ким жүзөгө ашырат?
 58. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши мыйзам кабыл алышы үчүн депутаттардын канча добушу керек?
 59. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Конституциялык мыйзамды кабыл алышы үчүн добуштардын канча саны керек?
 60. Мамлекеттик чек араны өзгөртүү мыйзамын кабыл алуу үчүн канча добуш керек?
 61. Өзгөчө жана аскердик абалдарда кандай тыюу салуулар белгиленген?
 62. Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында сөзсүз аткарылууга тийиш болгон укуктук актылар кайсылар?
 63. Кыргыз Республикасында акыйкат сот ишин ким аткарат?
 64. Кандай учурларда Кыргыз Республикасынын жарандары акыйкат сот ишин ишке ашырууга катышууга укуктуу?
 65. Кыргыз Республикасынын Конституциясында сот ишин жүргүзүүнүн кандай түрлөрү каралган?
 66. Кыргыз Республикасынын сот тутуму эмнелерден турат?
 67. Кыргыз Республикасынын Конституциясында кандай сотторду түзүүгө тыюу салынган?
 68. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ким колтийбестик укугуна ээ?
 69. Тийешелүү сот иши боюнча судья кимдин алдында тактама (отчет) бериши керек?
 70. Кыргыз Республикасынын Жогорку соттунун судьясы болуп кимдер шайлана алат?
 71. Жергиликтүү сот болуп кимдер дайындала алат?
 72. Жергиликтүү соттун судьясы болуп иштөө жашынын акыркы чеги канча?
 73. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы болуп иштөө жашынын акыркы чеги канча?
 74. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук актыларын кайра кароону ким ишке ашырат?
 75. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын ыйгарым укуктары кандай?
 76. Кайсы орган тарабынан конституциялык көзөмөл ишке ашырылат?
 77. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдерин ким кайра карай алат?
 78. Кыргыз Республкасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы тарабынан мыйзамдардын Конституцияга туура келбегени аныкталган учурда анын аягы эмне болот?
 79. Кыргыз Республикасынын Сот тутумунун бюджети ким тарабынан түзүлөт?
 80. Кайсы органдар соттук өз алдынча башкаруу тутумуна кирет?
 81. Сотторду тартиптик жоопкерчиликке тартуу маселесин кароо кимдин ыйгарым укугуна жатат?
 82. Сотторду окутууну жана адистигин жогорулатууну уюштуруу кимдердин ыйгарым укугуна жатат?
 83. Кайсы орган соттук өз алдында башкаруунун баштапкы органы болуп саналат?
 84. Аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдиктүү аткарылышына көзөмөлдүктү кайсы мамлекеттик орган жүргүзөт?
 85. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктарына эмнелер кирет?
 86. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын ыйгарым укуктарына эмнелер кирет?
 87. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигинин сакталышына парламенттик көзөмөлдү кайсы орган ишке ашырат?
 88. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумуна эмнелер кирет?
 89. Кайсы органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруу органдары болуп саналат?
 90. Жергиликтүү салыктар менен жыйымдарды ишке ашыруу укугу кимдердин укугуна жатат?
 91. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүү үчүн эмне укуктук негиз боло алат?
 92. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин булагы ким болуп саналат?
 93. Кайсы мамлекеттик орган салыктарды белгилөөгө укуктуу?
 94. Кыргыз Республикасынын Президенти кандай мөөнөткө шайланат?
 95. Кыргыз Республикасынын Президентине талапкерлерге жаш өлчөмү боюнча кандай чектөөлөр коюлган?
 96. Кандай учурларда Президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн?
 97. Президент өз ыйгарым укуктарын аткара албай калган учурда жаңы Президент шайланганча анын ыйгарым укуктарын ким аткарат?
 98. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши канча депутаттан турат?
 99. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктары кайсы убактан башталат?
 100. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын чакырып алууга жол берилеби?
 101. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы кимге тактама (отчет) берет?
 102. Мыйзам чыгаруу демилге укугу кимге тийешелүү?
 103. Конституциялык палата кайсы мамлекеттик органдын курамында иштейт?
 104. Жергиликтүү соттордун кызмат ордуна талапкерлерди кимдер тандайт, аларды дайындоону жана орун которуусун (ротация) кимдер ишке ашырат?
 105. Жергиликтүү сотторду кызматынан кимдер четтетет жана бошотот?
 106. Кыргызстандын эли өз бийлигин кантип жүзөгө ашырат?
 107. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кандай тартипте шайланат?
 108. Шайлоо укугу кайсы курактан башталат?
 109. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик кандай принциптеринде негизденет?
 110. Кыргыз Республикасында төмөнкүлөргө тыюу салынат:
 111. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу кайсы?
 112. Мамлекеттик бюджет эмнеден турат?
 113. Республикалык бюджетти түзүүнүн тартиби кайсы ченемдик укуктук акт менен аныкталат?
 114. Кыргызстанда кайсы учурларда согуш жүргүзүү укугу таанылат?
 115. Кыргыз Республикасы кайсы учурларда жарандыгы жок адамдарга башкалка берет?
 116. Кыргыз Республикасында адамдын укуктары менен эркиндиктери чектелиши мүмкүнбү?
 117. Улуттук коопсуздукту сактоо максатында кандай ченемдик укуктук актылар кабыл алынышы мүмкүн?
 118. Жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген кандай мыйзамдык актылар кабыл алынышы мүмкүн?
 119. Кандай учурларда жарандарды мажбурлап иштетүүгө мүмкүн?
 120. Кайсы тыюу салуулар боюнча Конституцияда белгиленген кепилдиктерге эч кандай чектөө коюлууга тийиш эмес?
 121. Адам соттун чечимисиз канча мөөнөткө кармалышы мүмкүн?
 122. Конституцияга ылайык, күнөөлүү экенине карата ар кандай шектенүү кимдин пайдасына чечмеленет?
 123. Конституцияга ылайык, соттолгон ар бир адам укуктуу:
 124. Укук ченемсиз иш-аракеттер менен келтирилген адамдын жеке турмушу жөнүндө купуя маалыматты жайылтуудан Конституция кандай кепилдик берет?
 125. Адамдын жеке менчигинде жана башка укукта болгон объектилерин бийлик өкүлдөрү тарабынан кароосу мүмкүнбү?
 126. Адам башка адамдар менен дин тутууга укуктуубу?
 127. Маалыматты пайдалануу чөйрөсүндө адам кандай укуктарга ээ?
 128. Тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн түрү сакталбагандыгына байланыштуу тынч чогулуш өткөрүүнү чектөөгө жол берилеби?
 129. Тынч чогулуштарды өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн жоктугуна байланыштуу жоопкерчиликти ким тартат?
 130. Мамлекет адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоонун кандай усулдарын камсыздайт?
 131. Адамдын өзүнүн этностук тийиштүүлүгүн эркин аныктоого жана көрсөтүү – бул:
 132. Конституцияда адам менен жарандын кандай укуктары белгиленген?
 133. Конституцияга ылайык, мамлекеттик бийликтин биримдигин ким көрсөтүп турат?
 134. КР Президенти болуп ким шайлана алат?
 135. Президентти шайлоо тартиби кайсы ченемдик укуктук акт менен аныкталат?
 136. Президент саясий партиянын мүчөсү болууга укуктуубу?
 137. Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечимди ким кабыл алат?
 138. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду ким дайындайт?
 139. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарына кайсылар кирет?
 140. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарына кайсылар кирбейт?
 141. Кыргыз Республикасынын Президенти кандай ыйгарым укуктарды аткарат?
 142. Жогорку соттун судьяларынын кызматына шайлоо үчүн талапкерлерди ким жана кайсы органга сунуштайт?
 143. Жогорку соттун судьяларын кызматынан бошотуу үчүн талапкерлерди ким жана кайсы органга сунуштайт?
 144. Жергиликтүү соттордун судьяларын ким дайындайт?
 145. Башкы прокурордун орун басарын ким дайындайт жана кызматтан бошотот?
 146. Ратификациялоо грамоталарына ким кол коет?
 147. Чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчылары кандай тартипте дайындалат?
 148. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу маселелерин ким чечет?
 149. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жогорку командалык курамын ким аныктайт?
 150. Жарым-жартылай мобилизациялоону жана согуш абалын ким жарыялайт?
 151. Кыргыз Республикасынын Президенти:
 152. Кандай учурда Президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн?
 153. Президенттин кызматтан четтетилиши кандай тартипте жүргүзүлөт?
 154. Президентти кызматтан четтетүү үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө чечимди ким кабыл алат?
 155. Президентти кызматтан четтетүү жөнүндө Жогорку Кеңештин чечими канча убакытта кабыл алынышы керек?
 156. Президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда анын ыйгарым укуктарын ким аткарат?
 157. Президенттин ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин Төрагасы аткарууга мүмкүн болбогон учурда Президенттин ыйгарым укуктарын ким аткарат?
 158. Мөөнөтүнөн мурда Президентти шайлоо канча мөөнөттө өткөрүлөт?
 159. Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары кандай иш-аракеттерди жасоого укуксуз?
 160. Кыргыз Республикасынын экс-президенти деген наамга кимдер ээ боло алат?
 161. Мыйзам чыгаруу бийлигин кайсы ммлекеттик орган аткарат?
 162. Жогорку Кеңештин курамы канча депутаттат турат:
 163. Жогорку Кеңештин депутаттары биригишет:
 164. Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышын ким ачат?
 165. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары качан башталат?
 166. Жогорку Кеңеш кандай ыйгарым укуктарга ээ?
 167. Кайсы мамлекеттик органдын кызмат адамдарын дайындоодо Жогорку Кеңеш өзүнүн макулдугун берет?
 168. Кайсы мамлекеттик органдардын кызмат адамдары Жогорку Кеңешке ар жылдык отчетторун берет?
 169. Жогорку Кеңештин Төрагасы кандай тартипте шайланат?
 170. Жогорку Кеңештин Төрагасы кандай тартипте кайра чакыртып алынышы мүмкүн?
 171. Жогорку Кеңеш кайсы ченемдик укуктук актыларды үчтөн кем эмес окууда кабыл алат?
 172. Президент канча убакытта мыйзамдарга кол коет же өзүнүн каршы пикирлери менен Жогорку Кеңешке кайрадан кароого кайтарат?
 173. Мыйзам качан күчүнө кирет?
 174. Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигин ким же кайсы орган ишке ашырат?
 175. Мыйзам менен кандай соттор түзүлүшү мүмкүн?
 176. Кыргыз Республикасында сот бийлиги кандай сот өндүрүшү аркылуу жүзөгө ашырылат?
 177. Кыргыз Республикасынын соттору баш ийет:
 178. Жогорку соттун судьяларына билими жана иш стажысы боюнча кандай талаптар коюлган?
 179. Жогорку соттун судьялары канча мөөнөткө шайланат?
 180. Жергиликтүү соттун судьяларына билими жана иш стажысы боюнча кандай талаптар коюлган?
 181. Жергиликтүү соттордун судьяларын кызмат ордунан четтетүү кимдин сунушу боюнча жүзөгө ашырылат?
 182. Кыргыз Республикасынын бардык сотторунун судьяларын сот тартибинде салынган административдик жоопкерчиликке тартууга ким макулдугун берет?
 183. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш кандай тартипте түзүлөт?
 184. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы ким боло алат?
 185. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасын жана орун басарын ким жана канча мөөнөткө шайлайт?
 186. Жогорку соттун Конституциялык палатасы кандай функцияларды аткарат?
 187. Кайсы учурда ар бир адам мыйзамдын конституциялуулугун талашууга укуктуу?
 188. Мамлекет соттордун иштеп турушу үчүн кандай кепилдиктерди камсыз кылат?
 189. Сотто ишти кароодо иштин чечилиши көз каранды болгон мыйзамдын конституциялуулугу жөнүндө маселе келип чыкса, сот кандай чара көрөт?
 190. Кыргыз Республикасында кандай соттук өз алдынча башкаруу органдары бар?
 191. Соттук өз алдынча башкаруунун жогорку органы болуп кайсы орган эсептелет?
 192. Соттук өз алдынча башкаруунун шайлануучу органы болуп кайсы орган саналат?
 193. Соттук өз алдынча башкаруунун кайсы органы судьялардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырат?
 194. Жазык иштери боюнча соттун чечимдерин аткарууда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөнү, кайсы мамлекеттик орган ишке ашырат?
 195. Конституцияда прокуратуранын кандай функциялары көрсөтүлгөн?
 196. Конституцияда Улуттук банктын кандай ыйгарым укуктары көрсөтүлгөн?
 197. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – бул:
 198. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ким аркылуу жүзөгө ашырылыт?
 199. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары өз иштеринде кимге отчет беришет?
 200. Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүү киргизүү кандай тартипте жүргүзүлөт?
 201. Кыргыз Республикасынын кайсы мамлекеттик символдору сыпаттамасы жана расмий пайдалануу тартиби мыйзам менен белгиленет?
 202. КР Конституциясына ылайык, кайсы жерлер жеке менчикте болушу мүмкүн эмес?
 203. Жергиликтүү бюджеттер кандай тартипте кабыл алынат?
 204. Эркиндигинен ажыратылган учурдан тартып адамга кандай мүмкүндүк берилет?
 205. Кыргыз Республикасы кандай мамлекет болуп саналат?
 206. Кыргыз Республикасында эгемендиктин ээси болуп ким саналат?
 207. Мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка олуттуу маселелер кайсы жерге коюлушу мүмкүн:
 208. Кыргыз Республикасында шайлоо кандай болуп саналат?
 209. Ким шайлоого укуктуу?
 210. Мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде чечим чыгаруу деңгээлинде өкүлчүлүгү үчүн мамлекет кимге шарттарды түзөт?
 211. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик кандай принциптерине негизденет:
 212. Саясий партиялар, кесиптик бирликтер, дагы башка коомдук бирикмелер эркин билдирүү жана кызыкчылыктарынын жалпылыгынын негизинде кандай учурларда түзүлүшү мүмкүн
 213. Саясий партиялар кандай учурларда түзүлүшү мүмкүн?
 214. Мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары эмнеге укуксуз жана жоопкерчиликтүү?
 215. Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп кайсылар саналат?
 216. Кайсы ченемдер башка эл аралык келишимдин ченемдерине караганда артыкчылыкка ээ жана түздөн-түз колдонулат?
 217. Мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актылардын күчүнө кириши үчүн милдеттүү шарт болуп эмне эсептелет?
 218. Жаңы милдеттерди же оордотуучу жоопкерчиликти белгилөөчү мыйзам же башка ченемдик укуктук акты өткөн мезгилге карата колдонулабы?
 219. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө уруксат берилдеби?
 220. Кыргыз Республикасынын азыркы чек арасындагы аймагы бүтүн жана кол тийгиспи?
 221. Кыргыз Республикасынын аймагы мыйзамда аныкталган администрациялык-аймактык бирдиктерге кандай максатта бөлүнөт?
 222. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы республикалык маанидеги шаарлар деп эсептелет, жана алардын статусу мыйзам менен аныкталат?
 223. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил болуп кайсы тил саналат?
 224. Кыргыз Республикасында расмий тил катары кайсы тил колдонулат?
 225. Кыргыз Республикасы кайсы мамлекеттик символдорго ээ?
 226. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун сыпаттамасы жана расмий пайдалануу тартиби эмне менен белгиленет?
 227. Кыргыз Республикасынын борбору болуп кайсы шаар саналат?
 228. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги эмне?
 229. Кыргыз Республикасында менчиктин кандай түрлөрү таанылат?
 230. Кыргыз Республикасында менчиктин кандай түрлөрүнүн тең укуктуу корголушуна кепилдик берилет?
 231. Кыргыз Республикасында менчиктин статусу кандай?
 232. Ким өзүм билемдик менен мүлкүнөн ажыратылышы мүмкүн?
 233. Менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү алып коюуга жол берилеби?
 234. Соттун чечимисиз мүлктү алып коюуга мыйзамда каралган учурларда кандай максаттарда гана жол берилет?

 

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 1. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын ишин, кесипкөйлүгүн жана моралдык сапаттарын баалоо тутумунун негизинде келечекте кызмат боюнча жогорулоого багытталган иш-аракеттердин комплекси эмне деп аталат?
 2. Кайсы кызмат орду административдик кызмат ордунун өзгөчө түрү болуп саналат?
 3. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамдын колдонулушу кимдерге жайылтылат?
 4. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын принциптери:
 5. Мамлекеттик жарандык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 6. Муниципалдык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 7. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңеш муниципалдык кызматтын саясатын калыптандыруу маселелерин кайсы принциптин негизинде жөнгө салат?
 8. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин укуктары:
 9. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин курамына кидер кирет?
 10. Кимдин же кайсы органдын тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлөт?
 11. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды ким башкарат?
 12. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын функциялары:
 13. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин иштеп чыгууну:
 14. Статс-катчыларды ротациялоо же ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсү жөнүндө маселени мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин кароосуна демилгелөөнү:
 15. Кызматчынын этикасынын ченемдерин иштеп чыгууну:
 16. Тутумдуу деңгээлде кызматчылардын карьералык өсүүсүн уюштурууну:
 17. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандоо боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоону:
 18. Кызматчыларды окутуу, квалификациясын жогорулатуу жана кызматчыларды кайра даярдоо боюнча мамлекеттик билим берүү программаларын макулдашууну кайсы орган ишке ашырат?
 19. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кызматчыларды окутуу чөйрөсүндө донордук жардамды координациялоону жана кызматчыларды окутуу натыйжалуулугун жана таасирдүүлүгүн баалоого укуктуубу?
 20. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби:
 21. Башка мамлекеттик органдарында статс-катчынын кызмат орду уюмдаштырылышы мүмкүнбү?
 22. Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 23. Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 24. Статс-катчы эмнеге отчёт берет жана жооптуу?
 25. Статс-катчынын ишин баалоо качан жүргүзүлөт?
 26. Статс-катчыны ротациялоо качан жүргүзүлөт?
 27. Статс-катчынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоодо, Кеңештин жыйынына ким чакырылат?
 28. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы кандай тартипте дайындалат?
 29. Конкурс кайрадан өткөрүлгөн учурда, статс-катчынын кызмат ордуна талапкер конкурстан Кеңештин сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан канча мөөнөттө дайындалат?
 30. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы ээлеген кызмат ордунан кандай учурларда Премьер-министр тарабынан бошотулат?
 31. Статс-катчынын кызмат ордун кимдер ээлей алат?
 32. Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 33. Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 34. Кадрлардын резервин калыптандыруу жана аны жүргүзүүнү:
 35. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелердин кандай чөйрөсүн камтыйт?
 36. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат өзүнө кайсы этаптарды камтыган бүтүндөй циклди билдирет?
 37. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри эмнеден турат?
 38. Административдик кызмат орундары кандай топторго бөлүнөт?
 39. Администрациялык кызмат орундарынын топторунун ичинде эмне түзүлүшү мүмкүн?
 40. Администрациялык кызматчыларга карата квалификациялык талаптарга кандай талаптар киргизилет?
 41. Администрациялык кызмат орундарын ээлөө үчүн иш стажына карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 42. Администрациялык кызмат орундарына билим деңгээлине карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 43. Квалификациялык талаптар кандай тартипте бекитилет?
 44. Класстык чен - бул:
 45. Класстык чендер эмнеге ылайык келет?
 46. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга кандай класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 47. Муниципалдык кызматчыларга кайсы класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 48. Кенже кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 49. Улук кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 50. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин, муниципалдык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин класстык чени кимдерге ыйгарылат?
 51. Кайсы класстык чендерди ыйгаруу, андан ажыратуу, төмөндөтүү статс-катчынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт?
 52. Кызматчы мамлекеттик органдан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан мамлекеттик органга өткөндө кайсы класстык чен ыйгарылат?
 53. Президент, Жогорку Кеңештин Төрагасы, Премьер-министр, Жогорку соттун төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы тарабынан өзгөчө тартипте дайындалган адамдарга класстык чендер жана атайын класстык чендер кандай тартипте ыйгарылат?
 54. Административдик кызматчыларга класстык чиндерди ыйгаруу, төмөндөтүү жана андан ажыратуу тартиби ким тарабынан аныкталат?
 55. Кызматчылардын карьералык пландоосунун процессин ким камсыз кылат
 56. Карьералык пландоону уюштуруу эмне менен камсыз кылынат?
 57. Кадрлардын улуттук резерви кимдерден турат?
 58. Кадрлардын улуттук резерви кайсы талапкерлердин арасында конкурстарды өткөрүү аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт?
 59. Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 60. Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 61. Кадрлардын ички жана улуттук резервдерин түзүүнүн жана анын иштөөсүнүн тартиби:
 62. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар?
 63. Ички иштер, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча органдарга, жазык-аткаруу тутумуна, бажы кызматына, баңги заттарга көзөмөл кылуу боюнча органдарга мамлекеттик кызматка эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга жол берилбейт
 64. Прокуратура органдарына эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга мамлекеттик кызматка жол берилбейт:
 65. Кайсы адам кызматчы боло албайт?
 66. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 67. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 68. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 69. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 70. Кызматчыга тыюу салынат:
 71. Кызматчы кызматын токтоткондон кийин канча мөөнөттүн ичинде үчүнчү жактын кызыкчылыгында анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзү мурда иштеген жери боюнча кайрыла албайт?
 72. Бош кызмат орду пайда болгон учурда статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы, персоналды башкаруу кызматы) бул тууралуу канча мөөнөттө жазуу жүзүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт?
 73. Ачык конкурс бош кызмат орду болгондо, конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында бош кызмат орду пайда болгондон кийин канча мөөнөттө жарыяланат?
 74. Конкурстарды алыскы райондордо өткөрүүдө аңгемелешүүнүн эмнесин гана жүргүзүүгө жол берилет?
 75. Талапкерге аңгемелешүүнүн көрмө жазууларынын же укма жазууларынын тиешелүү бөлүгүнүн көчүрмөсү качан берилет?
 76. Аңгемелешүүнүн көрмө жазуусу жана укма жазуусу канча мөөнөт сакталууга тийиш?
 77. Ачык конкурстун натыйжалары катышуучуларга качан маалымдалат?
 78. Статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы) мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине бош кызмат ордуна конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштаманы канча мөөнөттө киргизүүгө милдеттүү?
 79. Мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуштама киргизүү жана веб-сайтка маалымат жайгаштыруу мөөнөтү канча мөөнөттү түзөт?
 80. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси канча мөөнөттө конкурстан өткөн адамды кызмат ордуна дайындоо тууралуу буйрук чыгарат?
 81. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү канча?
 82. Кызматчыларды кайра даярдоо канча мөөнөттө мамлекеттик бюджет каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт?
 83. Квалификациясын жогорулатуу кызмат орундарынын бир тобунун алкактарында качан жүргүзүлөт?
 84. Баалоо жүргүзүүнүн жалпы принциптери төмөнкү болуп саналат:
 85. Коррупция тобокелдигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлгөн ротациялоо канча жолу жүргүзүлөт?
 86. Материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун сыйлоонун төмөнкү түрлөрү түзөт:
 87. Тартиптик жаза колдонуу жөнүндө буйрук (тескеме, токтом) качан кызматчыга кол койдуруу менен жарыяланат?
 88. Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечим кандай тартипт даттанылышы мүмкүн?
 89. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү качан берилет?
 90. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жоюлганына, кайра уюштурулганына же штатын кыскартылганына байланыштуу кызматтан бошотууда сунуш кылынган иштен баш тарткан учурда кызматчыга төмөнкүлөр төлөнөт:

 

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы

 1. Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Мыйзам эмнеге багытталган?:
 2. Жарандын кайрылуусу – бул:
 3. Жарандын сунушу – бул эмнени камтыган кайрылуу?
 4. Арыз – бул:
 5. Даттануу – бул:
 6. Жекече кайрылуу – бул:
 7. Жамааттык кайрылуу – бул:
 8. Кызмат адамы – бул:
 9. Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын жарандардын кайрылууларын кароо боюнча иштеринин негизги принциптери төмөндөгүлөр болуп саналат:
 10. Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга кимдер укуктуу?
 11. Жарандардын кайрылуулары кимдин эсебинен каралат?
 12. Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Мыйзам кайсы кайрылууларга жайылтылбайт?
 13. Жаран өзүнүн жазуу жүзүндөгү кайрылуусунда эмнелерди милдеттүү түрдө көрсөтөт?
 14. Жаран өзүнүн жазуу жүзүндөгү кайрылуусунда эмнени көрсөтөт?
 15. Электрондук почта боюнча келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби кандай?
 16. Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кайрылуулардын маани-маңызы боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу кызмат адамдары жана жетекчилери жарандарды кандай мөөнөттө кабыл алууну өткөрүүгө милдеттүү?
 17. Оозеки кайрылууда айтылган маселе өзү кабыл алуу учурунда чечилбесе кандай тартипте каралат?
 18. Эгерде кайрылууда аларды чечүү ушул мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын компетенциясына кирбеген маселелер камтылса, жаранга кандай түшүнүк берилет?
 19. Эгерде жаранга кайрылууда коюлган маселелердин маани-маңызы боюнча жооп берилсе, өзү кабыл алуунун жүрүшүндө...
 20. Кайсы жарандар кезексиз кабыл алынуу укугуна ээ?
 21. Жазуу жүзүндөгү кайрылуу мамлекеттик органга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органына же кайрылууда коюлган маселелерди чечүү компетенциясына кирген кызмат адамына келип түшкөн учурдан тартып канча мөөнөттө милдеттүү түрдө катталууга тийиш?
 22. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуу жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып канча мөөнөттө каралат?
 23. Кайсы учурда даттанууларды чечүү мөөнөттөрү узартылышы мүмкүн?
 24. Даттанууларды чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте канча мөөнөткө узартылышы мүмкүн?
 25. Даттанууларды чечүү мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө чечимди ким кабыл алат?
 26. Жазуу жүзүндөгү кайрылууда коюлган маселелерди чечүү бир нече мамлекеттик органдардын компетенциясына тиешелүү болгон учурда кайрылуунун көчүрмөсү канча мөөнөттө тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт?
 27. Жарандардын кайрылуулары кантип берилиши мүмкүн?
 28. Жарандар кайсы тилде кайрылууга укуктуу?
 29. Жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларына жооптор кайсы тилде берилет?
 30. Жарандардын кайрылуулары кимдер тарабынан каралат?
 31. Жазуу жүзүндөгү кайрылуулар кандай учурда чечилди деп эсептелинет?
 32. Жамааттык кайрылууга карата жооп кимдин дарегине жөнөтүлөт?
 33. Эгерде кайрылуунун текстин окууга мүмкүн болбосо, кандай чара көрүлөт?
 34. Соттун чечимине даттанган кайрылуу кимге кайтарылат?
 35. Жарандардын кандай кайрылуусу тоголок кат деп таанылат?
 36. Жарандардын тоголок каттары кандай тартипте каралат?
 37. Жаран өзүнүн жазуу жүзүндөгү кайрылуусунан баш тарткан учурда мындай кайрылууну карап жаткан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын кызмат адамы кандай чечим кабыл алат?
 38. Кайсы кайрылуулар каралууга жатпайт?
 39. Жаңы жүйө-далилдер же жаңы ачылган жагдайлар каралууга тийишпи?
 40. Жаран кайрылууну кароонун натыйжасы боюнча алынган чечимге канааттанбаган учурда ал эмнеге укуктуу?
 41. Кандай учурларда жаранды же болбосо анын жакын туугандарын куугунтуктоого тыюу салынат?
 42. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органына же кызмат адамына кайрылганына байланыштуу жаранды же болбосо анын жакын туугандарын куугунтуктоо эмнени кириптер кылат?
 43. Кайрылууну караганда эмне кылууга жол берилбейт?
 44. Кайрылууну кароо компетенциясына кирген мамлекеттик бийлик органынын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси же кызмат адамы төмөндөгүлөргө укуктуу:
 45. Органдар жана кызмат адамдары эмнеге милдеттүү:
 46. Кайрылуунун жыйынтыктары боюнча төмөндөгүдөй кайсы чечимдердин бири кабыл алынат?
 47. Кайрылуу боюнча чечим кандай болууга тийиш?
 48. Кайрылууну кароонун натыйжалары жөнүндөгү кабар менен бирге арыз ээсине эмне кайтарып берилет?
 49. Кайрылууну караган учурда жаран төмөндөгүлөргө укуктуу:
 50. Жарандын кандай кайрылууну берүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга алып келет?
 51. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жана кызмат адамдары өзүнүн компетенциясынын чегинде:
 52. Эгерде жаран кайрылууда билип туруп жалган маалыматтарды көрсөтсө эмне болот?

Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси

 1. Биринчи жолу кызматка кабыл алынган кызматкердин эмгек китепчеси кандай мөөнөттө толтурулат?
 2. Кандай документте жумуш берүүчү тарабынан эмгек китепчесине киргизилген жазуулар менен таанышкандыгы жөнүндө кызматкерден кол тамга алынат?
 3. Эмгектин кандай ченемдери бар?
 4. Кандай учурларда жарандарды иштерди аткарууга мажбурлап тартууга жол берилет?
 5. Кызматкердин макулдугусуз, мөөнөтсүз мезгилге түзүлгөн эмгек келишимин мөөнөттүү мезгилге эмгек келишими кылып кайрадан түзүүгө жол берилеби?
 6. Кандай учурларда кызматкер ишинен четтетилет?
 7. Кызматкерлерди массалык бошотуу коркунучу жаралганда жумуш берүүчү алдын ала кандай чараларды колдонушу керек?
 8. Кош бойлуу аялдарды өргүүдөн чакырып алууга жол берилеби?
 9. Өргүүсүнүн башталган убактысы жөнүндө кызматкер өргүү башталаардан канча мөөнөт мурда кабарланышы керек?
 10. Биринчи эмгек жылында жумушчуга эмгек өргүүсү качан берилет?
 11. Уюмдун кайра түзүлгөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулган жумушчу жеңилдик жана компенсация алуу үчүн кандай мөөнөттө жумуш издеген адам катары жумуш берүүчү мамлекеттик органга катталышы керек?
 12. Кайсы кызматкерлерге жыл сайынкы эмгек өргүүсү үчүн акчалай компенсация төлөөгө жол берилбейт?
 13. Адистигин жогорулатууга жиберилген жумушчуларга кандай кепилдиктер каралган?
 14. Тартиптик жаза кандай мөөнөттүн ичинде берилет?
 15. Жумушчуну кызматтык ишсапарга жөнөткөндө жумуш берүүчү кандай чыгымдардын ордун толтуруп бериши керек?
 16. Тартиптик жазанын күчүнүн мөөнөттүк узактыгы канча?
 17. КР Эмгек кодекси боюнча зыяндуулукту толтуруунун кандай түрлөрү каралган?
 18. Кызмат учурунда алган майыптыктан улам эмгекке жарамсыздык деңгээлин кимдер аныктайт?
 19. Мыйзамдарда, уставдарда жана жоболордо каралбаган тартиптик жаза чараларын өзгөчө учурларда колдонууга жол берилеби?
 20. Тарткан зыянын толтуртуу үчүн жумушчу кимге арыз берет?
 21. Жумуш берүүчү кандай мөөнөттө зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү арызды карап, ал боюнча чечим кабыл алууга милдеттүү?
 22. Майыптарды ишке орноштурууну ким камсыз кылат?
 23. 2 айлык мөөнөткө ишке алынып жаткан адамга сыноо мөөнөтү белгиленеби?
 24. 2 айлык мөөнөткө эмгек келишимин түзгөн жумушчуларга төлөнүүчү эмгек өргүүсү канча мөөнөткө берилет?
 25. Сезондук иштердин эң узак мөөнөтү канча?
 26. Кепилдиктер менен компенсацияларды алуу үчүн эмгек стажын эсептөөнүн жана белгилөөнүн тартибин кимдер аныктайт?
 27. Уюм банкрот болгондо бардык жумушчулар менен эмгектик карым-катнашты бузуу кандай учурларда жүргүзүлөт?
 28. Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык уюмдардагы эмгек жөнүндөгү мыйзамдардын жана укуктук-ченемдик актылардын сакталышына көзөмөлдүктү жана контролду кайсы мамлекеттик орган жүргүзөт?
 29. Уюмдун жетекчиси жаранды ооз эки буйруу менен кызматка киргизди. Ушул көрсөтүлгөн жагдайда тараптардын эмгектик мыйзамдуу иш-аракеттери жаралабы?
 30. Уюмдун менчиктик түрү алмашылганда Жамааттык Келишим өзүнүн күчүн сактайт:
 31. Кызматкер катардагы же альтернтивдик аскердик кызматка чакырылганда иштен чыгуу жөлөкпулу төлөнөбү?
 32. Толук эмес иш күнү жумушчунун эмгектик укугуна таасирин тийгизеби?
 33. Жеке ишкер катары катталган, мөөрү бар жумуш берүүчү – жеке жак кызматкерлердин эмгек китепчелерине жазуу киргизүүгө (маалыматтар жазууга) укугу барбы?
 34. Кокустуктан улам баккан адамы каза болгондогу бир жолу берилүүчү жөлөкпулдун көлөмү канча?
 35. Эмгектин жаңы ченемдерин кайра кароого эмнелер негиз боло алат?
 36. Эмгектин жаңы ченемдери киргизилгендиги тууралуу кызматкер кандай мөөнөттө маалымданышы керек?
 37. Эмгек ченемдерин алмаштыруунун жана кайра кароону киргизүүнүн тартиби кандай?
 38. Жумушчулардын эмгек акысын төлөө боюнча мамлекеттик кепилдиктердин бири эмне болуп эсептелет?
 39. Ар бир эмгек акы төлөөдөгү кармап калуулардын жалпы көлөмү канча?
 40. Туура эмес эсептөөдөн улам жумушчуга ашыкча төлөнгөн сумманы эсептелген эмгек акыдан кармап калууга жумуш берүүчүнүн акысы барбы?
 41. Белгиленген ченемден ашык иштегендиги үчүн акы төлөөнүн тартиби кандай?
 42. Ишкана жоюлгандан же кайра түзүлгөндөн улам ишинен бошотулган жумушчуга эмгек келишиминин бузулушуна байланыштуу төлөнүүчү чыгуу жөлөкпулунун көлөмү канча?
 43. Өргүү төлөмү үчүн күнүмдүк эмгек акыны эсептөөдө кандай мезгил төлөмдүк эсепке алынат?
 44. Кыргыз Республикасында эмгек акы төлөөнүн кандай түрлөрүнө жол берилет?
 45. Эмгек акы төлөөнүн мөөнөттөрү кандай?
 46. Эмгек шарты кыйла өзгөргөндүгү тууралуу жумуш берүүчү кандай мөөнөттө жумушчуга билдириши керек?
 47. Жумушчунун негизги жумушунан тышкаркы эмгек келишиминин шартында туруктуу төлөнүүчү иште эмгектенгендиги эмне делет?
 48. Беш жылга түзүлгөн эмгек келишиминин мөөнөтү аяктап, бирок эки тарап тең келишимди бузуу туурасында сөз кылбай, ал эми жумушчу өз ишин уланта берсе, анда эмгек келишими менен эмне болот?
 49. Кандай учурларда жумушчу менен кыска мөөнөттөгү эмгек келишими түзүлүшү мүмкүн?
 50. Кызматка кабыл алуу буйругу кандай мөөнөттө түзүлөт?
 51. Эмгек келишими мыйзамсыз деп табылган учурда натыйжасы кандай болот?
 52. Сыноонун жыйынтыгы канаатандырарлык эмес деп таанылганда эмгек келишимин бузуунун тартиби кандай?
 53. Кандай учурларда жумуш берүүчү жумушчуга эмгек китепчесин ачууга милдеттүү?
 54. Эмгек китепчесине кандай маалыматтар киргизилет?
 55. Эмгек келишими токтотулганда жумушчуга эмгек китепчеси канчалык мөөнөттө берилет?
 56. Ишинин акыркы күнүндө жумушчунун ордунда болбогонунан улам эмгек китепчеси берилбей калган учурда, жумуш берүүчү эмне кылышы керек?
 57. Салык айкындамасын толтуруу үчүн жумушучу мурунку иштеген мекемесинен алган эмгек акысы жана иштеген мезгили жөнундө маалымкат берүүсүн өтүнүп мурунку иштеген жерине кайрылды. Сураган документти жумуш берүүчү канча мөөнөттө берүүгө милдеттүү?
 58. Кандай жумушчулар үчүн жумуш убактысынын кыскартылган мөөнөтү белгиленет?
 59. Жумуш берүүчү алардын өтүнүчү боюнча, кандай кызматкерлердин категориялары үчүн толук эмес жумуш күнүн же толук эмес эмгек жумасын белгилөөгө милдеттүү?
 60. Белгиленген ченемден ашык иштерди жөнгө салуунун эрежеси кандай?
 61. Белгиленген жумушчу күндүн убактысы жумушчуларга кандай мөөнөттө маалымдалышы керек?
 62. Кандай документтердин жардамы менен жумуш убактысынын эсеби жүргүзүлөт?
 63. Жумушчу күндүн ичиндеги эс алууга жана тамактанууга берилген танапистин узактыгы канчылык?
 64. Дем алыш жана жумушчу эмес майрам күндөрү иштегендик үчүн төлөмдөрдүн көлөмү канча болот?
 65. Жыл сайынкы негизги төлөнүүчү эмгек өргүүсүнө укук берер кайсы мезгилдер жумушчу жылга киргизилет?
 66. Тынымсыз иштөөнүн 11 айы өтө электе жумушчулардын кайсы категорияларына алардын арызы боюнча төлөнүүчү биринчи жылдагы өргүүсү берилиши керек?
 67. Өргүү кандай документтер менен ырасталат?
 68. Бериле турган төлөнүүчү өргүүлөрдүн кезектүүлүгү кандай документтер менен белгиленет?
 69. Жыл сайынкы төлөнүүчү өргүүлөрдүн туура тартибин көрсөткүлө:
 70. Жумуш берүүчүнүн жумушчуга өргүүсүнүн башталышы жана өргүү төлөмүн эскертүү мөөнөтүн бузгандыгы эмнеге алып келет?
 71. Жыл сайынкы төлөнүүчү өргүүнү бөлүккө бөлгөн учурда анын бир бөлүгүнүн эң төмөнкү узактыгы канча болот?
 72. Жыл сайынкы төлөнүүчү өргүүнү акчалай төлөм менен алмаштырууга жол берилеби?
 73. Жумушчуга өргүү брүү менен андан ары жумуштан бошотулса, кайсы күн анын жумуштан бошотулган күнү болуп эсептелет?
 74. Бала багуу үчүн берилчү өргүүнүн узактыгы канчалык?
 75. Тартиптик жаза берүүнүн туура жолдору кандай?
 76. Тартиптик жаза берилгендиги туурасындагы буйрук жумушчуга кайсы мөөнөттө жарыяланышы керек?
 77. Эмгек келишими токтогондо жумушчуга тиешелүү сумма кандай мөөнөттө төлөнүп берилиши керек?
 78. Төлөмдөрдү, айлык акыларды, өргүү төлөмүн жана башка төлөмдөрдүн мөөнөтүн бузган жумуш берүүчүгө кандай санкциялар каралган?
 79. Кайсы төлөмдөрдөн кармап калууга болбойт?
 80. Кандай учурларда жумушчунун жумушчу орду (кызмат оруну) жана негизги иш ордундагы орточо айлык акысынын сакталышына кепилдик берилет?
 81. Кызматтык ишсапарга байланышкан чыгымдардын кайсынысы жумушчуга төлөнүп берилет?
 82. Багуучусу (жабырлануучу) каза болгондо берилүүчү бир жолку жөлөкпулдун көлөмү канча?
 83. Кандай учурда өкүлчүлүктүү органдын мүчөсү болгон кызматкерди, ошол тийешелүү өкүлчүлүктүү органдын алдын ала макулдугу болмоюнча, кызматтан бошотууга жол берилбейт?
 84. Жумушчуну ошол эле уюмдагы башка ишке которгондо ага карата сыноо мөөнөтүн белгилөөгө болобу?
 85. Жумушчу келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө өзүнүн кызматтык милдеттерине киришпесе, кандай кесепеттер келип чыгат?
 86. Кандай учурларда жумуш берүүчүнүн демилгеси менен эмгек келишимин бузууга мүмкүн?
 87. Жумушчунун ишине алкоголдук, наркотикалык же токсикалык мас абалында келгени эмне менен далилдениши мүмкүн?
 88. Кандай учурларда жумуш берүүчүнүн демилгеси менен кош бойлуу аял менен түзүлгөн эмгек келишимин бузууга жол берилет?
 89. Эки ишти бирге аткаруу шартындагы эмгектенгендердин жумуш күнүнүн узактыгы канча?
 90. Эмгек мыйзамдарынын максаттары:
 91. Эмгек мыйзамдарынын негизги милдеттери эмгектик жана ага түздөн-түз байланышкан мамилелерди укуктук жактан төмөнкүлөрдү жөнгө салуу болуп саналат:
 92. Эмгек мыйзамдарынын негизги милдеттери эмгектик жана ага түздөн-түз байланышкан мамилелерди укуктук жактан төмөнкүлөрдү жөнгө салуу болуп саналат:
 93. Эмгектик жана ага түздөн-түз байланышкан эмгек мамилелерин укуктук жактан жөнгө салуунун негизги принциптери деп төмөнкүлөр таанылат:
 94. Эмгектик жана ага түздөн-түз байланышкан эмгек мамилелерин укуктук жактан жөнгө салуунун негизги принциптери деп төмөнкүлөр таанылат:
 95. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары өз компетенцияларынын чектеринде ким менен макулдашуу боюнча эмгектик укук ченемдерин камтыган актыларды кабыл алууга укуктуу?
 96. Иш берүүчү эмгектик укук ченемдерин камтыган локалдуу ченемдик актыларды кабыл алууда ким менен макулдашуу жүргүзөт?
 97. Иш берүүчү кайсы документтерде эмгектик укук ченемдерин камтыган локалдуу ченемдик актыларды кабыл алат?
 98. Эмгек кодекси, эмгектик укук ченемдерин камтуучу мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар төмөнкүдөй адамдарга колдонулбайт:
 99. Эмгек кодекси, эмгектик укук ченемдерин камтуучу мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар төмөнкүдөй адамдарга колдонулат:
 100. Эмгек кодекси эмгек келишимине негизделген эмгек мамилелерин, ошондой эле ага байланышкан кайсы мамилелерди жөнгө салат?
 101. Эмгек кодекси эмгек келишимине негизделген эмгек мамилелерин, ошондой эле ага байланышкан кайсы мамилелерди жөнгө салат?
 102. Кайсы иш-аракеттер чектөөлөр басмырлоо болуп саналбайт?
 103. Мажбурлаган эмгек, башкача айтканда кандайдыр бир күч колдонуу коркутуусу менен жумуш аткарууга мажбурлоого төмөнкүдөй учурлардан тышкары тыюу салынат:
 104. Кандай формаларда балдар эмгегин пайдаланууга тыюу салынат?
 105. Эмгектик укук ченемдерин камтыган мыйзам жана башка ченемдик укуктук акты өз аракетин төмөнкүлөргө байланыштуу токтотот:
 106. Эмгектик укук ченемдерин камтуучу мыйзам жана башка ченемдик укуктук акты колдонууга киргизилгенге чейин келип чыккан мамилелерге көрсөтүлгөн мыйзам же акты:
 107. Эмгек укуктарынын жана милдеттеринин келип чыгуу жана токтоо мөөнөтү качан башталат?
 108. Эмгек кодексинде каралган мөөнөттөрдү эсептөөдө, календардык жумаларда же күндөрдө эсептелген мөөнөттөргө жумуш эмес күндөр кошулабы?
 109. Эмгек мамилелери - бул:
 110. Мыйзамда, башка ченемдик укуктук актыларда же уюмдун уставында (жобосунда) белгиленген учурларда жана тартипте эмгек мамилеси эмгек келишиминин жана келишим түзүүдөн мурунку башка актылардын негизинде келип чыгат:
 111. Эгерде шайлоо (шайлоолор) актысынан кызматкердин белгилүү бир эмгек иш-милдеттерди аткаруу милдети келип чыкса, эмгек мамилеси эмненин негизинде пайда болот?
 112. Канча жашка толгондор кызматкер болушу мүмкүн?
 113. Кимдер окуудан бош мезгилинде ден соолугуна зыян келтирбеген жана окуу процессин бузбаган жеңил жумуш аткаруу үчүн ата-энесинин биринин (камкорчу, көзөмөлчү) же камкордук көрүү жана көзөмөлдөө органынын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен эмгек келишимин түзө алышат?
 114. КР Эмгек кодексине ылайык, кызматкердин төмөнкүлөргө укугу бар:
 115. КР Эмгек кодексине ылайык, кызматкердин төмөнкүлөргө укугу бар:
 116. КР Эмгек кодексине ылайык, кызматкер төмөнкүлөргө милдеттүү:
 117. КР Эмгек кодексине ылайык, иш берүүчү төмөнкүлөргө укугу бар:
 118. КР Эмгек кодексине ылайык, иш берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:
 119. Жеке эмгек мамилелеринин субъекттери төмөнкүлөр болуп саналат:
 120. Жамааттык эмгек мамилелеринин субъекттери төмөнкүлөр болуп саналат:
 121. Социалдык өнөктөштүк – бул:
 122. Социалдык өнөктөштүктүн негизги принциптери төмөнкүлөр болуп саналат:
 123. Социалдык өнөктөштүктүн негизги принциптери төмөнкүлөр болуп саналат:
 124. Социалдык өнөктөштүктүн тутуму кандай деңгээлдерди камтыйт?
 125. Кызматкерлердин өкүлдөрүнүн жана иш берүүчүлөрдүн эмгек талаш-тартыштарын сотко чейинки чечүүгө катышуусу социалдык өнөктөштүк формасында жүзөгө ашырылабы?
 126. Кесиптик бирликтердин мүчөлөрү болуп саналбаган кызматкерлер иш берүүчү менен өз ара мамилелерде алардын таламдарын көздөгөн баштапкы кесиптик бирликтин уюмунун органына ыйгарым укук берүүгө укуктуубу?
 127. Кызматкерлердин өкүлдөрүнүн ыйгарым укугу:
 128. Жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү принциптери:
 129. Жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө сүйлөшүүлөрдүн башталышы жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлама алышкан тарап канча мөөнөттө сүйлөшүүлөрдү баштоого милдеттүү?
 130. Жамааттык сүйлөшүүлөргө, жамааттык келишимдин, макулдашуунун долбоорун даярдоого катышуучу адамдар тараптардын макулдашуусунда аныкталган мөөнөткө, бирок канча мөөнөттөн ашырбастан орточо эмгек акысын сактоо менен негизги ишинен бошотулат?
 131. Жамааттык келишимдер менчиктин кандай түрү болбосун уюмдарда канча мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн?
 132. Жамааттык келишим, уюмдун филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө же башка шарттуу түзүмдүк бөлүмчөлөрдө түзүлүшү мүмкүнбү?
 133. Жамааттык келишимдин айрым жоболору боюнча тараптардын ортосунда макулдашууга жетишилбесе:
 134. Жамааттык келишимге кызматкерлердин жана иш берүүчүнүн төмөнкү маселелер боюнча өз ара милдеттенмелери камтылышы мүмкүн:
 135. Жамааттык келишим канча мөөнөткө түзүлөт?
 136. Тараптар жамааттык келишимдин колдонулушун канча мөөнөткө узартууга укугу бар?
 137. Жамааттык келишимдин колдонулушу уюмдун филиалдарынын кызматкерлерине жайылтылабы?
 138. Уюмду өзгөртүп уюштурууда (кошуу, бириктирүү, бөлүү, өзгөртүп кайра түзүү) жамааттык келишим өзүнүн колдонулушун канча мөөнөткө сактайт?
 139. Уюмдун менчик түрлөрү өзгөргөндө жамааттык келишим менчик укуктарынын өткөн күнүнөн тартып:
 140. Уюмду жоюуда жамааттык келишим канча мөөнөткө өзүнүң колдонулушун сактайт?
 141. Менчиктин түрүн өзгөртүп уюштурууда же алмаштырууда тараптардын ар бири жаңы жамааттык келишим түзүү же мурдагыны канча мөөнөткө узартуу жөнүндө башка экинчи тарапка сунуш жиберүүгө укугу бар?
 142. Жөнгө салынуучу социалдык-эмгек мамилелерин чөйрөсүнө жараша, кандай макулдашуулар түзүлүшү мүмкүн?
 143. Эмгек келишиминин шарттары кандай тартипте өзгөртүлүшү мүмкүн?
 144. Эмгек келишиминин аныкталган мөөнөткө канча?
 145. Мөөнөттүү эмгек келишими ушул мыйзамдарда каралган учурларда, ошондой эле эмгек келишими алдыдагы иштердин мүнөзүн жана шарттарын эске алуу менен аныкталбаган мөөнөткө белгилениши мүмкүн болбогондо түзүлөт, анын ичинде:
 146. Мөөнөттүү эмгек келишими ушул мыйзамдарда каралган учурларда, ошондой эле эмгек келишими алдыдагы иштердин мүнөзүн жана шарттарын эске алуу менен аныкталбаган мөөнөткө белгилениши мүмкүн болбогондо түзүлөт, анын ичинде:
 147. Түзүлгөн эмгек келишиминин негизинде кызматкерди ишке кабыл алуу иш берүүчүнүн буйругу менен канча мөөнөттө жол-жоболоштурулат?
 148. Кайсы жарандар менен эмгек келишимин түзүүдөн негизсиз баш тартууга тыюу салынат?
 149. Эмгек келишими сот тарабынан жараксыз деп табылат, эгерде ал төмөнкүдөй түзүлсө:
 150. Келишимди жараксыз деп табууда кызматкер ар жылдык өргүү укугун жоготобу?
 151. Ишке кабыл алууда сыноо мөөнөтү канчадан ашпоого тийиш?
 152. Ишке кабыл алууда уюмдардын жетекчилери жана алардын орун басарлары, башкы бухгалтерлер жана алардын орун басарлары, филиалдардын, өкүлчүлүктөрдүн жана уюмдардын башка шартталган түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилери үчүн сыноо мөөнөтү канча?
 153. Ишке кабыл алууда сыноо кимдерге белгиленбейт?
 154. Сыноо жүргүзүүнүн канааттандырарлык эмес натыйжасында иш берүүчү сыноо мезгилинин мөөнөтү бүткөнгө чейин кызматкерге канча мөөнөттө жазуу жүзүндө эскертүү менен эмгек келишимин бузууга укуктуу?
 155. Эмгек келишимин түзүүдө милдеттүү алдынала медициналык күбөлөндүрүүгө кимдер өтүүгө тийиш?
 156. Кайсы документ кызматкердин эмгектик ишмердиги жөнүндөгү негизги документ болуп саналат?
 157. Кайсы документ кызматкердин иш стажы жөнүндөгү негизги документ болуп саналат?
 158. Эмгек китепчесине кандай маалыматтар киргизилет?
 159. Эмгек келишимин токтоткондо эмгек китепчеси кызматкерге качан берилет?
 160. Иш берүүчү кызматкердин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн ишке байланыштуу, анын ичинде мурдагы документтердин көчүрмөлөрүн качан берүүгө милдеттүү?
 161. Эмгек кодексине ылайык, мамлекеттик кызматта кызмат орунун ээлөө кандай жолдор аркылуу жүргүзүлөт?
 162. Иш берүүчү кызматкерди мурда иштеген жеринен ошол уюмдун ошол эле жердеги башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнө иш тапшыруусу, башка механизмде же агрегатта иштөөнү тапшыруусу, эгерде бул эмгек иш-милдетин өзгөртүү жана эмгек келишиминин колдонуудагы шартын өзгөртүү болуп саналбаса, бул эмне деп таанылат ?
 163. Убактылуу ордун ээлөөнүн узактыгы канча мөөнөттөн ашпашы керек?
 164. Кызматкерди ваканттык кызмат боюнча милдеттерди аткаруучу кылып дайындоого жол берилеби?
 165. 50гө чейин адамы бар уюмдарда кызматкерлерди жапырт бошотуу катары эмне саналат?
 166. 50дөн ашык адамы бар уюмдарда кызматкерлерди жапырт бошотуу катары эмне саналат?
 167. Эс алуу убактысынын түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:
 168. Кыргыз Республикасында жумуш эмес майрам күндөрү болуп төмөнкүлөр саналат:
 169. Ар жылдык акы төлөнүүчү негизги өргүү кызматкерлерге канча күнгө берилет?
 170. Акы төлөнүүчү ар жылдык негизги өргүү алууга укук берүүчү иш жылына төмөндөгүлөр кирет:
 171. Акы төлөнүүчү ар жылдык негизги өргүү алууга укук берүүчү иш жылына киргизилбеген мезгилдер:
 172. Үзгүлтүксүз иштегенине 11 ай толгонго чейин акы төлөнүүчү өргүү кызматкердин арызы боюнча төмөнкүдөй берилүүгө тийиш:
 173. Иш берүүчү кызматкердин арызынын негизинде кандай учурларда эмгек акысы сакталбаган өргүү берүүгө милдеттүү:
 174. Тартиптик жаза жорук аныкталгандан кийин дароо качан колдонулат?
 175. Тартиптик жаза жорук болгондон канча мөөнөттө колдонулушу мүмкүн эмес?
 176. Тартиптик жаза ал колдонулгандан кийин канча мөөнөт жарактуу болот?
 177. Иш берүүчү эмгек акы төлөөнүн, өргүү акысын жана башкаларды төлөөнүн мөөнөттөрүн бузганда, иш жүзүндө эсептешкен күнгө карата ар бир күн үчүн мөөнөтү кечиктирилип төлөнбөгөн сумманын канча пайызын кошумча төлөөгө милдеттүү?
 178. Жумуштан бошоткондо учурда иш берүүчү тарабынан эсеп боюнча каражат төлөп берүүнүн мөөнөтү бузулса, иш берүүчү иш жүзүндөгү эсептешүү жүргүзүлгөн күнгө карата төлөнбөгөн акчалай сумманын канча пайызын ар бир мөөнөтү өткөн күнгө кошумча иретинде төлөп берүүгө милдеттүү?
 179. Иш берүүчү төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү:
 180. Кызматкердин эмгекти коргоо жаатындагы милдеттери:
 181. Доонун эскириши эмгек акыны өндүрүүгө карата колдонулабы?
 182. Локаут деген эмне?

“Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актылары Жөнүндө” Мыйзамы

 1. Коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укуктук-ченемдик актылардын жыйындысы эмне деп аталат?
 2. Мыйзамдар деген эмне?
 3. Ошол эле бирдей коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укуктук-ченемдик актылардын бири-бирине дал келбей (каршы чыгып) калышы эмне деп аталат?
 4. Укуктук-ченемдик актыларды кабыл алганга ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган,(кызмат адамы), жергиликтүү өз алдынча башкаруу оорганы эмне деп аталат?
 5. Айрым адамдардын тобуна жана бир нече жолу колдонулууга эсептелген жалпыга милдеттүү болгон жүрүм-турумдун эрежеси эмне болуп эсептелет?
 6. Укуктук-ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоонун эрежелик тутуму эмне деп аталат?
 7. Бирдей эле коомдук мамилелерди жөнгө салуучу колдонуудагы ченемдик укуктук актылардын ченемдеринин карама-каршы келүүсү (дал келбөөчүлүгү) эмне деп аталат?
 8. Ченемдик укуктук актыларды даярдоо, экспертизалоо, кабыл алуу (чыгаруу), өзгөртүү, толуктоо, чечмелөө, алардын колдонулушун токтотуу, күчүн жоготту деп табуу же болбосо жокко чыгаруу боюнча илимий жана уюштуруу иштери?
 9. Ченем жаратуучу орган (кызмат адамы) – бул:
 10. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (кызмат адамынын), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын компетенциясынын чегинде же болбосо референдум аркылуу кабыл алынган (чыгарылган), укук ченемдерин (укуктук ченемдерди) белгилөөгө, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга багытталган расмий документ эмне деп аталат?
 11. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо эрежелеринин системасы эмне деп аталат?
 12. Зарылдыгы колдонуудагы мамлекеттик укуктук системанын маңызы жана мазмуну, эл аралык укуктун принциптери жана ченемдери менен шартталган укуктук ченемдердин жоктугу эмне деп аталат?
 13. Эл аралык укуктун талаптары менен ченемдеринен, мамлекеттин аракеттеги укуктук тутумунун мааниси менен мазмуунуна шайкеш келер укуктук ченемдин жоктугу эмне деп аталат?
 14. Укуктук ченемдик акты деп эмнени түшүнөбүз?
 15. Ченемдерди чыгаруучу иш-аракет кандай талаптардын негизинде жүргүзүлөт?
 16. Укуктук-ченемдик актылар кандай түрлөргө бөлүнөт?
 17. Укук ченеми (укуктук ченем) деген эмне?
 18. Ченемдик укуктук актынын мүнөздөмөсү, анда анын тийиштүү коомдук мамилелерге карата милдеттүү түрдө колдонулушу, ошондой эле анын башка ченемдик укуктук актыларга кошо баш ийдирилгендиги эмне деп аныкталат?
 19. Ченем жаратуу иш-аракети кандай принциптерде жүзөгө ашырылат?
 20. Ченемдик укуктук актылар кандай түрлөргө бөлүнөт?
 21. Кайсы мамлекеттик органдар (кызмат адамдары) ченем иштеп чыгуучуларга жатат?
 22. Кайсы укуктук-ченемдик акт эң төмөнкү юридикалык күчкө ээ?
 23. Кайсы укуктук-ченемдик акт эң жогорку юридикалык күчкө ээ?
 24. Укуктук-ченемдик актынын мамлекеттик тилде жазылганы менен расмий тилде жазылган текстеринин ортосунда ажырым чыгып калганда жыйынтыгы кандай болот?
 25. Ченемдерди чыгаруу ыйгарым укугун өткөрүүнүн төмөндө көрсөтүлгөндөрүнүн кайсынысы чындыкка жатпайт?
 26. Укукту өткөрүп берүү актысы эмнелерди камтыйт?
 27. Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген тартипте жана анда белгиленген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынуучу ченемдик укуктук акт эмне деп аталат?
 28. Бир тектүү коомдук мамилелерди системалуу жөнгө салууну камсыз кылуучу ченемдик укуктук акт эмне деп аталат?
 29. Белгиленген тартипте Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынуучу жана тиешелүү чөйрөдөгү абдан маанилүү коомдук мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук акт эмне деп аталат?
 30. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын токтомдору:
 31. Ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга (чыгарууга) ченем жаратуучу кайсы органдар (кызмат адамдары) укуктуу?
 32. Кандай учурларда кабыл алынган укуктук-ченемдик актынын күчү ал кабыл алынганга чейин болгон карым-катнашка жайылтылышы мүмкүн?
 33. Укуктук-ченемдик актыны токтотуу кандай катардык тартип менен ишке ашырылат?
 34. Укуктук-ченемдик актыдагы Конституцияга болгон шилтеме кандайча түзүлөт?
 35. Укуктук-ченемдик актыдагы кодекс менен мыйзамдарга болгон шилтеме кандайча түзүлөт?
 36. Ченемдик укуктук актылар юридикалык күчүнүн деңгээли боюнча кандай иерархияда жайгашат?
 37. Ченемдик укуктук актылардын мыйзамдуулугун камсыз кылуучу ыкмалар болуп кайсылар саналат?
 38. Ченемдик укуктук актылардын мыйзамдуулугун камсыз кылуучу ыкмалар болуп кайсылар саналат?
 39. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актылары кандай тартипте колдонулат жана аткарылууга жатат?
 40. Кайсы ченемдик укуктук актылар артка карата колдонулбайт?
 41. Кандай учурларда ченемдик укуктук актынын (структуралык элементтин) колдонулушу токтотулат?
 42. Ченемдик укуктук актыны же анын структуралык элементин күчүн жоготту деп табуу:
 43. Ченемдик укуктук актыларда канча реквизиттер болушу керек?
 44. Ченемдик укуктук актынын структуралык элементтери болуп эмнелер эсептелет?
 45. Преамбула деген эмне?
 46. Укук-ченемдик актыдагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна шилтеме кандайча түзүлөт?
 47. Кандай учурларда укуктук-ченемдик актыларга киргизилген өзгөртүулөр жана (же) толуктоолор укуктук-ченемдик актынын жаңы редакциясы түрүндө кабыл алынат?
 48. Мыйзам долбоорун мерчемдөө иштери кайсы орган тарабынан бекитилет?
 49. Кайсы укуктук-ченемдик актылардын долбоорлору иреттүүлүк (регулятивный) таасири боюнча талданууга жатат?
 50. Мамлекеттин кирешесинин азайышын же чыгашасынын көбөйүшүн караган маселе боюнча алына турган ченемдик акт кайсы мамлекеттик орган менен макулдалышы керек?
 51. Ишкердик чөйрөсүнүн иш-аракетин жөнгө салууга багытталган ченемдик актылар кайсы мамлекеттик орган менен макулдалышы керек?
 52. Кайсы укуктук-ченемдик актылардын долбоору коомдук талкууга алынышы керек?
 53. Укуктук-ченемдик актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоо үчүн канча мөөнөт белгиленген?
 54. Укуктук-ченемдик актынын долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча ченем чыгаруучу орган кандай чечим кабыл алууга укуктуу?
 55. Конституциялык мыйзамдарды, кодекстерди жана мыйзамдарды каттоону кайсы орган ишке ашырат?
 56. Кандай ченемдик укуктук актылар бөлүктөргө ажыратылат?
 57. Ченемдик укуктук актынын бөлүгүндө:
 58. Бөлүм эмнени бириктирет?
 59. Бөлүмдөр кандай тартипте жайгаштырылат?
 60. Бөлүмчөлөр кандай тартипте жайгаштырылат?
 61. Эгерде ченемдик укуктук актыда главалар жок болсо, кайсы структуралык элементти киргизүүгө жол берилбейт?
 62. Ченемдик укуктук актылардын көлөмү чоң, мазмуну боюнча өз ара жакын беренелери кайсы структуралык элементтерге бириктирилиши мүмкүн?
 63. Главалар кандай тартипте жайгаштырылат?
 64. Параграфтар кандай тартипте жайгаштырылат?
 65. Кайсы ченемдик укуктук актылар беренелерден турат?
 66. Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларынын Мамлекеттик реестрине кандай актылар киргизилет?
 67. Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларынын Мамлекеттик реестрин жүргүзүүнү кайсы орган ишке ашырат?
 68. Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларынын Мамлекеттик реестрине укуктук-ченемдик актынын кирбей калышы кандай укуктук натыйжага алып келет?
 69. Укуктук-ченемдик актылардын расмий жарыяланышынын датасы кайсы деп таанылат?
 70. Укуктук-ченемдик актылардын расмий жарыяланыш кайсы эрежеси чындыкка жатпайт?
 71. Жарлыктын өзүндө башкасы көрсөтүлбөсө, Президенттин Жарлыгы күчүнө качан кирет?
 72. Токтомдун өзүндө башкасы көрсөтүлбөсө, Өкмөттүн токтому күчүнө качан кирет?
 73. Ишкердик иш-аракетти жөнгө сала турган укуктук-ченемдик актылар күчүнө кайсы убактан баштап кирет?
 74. Укуктук-ченемдик актыларды расмий түшүндүрүүнү ким ишке ашырат?
 75. Карама-каршылыктарды чечүүнүн тартиби кандай?
 76. Ченемдик укуктук актынын ченемдик буйрумду камтыган негизги структуралык элементи кайсы?
 77. Мыйзамдардын кайсы беренелери аталыштарга ээ болбойт?   
 78. Берененин бөлүктөрү кандай тартипте жайгаштырылат?
 79. Пункттар эмнелерге бөлүнөт?
 80. Кайсы структуралык элемент цифралык же тамгалык белгиге ээ болбойт?
 81. Ченемдик укуктук актынын структуралык элементтерин номерлөө кантип улантылышы керек?
 82. Кайсы структуралык элементтин номерлениши ар кимиси өз алдынча коюлушу керек?
 83. Ченемдик укуктук актынын тиркемесинин белгилениши кандай тартипте жайгаштырылат?
 84. Кодификацияланган ченемдик укуктук актынын бөлүмдөрү кандай бөлүктөргө бириктирилиши мүмкүн? 
 85. Кодификацияланган ченемдик укуктук актынын жалпы бөлүгүндө эмнелер камтылышы керек?
 86. Кодификацияланган ченемдик укуктук актынын кайсы бөлүгүндө мүмкүн болуучу жана талаптагыдай жүрүм-турумдун түрү жана ченеми камтылышы керек?
 87. Мыйзамдын ченеми кодекстин ченемдерине каршы келип калган кайсы учурларда мыйзамдын ченемдери колдонулушу мүмкүн?
 88. Бирдей юридикалык күчкө ээ укуктук-ченемдик актылардын ортосундагы карама-каршылыктар, эгер экөө тең андан да күчтүү актыга карама-каршы келбесе, кандай жол менен чечилет?
 89. Укуктук-ченемдик актылардагы кемчиликтер кантип оңдолот?
 90. Укуктук-ченемдик актылардын ишке ашышын кайсы органдар көзөмөлдүккө алат?
 91. Укукутук-ченемдик актылардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдү кайсы органдар ишке ашырат?
 92. Кыргыз Республикасынын аймагында СССРдын укуктук-ченемдик актыларынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген бөлүктөрү колдонулабы?
 93. Мыйзамдар деген эмне?
 94. Ченемдик укуктук актылардагы коллизиялар деген эмне?
 95. Ченем жаратуу иш-аракети деген эмне?
 96. Ченем жаратуучу орган (кызмат адамы) – бул:
 97. Ченемдик укуктук акт деген эмне?
 98. Ченем жаратуу техникасы деген эмне?
 99. Мыйзамдардагы боштуктар деген эмне?
 100. Укук ченеми (укуктук ченем) деген эмне?
 101. Ченемдик укуктук актынын юридикалык күчү деген эмне?
 102. Ченем жаратуу иш-аракети кандай принциптерде жүзөгө ашырылат?
 103. Ченемдик укуктук актылар кандай түрлөргө бөлүнөт?
 104. Конституциялык мыйзам деген эмне?
 105. Кодекс деген эмне?
 106. Мыйзам деген эмне?
 107. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын токтомдору:
 108. Ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга (чыгарууга) ченем жаратуучу кайсы органдар (кызмат адамдары) укуктуу?
 109. Ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга (чыгарууга) ченем жаратуучу кайсы органдар укуктуу?
 110. Ченемдик укуктук актылар юридикалык күчүнүн деңгээли боюнча кандай иерархияда жайгашат?
 111. КР Конституциясынын, мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик тилдеги тексти расмий тилдеги тексти менен окшош болбогон учурда кайсы тилдеги текст түп нуска болуп эсептелет?
 112. Ченемдик укуктук актылардын мыйзамдуулугун камсыз кылуучу ыкмалар болуп кайсылар саналат?
 113. Ишкердикти жөнгө салуу чөйрөсүндө ченем жаратууга ыйгарым укуктарын башкага ыйгарууга жол берилеби?
 114. Тигил же бул ыйгарым укук ыйгарылган орган аны башка органга берүүгө укуктуубу?
 115. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актылары кандай тартипте колдонулат жана аткарылууга жатат?
 116. Кайсы ченемдик укуктук актылар артка карата колдонулбайт?
 117. Кайсы учурларда ченемдик укуктук актынын колдонулушу токтотулат?
 118. Ченемдик укуктук актыларды күчүнө киргизүүнүн жана мамлекеттик органдарга тапшырма берүүнүн тартиби кандай түрүндө берилет?
 119. Ченемдик укуктук актыларда кандай реквизиттер болушу керек?
 120. Ченемдик укуктук актынын структуралык элементтери болуп эмнелер эсептелет?
 121. Ченемдик укуктук актынын структуралык элементтери болуп эмнелер эсептелет?
 122. Преамбула деген эмне?
 123. Кандай ченемдик укуктук актылар бөлүктөргө ажыратылат?
 124. Бөлүмдөр кандай тартипте жайгаштырылат?
 125. Абзацтын цифралык же тамгалык белгилениши мүмкүнбү?
 126. Ченемдик укуктук актынын жана анын тиркемелеринин юридикалык күчү кандай болот?
 127. Кодификацияланган ченемдик укуктук актынын (кодекстин) жалпы бөлүгүндө эмнелер камтылышы керек?
 128. Кодификацияланган ченемдик укуктук актылардын (кодекстин) өзгөчө бөлүгү төмөнкүдөй белгиленген ченемдерди камтышы мүмкүн:
 129. Кодекске жана мыйзамга карата шилтеме колдонулганда эмнелер көрсөтүлөт?
 130. Кайсы актылар күчүн жоготту деп табылууга жатат?
 131. Кайсы орган мыйзам долбоорлоо боюнча жумуштардын планын жыл сайын иштеп чыгат жана бекитет?
 132. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин талдоону кайсы орган бекитет?
 133. Жөнгө салуучу таасирди талдоо кайсы орган тарабынан жүргүзүлөт жана камсыз кылынат?
 134. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун мөөнөтү канча болот?
 135. Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу укугуна ээ болгон субъектке киргизиле турган ченемдик укуктук актынын долбооруна төмөнкүлөр тиркелет:
 136. Ченемдик укуктук актынын долбооруна карата негиздеме-маалымкатта кандай маалыматтар камтылууга тийиш?
 137. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын ченемдик укуктук актысынын мамлекеттик тилде гана кабыл алынышына кандай учкрларда жол берилет?
 138. Ченемдик укуктук актыны кабыл алууга укугу бар ченем жаратуучу орган ченемдик укуктук актынын долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөргө укуктуу:
 139. Жогорку Кеңештин токтомдорун кайсы орган каттоодон өткөрөт?
 140. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын кайсы орган каттоодон өткөрөт?
 141. Ченемдик укуктук актылар кайсы Реестрге киргизилет?
 142. Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрин алып барууну кайсы мамлекеттик орган ишке ашырат?

 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” кр Конституциялык мыйзамы

 1. Өкмөттүн ишиндеги негизги принциптер
 2. Коалициялык макулдашуунун мазмуну
 3. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Мыйзамы эмнени аныктайт?
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кайсы бийликтин жогорку органы болуп саналат?
 5. Өкмөттүн курамы
 6. Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер Жогорку Кенешке эмнени киргизет?
 7. Өкмөткө, Өкмөттүн Аппаратына ким жетекчилик кылат?
 8. Өкмөттүн Аппараты жөнүндө жобо ким тарабынан бекитилет?
 9. Өкмөттүн чечимдеринин формалары, аларга кол коюу
 10. Өкмөткө мыйзам чыгарууга демилгеси
 11. Өкмөттүн туруктуу өкүлүн дайындоо жана бошотуу
 12. Өкмөттүн республикалык бюджетти жана анын аткарылышын аткаруу тартиби
 13. Өкмөттүн ыйгарым укуктары:
 14. Премьер-министр Өкмөттүн өткөн жылдагы иши жөнүндө отчетту Жогорку Кеңешке качан берет?
 15. Коалицияны түзүү
 16. Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн анты
 17. Өкмөттүн мүчөсүнүн ыйгарым укуктары токтотулганда кызматтык турак жайды качан бошотот?
 18. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени кароо тартиби
 19. Өкмөт отставкага кетүүсү
 20. Премьер-министрдин ыйгарым укуктары
 21. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор дун түшүнүгү
 22. Өкмөттүн мүчөсү Өкмөттүн мүчөсүнүн кызматы менен шайкеш келбеген ыйгарым укуктар менен милдеттерди канча мөөнөттө өткөрүп берүүгө тийиш?
 23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бийликтин кандай органы болуп саналат?
 24. Өкмөт өз ишин төмөндөгүлөрдүн кайсынысынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн жүзөгө ашырат:
 25. Өкмөт өз ишинде төмөнкүдөй негизги принциптерге негизденет:
 26. Өкмөттүн курамына эмнелер кирет:
 27. Түзүмү жана курамы Өкмөттүн ишинин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүнбү?
 28. Өкмөттүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү жөнүндө сунуш ким тарабынан демилге кылынат жана кимдин токтому менен бекитилет?
 29. Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда Өкмөт ким тарабынан бекитилген иш программасын жетекчиликке алат?
 30. Өкмөттүн ишинин программасы:
 31. Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер тарабынан Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө берилген программада мамлекеттин ички саясатынын негизги багыттары аныкталат. Программада төмөнкүлөр чагылдырылат:
 32. Программаны расмий жарыялоого чейин канча мөөнөттүн ичинде Өкмөт программаны парламенттик көпчүлүккө кирген партиялардын шайлоо алдындагы программаларын эске алуу менен, конституциялык Мыйзамда белгиленген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн каржылык камсыз кылууну тактайт, аларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын тутумун иштеп чыгат?
 33. Өкмөттүн ишинин жүрүшүндө Өкмөттүн ишинин программасы өзгөрүшү мүмкүнбү?
 34. Өкмөттүн ишинин программасын өзгөртүү жөнүндө сунуш ким тарабынан демилге кылынат?
 35. Премьер-министрдин кызматына талапкерди ким көрсөтөт?
 36. Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер Жогорку Кеңешке эмнени киргизет?
 37. Эгерде көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөнгө чейин Жогорку Кеңеш программаны бекитпесе, Өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктабаса, же болбосо шайлоонун жыйынтыктары боюнча саясий партиялардын бири дагы депутаттык мандаттардын жарымынан көбүн албаса, анда:
 38. Президент канча күндүк мөөнөттө Премьер-министрдин жана Өкмөттүн башка мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлык чыгарат?
 39. Эгерде Президент жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттө Премьер-министрдин жана Өкмөттүн мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлык чыгарбаса, анда:
 40. Эгерде Конституцияда белгиленген тартипте Өкмөттүн программасы бекитилбесе, курамы жана түзүмү аныкталбаса:
 41. Парламенттик фракциялар коалицияга биригиши мүмкүнбү?
 42. Коалицияга кирүү жөнүндө же коалициядан чыгуу тууралуу чечимди:
 43. Коалицияны түзүү коалициялык:
 44. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
 45. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр да аныкталат:
 46. Президент жана Премьер-министр тарабынан дайындалуучу кызматтар (коалициялык макулдашууда администрациялык ведомстволордун жетекчилери аныкталган учурда, Өкмөттүн курамынан тышкары) коалициялык макулдашуунун негизи болушу мүмкүнбү?
 47. Коалициялык макулдашуу расмий жарыяланган күндөн тартып канча күн ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарында милдеттүү түрдө жарыяланууга тийиш?
 48. Коалициялык макулдашуунун жарыяланбаган бөлүгү таанылабы жана юридикалык күчкө ээ болобу?
 49. Өкмөттүн түзүмүнө, курамына жана программасына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү качан Премьер-министр тарабынан демилге кылынат?
 50. Премьер-министр жана Өкмөт мүчөлөрү качан ант беришет?
 51. Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн анты кайсы жерде берилет?
 52. Премьер-министр, Өкмөт мүчөсү, администрациялык ведомствонун жетекчиси болуп төмөнкүдөй адамдар дайындалышы мүмкүн эмес:
 53. Өкмөт мүчөсү, администрациялык ведомствонун жетекчиси эмнеге укуксуз?
 54. Өкмөттүн мүчөсү, администрациялык ведомствонун жетекчиси канча убакыт ичинде көрсөтүлгөн коммерциялык уюмдардын уставдык капиталындагы өз менчигинде турган үлүшүн (акциялардын пакетин) Өкмөттүн мүчөсүнүн кызматында болгон убакка ишенимдүү башкарууга мыйзам менен белгиленген тартипте өткөрүп берүүгө милдеттүү?
 55. Жеке кызыкчылыктардын Өкмөттүн мүчөсүнүн, администрациялык ведомствонун жетекчисинин милдеттеринен ашып түшүүсүнө (кызыкчылыктардын кагылышуусу) жол берилеби?
 56. Өкмөттүн мүчөсү, администрациялык ведомствонун жетекчиси мамлекеттик кызматчылардын этикасын сактоого милдеттүүбү?
 57. Өкмөттүн мүчөсү, администрациялык ведомствонун жетекчиси Өкмөттүн мүчөсүнүн, администрациялык ведомствонун жетекчисинин кызматы менен шайкеш келбеген ыйгарым укуктар менен милдеттерди качан өткөрүп берүүгө тийиш?
 58. Өкмөттүн мүчөсү өз милдеттерин аткарууга байланыштуу айткан пикирлери үчүн же Өкмөттүн жыйналышындагы добуш берүүнүн натыйжалары үчүн куугунтуктоого, анын ичинде отставкага кеткенден кийин да дуушар болушу мүмкүнбү?
 59. Өкмөттүн мүчөсү өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаргандыгы үчүн:
 60. Өкмөттүн отставкасынын натыйжасында кызматынан бошотулган Өкмөттүн мүчөсү, ишеним көрсөтпөөгө же ишеним көрсөтүүдөн баш тартууга байланыштуу Өкмөт отставкага кеткен учурларды кошпогондо:
 61. Кызматтык ишин аткаруу менен байланыштуу өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө кол салуу коркунучу болгондо, Өкмөттүн мүчөсүнө мамлекеттик коргоо камсыз кылынабы?
 62. Өкмөттүн ыйгарым укуктарына эмне кирбейт?
 63. Өкмөттүн ыйгарым укуктарына эмне кирет?
 64. Өкмөт, өзүнө баш ийген министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан төмөнкүлөрдү аткарууну камсыз кылат жана алардын аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат:
 65. Конституциялык Мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга негизденүү менен Өкмөт аларды ишке ашыруу боюнча милдеттерди төмөндөгүлөрдүн ортосунда бөлүштүрөт:
 66. Өкмөт кимге отчет берет жана Конституция менен каралган чектерде анын алдында жооптуу болот?
 67. Премьер-министр Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген Өкмөттүн программасынын алкагында Өкмөттүн өткөн жылдагы иши жөнүндө, анын ичинде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту Жогорку Кеңешке качан берет?
 68. Жогорку Кеңеш Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча карашы мүмкүн?
 69. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом:
 70. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселе Жогорку Кеңеш тарабынан кайсы мөөнөткө чейин каралышы мүмкүн эмес:
 71. Жогорку Кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө билдирилгенден кийин Президент эмнеге укуктуу?
 72. Эгерде Жогорку Кеңеш Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечимди 3 айдын ичинде кайталап кабыл алса, анда:
 73. Өкмөт төмөнкү негиздер боюнча отставкага кеткен болуп эсептелет:
 74. Премьер-министр Өкмөткө ишеним көрсөтүү жөнүндө маселени Жогорку Кеңештин алдына:
 75. Премьер-министрдин Өкмөткө ишеним көрсөтүү жөнүндө маселеси Жогорку Кеңеш тарабынан:
 76. Жогорку Кеңеш Өкмөткө ишеним көрсөтүүдөн баш тарткан учурда Президент:
 77. Өкмөттүн отставкасынын кабыл алынышы эмнеге алып келет?
 78. Өкмөттүн отставкасы учурунда Өкмөттүн жаңы курамынын мүчөлөрү жана администрациялык ведомстволордун жетекчилери дайындалган күнгө чейин милдеттерин ким аткарат?
 79. Отставкага кеткен Өкмөт мүчөлөрү Президенттин жарлыгы менен качан өз милдеттерин аткаруудан бошотулат?
 80. Өкмөттүн жыйналыштары канча убакытта бир өткөрүлөт?
 81. Өкмөттүн жыйналышынын күн тартибин ким аныктайт?
 82. Өкмөттүн жыйналыштарына ким төрагалык кылат?
 83. Өкмөт айрым маселелерди өзүнүн жабык жыйналыштарында кароого укуктуубу?
 84. Өкмөттүн жыйналышы качан ыйгарым укуктуу болот:
 85. Өкмөттүн жыйналышында чечимдер кандай кабыл алынат?
 86. Өкмөттүн жыйналышында добуштар тең болуп калганда кимдин добуш берген чечими кабыл алынды деп эсептелет?
 87. Өкмөттүн жыйналыштарын даярдоонун, өткөрүүнүн жана чечимдерди кабыл алуунун тартиби:
 88. Өкмөт өз жыйналыштарында карала турган жана алар боюнча чечим кабыл алынган маселелер жөнүндө жарандарга кантип маалымдайт?
 89. Өкмөттүн ачык жыйналышынын видео- жана аудио жазып алуулары толук көлөмдө, кыскартылбай Өкмөттүн расмий сайтына же болбосо Өкмөттүн расмий сайтына шилтемелерди милдеттүү жайгаштыруу менен жалпыга жеткиликтүү видеопорталдарга канча убакыт аралыгында жарыяланат?
 90. Өкмөттүн Регламентинде каралган тартипте, Өкмөт мүчөлөрүнөн жазуу жүзүндө сурап-билүү жолу менен жыйналыш өткөрбөстөн Өкмөт чечимдерди кабыл алууга укуктуу?
 91. Өкмөттүн убактылуу комиссиялары жана жумушчу топтору кандай учурларда түзүлүшү мүмкүн?
 92. Өкмөттүн ишин камсыз кылуу, ал кабыл алган чечимдердин аткарылышын, алардын максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлик органдарынын ишин координациялоону, мониторингден өткөрүүнү жана контролдоону жүзөгө ашыруу үчүн:
 93. Өкмөттүн Аппараты жөнүндө жобо ким тарабынан бекитилет?
 94. Өкмөттүн Аппаратына ким башчылык кылат?
 95. Келип түшүүчү документтерди жол-жоболоштурууга карата талаптар, алар менен иштөөнүн тартиби жана Өкмөт Аппаратынын ишинин башка маселелери эмне менен аныкталат?
 96. Конституциянын, мыйзамдардын, Президенттин актыларынын жана Жогорку Кеңештин токтомдорунун жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде жана аларды аткаруу үчүн:
 97. Өкмөттүн ченемдик мүнөздөгү актылары эмне түрүндө чыгарылат?
 98. Оперативдүү жана башка ченемдик эмес мүнөздөгү учурдагы маселелер боюнча Өкмөттүн чечимдери эмне түрүндө чыгарылат?
 99. Премьер-министрдин тескемелери кайсы маселелер боюнча чыгарылат?
 100. Өкмөттүн же Премьер-министрдин актысына виза койгон кызмат адамы алардын бөлүгүнө тиешелүү жоболордун мыйзамдуулугу, негиздүүлүгү үчүн жеке жооп берет?
 101. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, мамлекеттик башка органдардын жетекчилери Өкмөттүн укуктук актыларынын долбоорлорун киргизгендиги жана макулдашкандыгы үчүн кандай жоопкерчилик тартат?
 102. Өкмөттүн токтомдору жана тескемелери, Премьер-министрдин тескемелери министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, башка мамлекеттик органдар, Кыргыз Республикасынын кайсы аймагында мекемелер жана уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү?
 103. Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун тартиби:
 104. Өкмөттүн токтомдору менен тескемелерине ким кол коет?
 105. Мамлекеттик же башка мыйзам менен корголуучу жашыруун сырды камтыган актылардан тышкары, Өкмөттүн ченемдик укуктук актылары белгиленген тартипте кайсы жерде жарыяланууга тийиш:
 106. Өкмөттүн жана Премьер-министрдин актылары сотко даттанылышы мүмкүнбү?

Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө

 1. Гендердик тең укуктуулук деген эмне?
 2. Ар башка жыныстагы адамдардын ортосундагы өзара мамилелерде теңчиликти орнотууга багытталган мамлекеттик, коомдук иш эмне деп аталат?
 3. Гендердик тең укуктуулук - бул:
 4. Гендердик тикелей басмырлоого кайсылар кирет?
 5. Гендердик кыйыр басмырлоого кайсылар кирет?
 6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда эркектерди гана анык мөөнөттүү аскердик кызматка чакыруу гендердик басмырлоо деп эсептелеби?
 7. Гендердик теңчиликти жүзөгө ашырууда Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Мыйзамдын жана эларалык укуктун ченемдеринин талаптарына карама-каршы келген, жөнөкөй укуктун, каада-салттын жана маданияттын ченемдерине негизделген адамдардын жүрүш турушуна жол берилеби?
 8. Гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:
 9. Президент өз ыйгарым укуктарынын алкагында ар бир мамлекеттик органга бир жыныстагы адамдын канча пайыздан ашпаган гендердик өкүлчүлүктү эске алуу менен ар бир мамлекеттик органга талапкерлерди дайындайт жана көрсөтөт?
 10. Укуктук жөнгө салууга жаткан экономикалык мамилелер гендердик теңчиликтин объектиси болуп саналабы ?
 11. Оң аракеттер гендердик басмырлоо деп эсептелеби?

 

“Сот приставдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2016-жылдын 5-августу № 164

 

 1. Сот приставынын укуктук абалы
 2. Сот приставынын милдеттери
 3. Сот приставынын кызмат ордуна дайындалуучу адамга коюлуучу талаптар
 4. Сот приставдары кызматынын ишин уюштуруу
 5. Сот приставынын кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу тартиби
 6. Башкы сот приставынын ыйгарым укуктары
 7. Областтын жана Бишкек шаарынын, сот приставдар кызматынын бөлүмдөрүнүн улук сот приставынын ыйгарым укугу
 8. Сот приставынын милдеттери жана укуктары
 9. Мажбурлоо жана бөгөт коюу чаралары
 10. Күчтү, атайын каражаттарды жана ок атуучу куралдарды колдонуу шарттары жана чектери
 11. Күч колдонуу
 12. Атайын каражаттарды колдонуу
 13. Ок атуучу куралды колдонуу
 14. Сот приставынын жоопкерчилиги

КР “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамы боюнча болжол суроолор

 

 1. Ички аудит деген эмне?
 2. Кызыкчылыктардын кагылышы деген эмне?
 3. Ички аудиттин объектилери деген эмне?
 4. Ички контроль системасы деген эмне?
 5. Ички контролдоо системасын түзүү жана иштетүү ички аудит объектисинин жетекчисинин максаттары.
 6. Ички аудит төмөнкүдөй принциптери.
 7. Ички аудиттин стандарттары.
 8. Ички аудит кызматынын милдеттери кандай.
 9. Ички аудит кызматынын жетекчисинин укуктары.
 10. Ички аудитордун укуктары.
 11. Ички аудит кызматы бар ички аудит объектисинин жетекчисинин укуктары.

КР «Баалуу металлдар жана асыл таштар жөнүндө» Мыйзамы боюнча болжол суроолор

 

 1. Баалуу металлдар деген эмне?
 2. Асыл таштар деген эмне?
 3. Асыл таштарды экспертизалоо деген эмне?
 4. Баалуу металлдардын аффинажы деген эмне?
 5. Баалуу металлдарды чыгаруунун аныктамасы кандай?
 6. Баалуу металлдар жана асыл таштар менен операциялар деген эмне?
 7. Баалуу металлдардын, асыл таштардын мамлекетгик фондусу деген эмне?
 8. Баалуу металлдардын жана асыл таштардын казынасы деген эмне?
 9. Ушул Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кандай ыйгарым укуктар бериген?
 10. Мамлекеттик фонд эмнелерден түзүлөт? (5-ст.)
 11. Кыргыз Республикасынын баалуу металлдарынын мамлекеттик корлору эмнелерден турат? (6-ст.)
 12. Мамлекеттик ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда чогулган баалуу металлдарды жана асыл таштарды камтыган металл сыныктары жана алардын калдыктары менен эмне кылынат?
 13. Текшерип көзөмөлдөөнүн милдети кандай?
 14. Текшерип көзөмөлдөө кандай чаралар аткарылат?

 

 

1. Кадр саясатын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруунун мониторинг системасын андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө
(2007-жылдын 28-февралы №77)

2. Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген)

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө бөлүмү (борбору) жөнүндө Жобо

4. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 27-августундагы ПЖ N 146 жарлыгы менен бекитилди)

5. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө системасын киргизүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө
(2010-жылдын 27-августу ПЖ N 146)

Тестирлөөнүн эрежелери жөнүндө презентация

Get the Flash Player to see this player.