“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

 • Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын ишин, кесипкөйлүгүн жана моралдык сапаттарын баалоо тутумунун негизинде келечекте кызмат боюнча жогорулоого багытталган иш-аракеттердин комплекси эмне деп аталат?
 • Кайсы кызмат орду административдик кызмат ордунун өзгөчө түрү болуп саналат?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамдын колдонулушу кимдерге жайылтылат?
 • Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын принциптери:
 • Мамлекеттик жарандык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 • Муниципалдык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңеш муниципалдык кызматтын саясатын калыптандыруу маселелерин кайсы принциптин негизинде жөнгө салат?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин укуктары:
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин курамына кидер кирет?
 • Кимдин же кайсы органдын тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлөт?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды ким башкарат?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын функциялары:
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин иштеп чыгууну:
 • Статс-катчыларды ротациялоо же ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсү жөнүндө маселени мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин кароосуна демилгелөөнү:
 • Кызматчынын этикасынын ченемдерин иштеп чыгууну:
 • Тутумдуу деңгээлде кызматчылардын карьералык өсүүсүн уюштурууну:
 • Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандоо боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоону:
 • Кызматчыларды окутуу, квалификациясын жогорулатуу жана кызматчыларды кайра даярдоо боюнча мамлекеттик билим берүү программаларын макулдашууну кайсы орган ишке ашырат?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кызматчыларды окутуу чөйрөсүндө донордук жардамды координациялоону жана кызматчыларды окутуу натыйжалуулугун жана таасирдүүлүгүн баалоого укуктуубу?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби:
 • Башка мамлекеттик органдарында статс-катчынын кызмат орду уюмдаштырылышы мүмкүнбү?
 • Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 • Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 • Статс-катчы эмнеге отчёт берет жана жооптуу?
 • Статс-катчынын ишин баалоо качан жүргүзүлөт?
 • Статс-катчыны ротациялоо качан жүргүзүлөт?
 • Статс-катчынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоодо, Кеңештин жыйынына ким чакырылат?
 • Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы кандай тартипте дайындалат?
 • Конкурс кайрадан өткөрүлгөн учурда, статс-катчынын кызмат ордуна талапкер конкурстан Кеңештин сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан канча мөөнөттө дайындалат?
 • Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы ээлеген кызмат ордунан кандай учурларда Премьер-министр тарабынан бошотулат?
 • Статс-катчынын кызмат ордун кимдер ээлей алат?
 • Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 • Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 • Кадрлардын резервин калыптандыруу жана аны жүргүзүүнү:
 • Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелердин кандай чөйрөсүн камтыйт?
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат өзүнө кайсы этаптарды камтыган бүтүндөй циклди билдирет?
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри эмнеден турат?
 • Административдик кызмат орундары кандай топторго бөлүнөт?
 • Администрациялык кызмат орундарынын топторунун ичинде эмне түзүлүшү мүмкүн?
 • Администрациялык кызматчыларга карата квалификациялык талаптарга кандай талаптар киргизилет?
 • Администрациялык кызмат орундарын ээлөө үчүн иш стажына карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 • Администрациялык кызмат орундарына билим деңгээлине карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 • Квалификациялык талаптар кандай тартипте бекитилет?
 • Класстык чен - бул:
 • Класстык чендер эмнеге ылайык келет?
 • Мамлекеттик жарандык кызматчыларга кандай класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 • Муниципалдык кызматчыларга кайсы класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 • Кенже кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 • Улук кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 • Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин, муниципалдык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин класстык чени кимдерге ыйгарылат?
 • Кайсы класстык чендерди ыйгаруу, андан ажыратуу, төмөндөтүү статс-катчынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт?
 • Кызматчы мамлекеттик органдан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан мамлекеттик органга өткөндө кайсы класстык чен ыйгарылат?
 • Президент, Жогорку Кеңештин Төрагасы, Премьер-министр, Жогорку соттун төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы тарабынан өзгөчө тартипте дайындалган адамдарга класстык чендер жана атайын класстык чендер кандай тартипте ыйгарылат?
 • Административдик кызматчыларга класстык чиндерди ыйгаруу, төмөндөтүү жана андан ажыратуу тартиби ким тарабынан аныкталат?
 • Кызматчылардын карьералык пландоосунун процессин ким камсыз кылат
 • Карьералык пландоону уюштуруу эмне менен камсыз кылынат?
 • Кадрлардын улуттук резерви кимдерден турат?
 • Кадрлардын улуттук резерви кайсы талапкерлердин арасында конкурстарды өткөрүү аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт?
 • Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 • Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 • Кадрлардын ички жана улуттук резервдерин түзүүнүн жана анын иштөөсүнүн тартиби:
 • Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар?
 • Ички иштер, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча органдарга, жазык-аткаруу тутумуна, бажы кызматына, баңги заттарга көзөмөл кылуу боюнча органдарга мамлекеттик кызматка эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга жол берилбейт
 • Прокуратура органдарына эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга мамлекеттик кызматка жол берилбейт:
 • Кайсы адам кызматчы боло албайт?
 • Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 • Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 • Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 • Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 • Кызматчыга тыюу салынат:
 • Кызматчы кызматын токтоткондон кийин канча мөөнөттүн ичинде үчүнчү жактын кызыкчылыгында анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзү мурда иштеген жери боюнча кайрыла албайт?
 • Бош кызмат орду пайда болгон учурда статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы, персоналды башкаруу кызматы) бул тууралуу канча мөөнөттө жазуу жүзүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт?
 • Ачык конкурс бош кызмат орду болгондо, конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында бош кызмат орду пайда болгондон кийин канча мөөнөттө жарыяланат?
 • Конкурстарды алыскы райондордо өткөрүүдө аңгемелешүүнүн эмнесин гана жүргүзүүгө жол берилет?
 • Талапкерге аңгемелешүүнүн көрмө жазууларынын же укма жазууларынын тиешелүү бөлүгүнүн көчүрмөсү качан берилет?
 • Аңгемелешүүнүн көрмө жазуусу жана укма жазуусу канча мөөнөт сакталууга тийиш?
 • Ачык конкурстун натыйжалары катышуучуларга качан маалымдалат?
 • Статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы) мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине бош кызмат ордуна конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштаманы канча мөөнөттө киргизүүгө милдеттүү?
 • Мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуштама киргизүү жана веб-сайтка маалымат жайгаштыруу мөөнөтү канча мөөнөттү түзөт?
 • Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси канча мөөнөттө конкурстан өткөн адамды кызмат ордуна дайындоо тууралуу буйрук чыгарат?
 • Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү канча?
 • Кызматчыларды кайра даярдоо канча мөөнөттө мамлекеттик бюджет каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт?
 • Квалификациясын жогорулатуу кызмат орундарынын бир тобунун алкактарында качан жүргүзүлөт?
 • Баалоо жүргүзүүнүн жалпы принциптери төмөнкү болуп саналат:
 • Коррупция тобокелдигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлгөн ротациялоо канча жолу жүргүзүлөт?
 • Материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун сыйлоонун төмөнкү түрлөрү түзөт:
 • Тартиптик жаза колдонуу жөнүндө буйрук (тескеме, токтом) качан кызматчыга кол койдуруу менен жарыяланат?
 • Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечим кандай тартипт даттанылышы мүмкүн?
 • Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү качан берилет?
 • Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жоюлганына, кайра уюштурулганына же штатын кыскартылганына байланыштуу кызматтан бошотууда сунуш кылынган иштен баш тарткан учурда кызматчыга төмөнкүлөр төлөнөт:

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы 

 • Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
 • органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы...
 • Кайсылар маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери болуп саналат?
 • Жетүүгө чектөө коюлган маалыматтар катары кайсылар таанылат? 
 • Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалыматтарды берүүлөрүнүн негизги ыкмалары кайсылар?
 • Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына маалымат тууралу суроо-талаптар кандай формада жөнөтүлүшү мүмкүн?
 • Жазуу жүзүндөгү суроо-талапта милдеттүү түрдө эмнелер көрсөтүлөт?
 • Жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарга жооп даярдоо канча мөөнөттө жүзөгө ашырылат?
 • Маалымат берүүдөн баш тартуу кандай маалыматтарды камтууга тийиш?
 • Расмий маалыматтарды берүү эмнелерди жарыялоо аркылуу жүргүзүлөт?
 • Жооптуу адамдын маалымат берүүдөн баш тартуусуна, ошондой эле жооптуу адамдын  «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамынын  талаптарын бузган башка аракеттерине кандай тартипте даттанууга болот?
 • Маалымат берүү боюнча милдеттерди аткарбагандыгы же ойдогудай аткарбагандыгы үчүн күнөөлүү адамдар... 
 • Маалыматка жетүүнү камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын милдеттери:  
 • Маалымат электрондук түрдө берилген учурда анын ишенимдүүлүгү эмне менен ырасталат? 
 • Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары өздөрү жайгашкан жерде маалымат такталарын кандай тартипте жабдыйт?  
 • Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары өздөрүнүн карамагында турган расмий баяндамаларды, маалыматтык материалдарды, расмий маалымдама басылмаларын жана башка документтер менен материалдарды кайсы мекемеге жөнөтөт?   
 • Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын документтерин жана материалдарын тикелей алуу эмне камсыз кылынат? 

 

Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Оң аракеттер гендердик басмырлоо деп эсептелеби?
 • Укуктук жөнгө салууга жаткан экономикалык мамилелер гендердик теңчиликтин объектиси болуп саналабы ?
 • Президент өз ыйгарым укуктарынын алкагында ар бир мамлекеттик органга бир жыныстагы адамдын канча пайыздан ашпаган гендердик өкүлчүлүктү эске алуу менен ар бир мамлекеттик органга талапкерлерди дайындайт жана көрсөтөт? 
 • Гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери болуп төмөнкүлөр саналат: 
 • Гендердик теңчиликти жүзөгө ашырууда Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Мыйзамдын жана эларалык укуктун ченемдеринин талаптарына карама-каршы келген, жөнөкөй укуктун, каада-салттын жана маданияттын ченемдерине негизделген адамдардын жүрүш турушуна жол берилеби? 
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда эркектерди гана анык мөөнөттүү аскердик кызматка чакыруу гендердик басмырлоо деп эсептелеби?
 • Гендердик тикелей басмырлоого кайсылар кирет? 
 • Гендердик тең укуктуулук - бул:
 • Ар башка жыныстагы адамдардын ортосундагы өзара мамилелерде теңчиликти орнотууга багытталган мамлекеттик, коомдук иш эмне деп аталат? 
 • Гендердик тең укуктуулук деген эмне?
 • Гендер деген эмне?
 • Гендердик теңчиликти кандай түшүнөсүз?
 • Гендердик тең укуктуулукту кандай түшүнөсүз?
 • Гендердик тең укуктуулук жана гендердик теңчилик – бирдей түшүнүкпү?
 • Бирдей мүмкүнчүлүктөр деген эмне?
 • Гендердик басмырлоо деген эмне?
 • Гендердик тикелей басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 • Гендердик кыйыр басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 • Кайсы иш-аракеттер гендердик басмырлоо деп эсептелбейт?
 • Гендердик саясатты кандай түшүнөсүз
 • Гендердик өкүлчүлүк деген эмне?
 • Гендердик статистика деген эмне?
 • Гендердик статистиканы чогултууну ким жетектейт
 • Бирдей өнөктөштүк мамилелер деген эмне?
 • Гендердик талдоого эмне кирет
 • Гендердик стереотиптер деген эмне?
 • Позитивдүү аракеттер эмне үчүн каралган?
 • Атайын чаралар деген эмне?
 • Позитивдүү аракеттер жана атайын чаралар бирдей түшүнүктөрбү?
 • Гендердик квоталар деген эмне?
 • Кыргыз Республикасынын гендердик саясатынын негиздерине эмне каршы келет?
 • Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторингин кайсы органдар ишке ашырат
 • Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторинги жана отчеттуулугу эмнеге негизделет
 • Гендердик түшүнүктө натыйжанын теңдиги деген эмне?
 • Гендердик тең укуктуулуктун бузулушу деген эмне?
 • Сексуалдык асылуу аял менен эркектин эмгектик укуктарын ишке ашырууда гендердик басмырлоо болуп эсептелеби?
 • Гендердик маселелерге комплекстүү мамиле деген эмне?
 • Улуттук мыйзмдар эмне үчүн гендердик экспертизадан өткөрүлөт?
 • “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын максаты эмнеде?
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин карьералык жогорулоодо гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кандай кепилдиктери бар?
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тең өтүүгө камсыздоонун талаптарын бузгандыгы үчүн кандай жоопкерчилик тартылат?
 • Эркектер жана аялдардын бирдей шайлоо укуктарынын кепилдиктери кандай?
 • Шайлоо процесстеринде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кепилдиктери кандай?
 • Экономикалык мамилелерде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кепилдиктери кандай?
 • Аялдарга жана эркектерге менчиктин бардык түрлөрүнө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 • Аялдарга жана эркектерге жерди пайдаланууга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыздоо
 • Аялдарга жана эркектерге ишкердик ишмердикти жүргүзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 • Аялдарга жана эркектерге уюмдарды түзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 • Аялдарга жана эркектерге ишканаларды башкарууга бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 • Аялдарга жана эркектерге социалдык кызматтарга жана социалдык коргоого бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 • Эмгек мамилелериндеги гендердик теңчиликти камсыздоонун кепилдиктери кандай?
 • Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоо деген эмне?
 • Жалдоочу эмгек мамилелеринде гендердик теңчиликти сактоо максатында эмне кылбоосу керек?
 • Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоогну эскертүү жана ага бөгөт коюу:
 • Гендердик басмырлоо үчүн жалдоочунун жоопкерчилиги кандай?
 • Гендердик теңчиликти сактоо позициясында, үй эмгегин кандай түшүнөсүз?
 • Азыркы учурда Кыргыз Республикасында гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган барбы?
 • Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы кандай?
 • Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына эмне кирбейт?
 • Гендердик саясатты ишке ашырууда жарандык коомдун катышуусунун ролу кандай?
 • Гендердик саясатты ишке ашырууда жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын ишмердиги эмнеде?
 • “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышына көзөмөлдүктү кайсы орган жүзөгө ашырат?
 • “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамын аткарбоо үчүн кызмат адамдары кандай жоопкерчилик тартат?
 • Жыныстык белгиси боюнча жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин басмырлоого алып келсе, алар даттанылышы мүмкүнбү?
 • “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын жоболорун бузгандыгы үчүн кайсы кызмат адамдары жоопкерчилик тартат?
 • “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы качан кабыл алынган?
 • Мамлекеттердин конституцияларына аял менен эркектин теңдик принцибин киргизүү талабы белгиленген тарыхтагы биринчи эл аралык документ кайсы?
 • Гендердик саясаттагы акыркы мамлекеттик программа кайсы?
 • Саясий институттарда бардык жыныстагы адамдардын өкүлчүлүктөрүн мыйзамдаштырылган деңгээлде чагылдырган убактылуу атайын чаралардын түрү кайсы?
 • Гендердик теңдиктин объекттери кайсы?
 • Гендердик экспертизанын алдында кандый максаттар турат?
 • Гендердик экспертизаны кимдер жүргүзөт?
 • Гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн жол-жоболору кайсы документте жазылган?

 

 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоонун Концепциясы (20 июня 2011 г. УП № 146) 

 • Мамлекеттик кызматты куруунун, иш жүргүзүшүнүн жана өтөөнүн принциптери:
 • Мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында төмөнкүлөрдү иштеп чыгуу жана жайылтуу зарыл:
 • Мамлекеттик кызматчылардын натыйжалуу ишине түрткү берүүнүн жана квалификациялуу адистердин мамлекеттик кызматтан кетип калышын төмөндөтүүнүн базалык шаймандарынын бири эмне болушу керек? 
 • Мамлекеттик кызматты модернизациялоонун жолундагы негизги тоскоолдук анда коррупциялык жана башка терс көрүнүштөрдүн болушу болуп калууда, алардан арылуу үчүн эмне зарыл?
 • Мамлекеттик кызматта коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү эмнени көздөбөйт?

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө 

 • КР Мамлекеттик кадр кызматынын карамагына муниципалдык кызмат жагындагы кайсы функциялар өткөрүп берилген?
 • КР Мамлекеттик кадр кызматынын карамагына муниципалдык кызмат жагындагы функциялар кайсы жылы өткөрүп берилген?
 • Кайсы органдын муниципалдык кызмат жагындагы функциялары КР Мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өткөрүп берилген?  
 • КР Президентинин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө“ Жарлыгына ылайык, КР Президентинин Аппараты жана КР Өкмөтүнүн Аппаратына кайсы функцияларды бөлүштүрүү боюнча иш жүргүзүү дайындалган?

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы

 • Экстернат деген эмне? 
 • Билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы деген эмне? 
 • Билим берүүнү уюштуруунун негизги принциптери болуп төмөндөгүлөр саналат: 
 • Мамлекеттик билим берүү стандарттары ким же кайсы орган тарабынан бекитилет? 
 • Кыргыз Республикасында билим берүү жаатында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн... 
 • Кыргыз Республикасында кандай  билим берүү программалары ишке ашырылат? 
 • Кесиптик билим берүү программаларына кошумча билим берүү  киреби? 
 • Ар бир негизги жалпы билим берүү же негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн милдеттүү минималдуу мазмуну менен ченемдик мөөнөттөрү: 
 • Аскердик кызмат өтөө каралган кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдарын түзүү тартиби? 
 • Билим берүү программалары кандай формаларында өздөштүрүлөт? 
 • Мектепке чейинки билим берүү уюму канча жашка чейинки балдарга кызмат кылат? 
 • Мектептик билим берүү канча баскычты камтыйт? 
 • Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо, эреже катары, эмне аркылуу жүзөгө ашырылат? 
 • Илимдин доктору деген окумуштуулук даража кайсы кеңештин расмий өтүнмөсүнүн негизинде ыйгарылат? 
 • Доценттин окумуштуулук наамы кайсы кенештин чечиминин негизинде ыйгарылат? 
 • Кайсы жалпы негизги билим берүү уюмдары билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү тийиштүү документ беришет? 
 • Билим берүү кызматкерлерине 5 жылдык педагогдук иш стажы үчүн кандай кошумча акы белгиленет ? 
 • Балдарга социалдык коркунуч туудурган жана өзгөчө тарбия берүүгө жана окутууга муктаж болгон окуучуларды балдар уюмдарына жиберүү кандай тартипте жүзөгө ашырылат? 
 • Дене-боюнун же акыл-эсинин өсүшү жагынан кемчилдиги бар балдар үчүн уюмдарды ачуу жана жоюу кайсы орган тарабынан жүзөгө ашырылат? 
 • Билим берүү жаатындагы мамлекеттин компетенциясына төмөндөгүлөр кирет: 
 • Билим берүү тутумунда кандай коомдук уюмдар менен бирикмелер түзүлүшү мүмкүн? 
 • Окуп жаткандардын билим берүү уюмдарынын муктаждыгын каржылоонун көлөмүн кайсы орган бекитет? 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө Мыйзамы

 • Атаандаш мыйзам долбоорлору – бул: 
 • Кызыкчылыктардын кагылышуусу – бул:  
 • Мыйзам долбоорунун лингвистикалык экспертизасы – бул: 
 • Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет: 
 • Жогорку Кеңеш өзүнүн иштерин төмөнкү принциптерге негизденүү менен жүзөгө ашырат: 
 • Жогорку Кеңештин Аппараты биринчи жыйналышка 3 күн калганга чейин депутатка төмөнкүлөрдү жиберет: 
 • Фракция лидеринин ыйгарым укуктары: 
 • Фракциянын лидери кызмат орундарын бир учурда ээлей албайт? 
 • Төраганын ыйгарым укуктары: 
 • Координациялык Кеңештин курамына кимдер кирет? 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти

 • Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары жооптуу аймактын чегинен тышкары кимдин макулдугу менен чыгышат? 
 • Өкмөттүн кезектүү жыйындары кандай тартипте өткөрүлөт? 
 • Аткаруучу бийлик органдары качан Өкмөттүн Аппаратына Өкмөттүн жыйынында каралууга тийиш болгон маселелер жөнүндө сунуштарын качан беришет? 
 • Өкмөттүн жыйындарынын планынын долбоору кандай тартипте бекитилет? 
 • Өкмөттүн жыйынынын күн тартибинин долбоору кандай тартипте түзүлөт? 
 • Жыйындын күн тартибинин Премьер-министр жактырган долбоору жана тийиштүү материалдар Өкмөт мүчөлөрүнө качан жиберилет? 
 • Өкмөттүн жыйынында баяндама үчүн канча убакыт белгиленет?  
 • Өкмөттүн ар бир мүчөсү жооптун бир гана вариантына добуш берет: 
 • Өкмөттүн чечимдеринин долбоорлору алар Өкмөттүн Аппаратына киргизилгенге чейин төмөнкүлөр менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш: 
 • Мамлекеттик органдарда актылардын долбоорлорун макулдашуу алар келип түшкөн күндөн тартып төмөнкү мөөнөттөрдөн ашпоого тийиш: 

 

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө КР Мыйзамынын максаттары: 
 • Жеке маалыматка кандай маалыматтар кирет? 
 • Жеке маалыматтын кармоочу (ээси) аныктаган, аны менен түзүлгөн келишимдик негизде жеке маалыматты иштеп чыгууну жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак? 
 • Жеке маалыматтардын купуялуулук (жашырындык) режими кандай учурларда алынат? 
 • Жеке маалыматтарды кармоочу (ээси) тарабынан башка мамлекеттердин юрисдикциясындагы жеке маалыматтарды кармоочуларга (ээлерине) өткөрүп берүү эмне деп аталат? 

 

Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө КР Мыйзамы

 • ЭЦКнын жабык ачкычын пайдалануу менен баштапкы маалыматтын кайра өзгөртүлгөнүнөн улам алынган символдордун ырааттуулугу эмне деп аталат?  
 • Как называется общедоступная последовательность символов, предназначенная для проверки ЭЦП? 
 • ЭЦКнын ачык ачкычын пайдалануучу – бул: 
 • Күбөлөндүрүүчү борбор тарабынан берилген жана ырасталган, ЭЦКнын ачык ачкычынын белгилүү бир адамга таандык экендигин тастыктаган документ эмне деп аталат?  
 • Электрондук документ кайсы талаптарга ылайык болушу керек? 
 • Электрондук документ кандай болуп ажыратылгыс эки бөлүктөн турат? 
 • Электрондук документ кандай формада берилиши мүмкүн?  
 • Колтамга ачкычынын сертификатында милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш болгон кайсы маалыматтар камтылууга тийиш? 
 • Колтамга ачкычынын сертификаттарын күбөлөндүрүүчү борборлордо сактоо мөөнөтү канча жылдан кем болбоого тийиш? 
 • Тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ болбогон жактар тарабынан берилген колтамга ачыкычынын сертификаты кандай болуп саналат? 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы «Мамлекеттик органдын статс-катчысынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат ордун түзүү жөнүндө» 

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик органдын статс-катчысынын жогорку администрациялык мамлекеттиккызмат ордун түзүү жөнүндө» Жарлыгына ылайык, статс-катчынын кызмат орду...
 • Кайсы министрликтерде статс-катчынын кызмат орду каралган эмес?
 • Кайсы мамлекеттик органдарда статс-катчынын кызмат орду түзүлгөн эмес?

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө» Жарлыгы

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө» Жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негизги милдеттер менен бир катарда, кайсылар мамлекеттик органдын статс-катчысынын ишинин артыкчылыктуу багыттары болуп саналат?
 • Статс-катчынын кызмат орду укуктук статусу боюнча кимдин кызмат ордуна теңдеш?
 • Мамлекеттик органда статс-катчынын бош кызмат орду пайда болгон учурда, анын кызматын убактылуу айкалыштырууга же статс-катчынын милдетин аткаруучуну дайындоого жол берилеби?

 

 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө» жобо 

 • «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына
 • класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө» жобо...
 • Класстык чен үчүн мамлекеттик кызматчыларга кызматтык айлык акысына кошумча акы төлөнөбү?
 • Мамлекеттик кызматчыга класстык чен берүү жөнүндө маалымат мамлекеттик кызматчынын...
 • Мамлекеттик кызматтан мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченин төмөндөтүү, ажыратуу ким тарабынан жүргүзүлөт?
 • Мамлекеттик кызматчынын класстык ченин төмөндөтүү жана ажыратуу жөнүндө маалымат...
 • Биринчи класстык чендер мамлекеттик кызматчыны администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындалгандан кийин, канча мөөнөттө берилет?
 • Мамлекеттик кызматчынын ар бир класстык ченде болуу мөөнөтү кеминде төмөнкүдөй болот:
 • Берилген класстык ченде мамлекеттик кызматтын мөөнөтү кайсы күндөн тартып эсептелет?
 • Мамлекеттик кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченин берүү ким тарабынан жүргүзүлөт?
 • Мамлекеттик кызматчылар аларга берилген класстык ченде...
 • Мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 3, 2 жана 1-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 3, 2 жана 1-класстагы кеңешчисинин класстык ченин төмөндөтүү, ажыратуу ким тарабынан жүргүзүлөт?
 • Мамлекеттик кызматчы кандай учурларда класстык ченден ажыратылышы мүмкүн?

 

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Мыйзамы 

 • Жергиликтүү жамаат – бул: 
 • Муниципалдык менчик  - бул: 
 • Кайсы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылат? 
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары кайсы? 
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары... 
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайлануучу кызмат адамы – бул: 
 • Шайлануучу кызмат адамы, айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын жетекчиси ким? 
 • Айыл башчысы – бул: 
 • Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы ким?  
 • Жергиликтүү жамааттын уставы – бул: 
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу кандай принциптерде жүзөгө ашырылат? 
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутумун кайсы органдар түзөт?
 • Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга өкүлчүлүктүү катышуусу ким же кайсы орган аркылуу ишке ашырылат?
 • Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга тикелей катышуусу кандай формада жүзөгө ашырылат?
 • Мамлекеттик бийлик органдарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жагындагы ыйгарым укуктарына кайсылар кирет?
 • Жергиликтүү ченем чыгаруу (элдик) демилге укугуна жергиликтүү жамааттын...
 • Жергиликтүү жамааттардын уставдары...
 • Уставды бекитүү жөнүндө чечим...
 • Мурда кабыл алынган уставдарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор кандай тартипте кабыл алынат?
 • Жергиликтүү жамааттын уставы кандай тартипте милдеттүү катталууга жатат?(ст.15)
 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын белгилөө кайсы принциптердин негизинде жүргүзүлөт?
 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн натыйжалары боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кимге отчет берет?
 • Мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ортосундагы келишимдин негизинде мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда келишимдин шарттары кандай тартипте бекитилүүгө тийиш?
 • Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө кандай учурларда гана жол берилет?
 • Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө мыйзамдар төмөнкүлөрдү кароого тийиш:
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилиши мүмкүн болгон негизги мамлекеттик ыйгарым укуктарга кайсылар кирет?
 • Жергиликтүү кеңештер канча мөөнөткө түзүлөт?
 • Кыргыз Республикасында кандай жергиликтүү кеңештер белгиленет?
 • Жергиликтүү кеңештердин сандык курамы...
 • Депутаттык мандатты колдонуу кандай учурларда токтотулушу мүмкүн?
 • Жергиликтүү кеңештердин  жыйналыштарды өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү...
 • Жергиликтүү кеңештин жыйналышы...
 • Жергиликтүү кеңештин чечимдери кандай тартипте кабыл алынат?
 • Жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан качан чакырылат?
 • Жергиликтүү кеңештердин сессиялары канча жолу өикөрүлөт?
 • Жергиликтүү кеңештердин сессиялары кандай тартипте өткөрүлөт?
 • Шаардык, айылдык, райондук кеңештин сессиясында кандай маселелер чечилет?
 • Шаарлардын кеңештеринин сессияларында кандай маселелер кошумча чечилет?
 • Айылдык кеңештердин сессияларында кошумча иретинде кандай маселелер чечилет?
 • Жергиликтүү кеңештердин аппараттарынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу кимге жүктөлөт?
 • Жергиликтүү кеңештин карамагына таандык маселелер боюнча чечимдери...
 • Шаардык кеңештин төрагасы: (ст.37)
 • Айылдык кеңештин төрагасы: (ст.37)
 • Жергиликтүү кеңештин төрагасы:
 • Жергиликтүү кеңештер мөөнөтүнөн мурда кандай учурларда таркатылышы мүмкүн? (ст.39)
 • Өзүн-өзү таркатуу жөнүндө жергиликтүү кеңештин чечими кеңештин төрагасы тарабынан Жарлык чыгаруу үчүн кимге же кайсы органга жиберилет?
 • Шаардын мэри ким боло алат?
 • Шаарлардын мэрлери… 
 • - Шаардын мэрин шайлоо ким же кайсы орган тарабынан дайындалат ?
 • Эгерде шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде канчасы катышса, шаардын мэрин шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет?
 • Шаардын мэри кандай учурларда ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн?
 • Шаардын мэрине шаардык кеңеш тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда ким аны кызмат ордунан мөөнөтүн мурда бошотуу же шаардык кеңештин чечимине макул болбоо жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу?
 • Айыл өкмөтү өзүнүн ишинде...
 • Айыл өкмөтүнүн түзүмүнө кимдер кирсе болот?
 • Айыл өкмөтүнүн башчысына коюлуучу талаптар:
 • Айыл өкмөтүнүн башчысы...
 • Эгерде айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын канчасы катышса, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет?
 • Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан кандай учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн?
 • Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган күндөн тартып канча мөөнөттө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүнүн тартиби Мыйзамдын талаптарына шайкеш келе тургандыгын текшерет? 
 • Талапкерди каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы аны кабыл алган учурдан тартып канча мөөнөттө талапкерди көрсөткөн субъектиге баш тартуунун негиздерин баяндоо менен шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү?
 • Талапкерди каттоодон баш тартууга эмнелер негиз боло алат?
 • Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы бардык талапкерлерди каттагандан кийин канча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоону уюштурат?
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнүн ишин...
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негизин...
 • Жамааттын мүчөлөрү менен талкуулоону талап кылуучу жергиликтүү маанидеги маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн жергиликтүү жамааттар... 
 • Жергиликтүү маанидеги маселелер: 

 

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Райондун аткаруу бийлигинин органдары өз ишин төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырышат: 
 • Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын түзүмү жана штаты ким тарабынан бекитилет? 
 • Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын компетенциясы: 
 • Акимдин ыйгарым укуктары: 
 • Аким жок болгон учурда, ал өзүнүн милдеттерин аткара албаганда же ал ээлеген кызмат ордунан бошотулганда акимдин милдеттерин акимдин биринчи орун басары канча мөөнөткө аткарат? 
 • Аким жана акимдин биринчи орун басары жок болгон учурда, акимдин милдеттерин КР Премьер-министринин тапшыруусу боюнча орун басарлардын бири канча мөөнөткө аткарат? 
 • Аким кандай тартипте дайындалат? 
 • КР Премьер-министри акимдин бошогон кызмат орду пайда болгон күндөн тартып канча мөөнөттө жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышына талапкерлерди киргизет? 
 • Жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы КР Премьер-министри тарабынан тиешелүү сунуштамалар киргизилген күндөн тартып канча мөөнөттө сунушталган талапкерлердин бирин тандап алат жана акимдин кызмат ордуна дайындоо үчүн КР Премьер-министрине киргизет? 
 • Акимдин бош кызмат ордуна жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышы тарабынан сунуш кылынган талапкер КР Премьер-министри тарабынан канча мөөнөттө милдеттүү түрдө дайындалууга жатат? 
 • Кыргыз Республикасынын Премьер-министри акимди ээлеген кызмат ордунан кандай учурда бошотот? 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» Мыйзамы (2008-жылдын 25-апрели N 65) 

 • “Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Мыйзамы:
 • Мамлекеттик бийлик же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары тиешелүүлүгүнө жараша мамлекеттик башкарууну же өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу, өз ичине бир же бир нече калктуу конуштардын жана башка калк отурукташпаган аймактарды камтыган, мыйзам тарабынан аныкталган аймактар – бул:
 • Жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаарлар, ошондой эле шаар тибиндеги поселок түрүндөгү админстрациялык-аймактык бирдик – бул:
 • Жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу бир же бир нече айылдан турган администрациялык-аймактык бирдик – бул:
 • Ыңгайлуулуктардын белгилүү деңгээлине жетишкен, калкынын саны 50 адамдан кем эмес, айыл чарба өндүрүшүндө алектенишкен жана алардын үй-бүлөө мүчөлөрү калктын санынын жарымынан көбүн түзгөн калктуу конуш – бул:
 • Администрациялык-аймактык түзүлүш төмөнкү принциптерге негизделет:
 • Администрациялык-аймактык бирдиктерге:
 • Калктуу конуштар кандай болуп бөлүнөт?
 • Мамлекеттик өзгөчө мааниге ээ же өнүккөн өндүрүштүү жана социалдык инфратүзүмдүү, калкынын саны канча адамдан кем болбогон республикалык маанидеги администрациялык, экономикалык же маданий борбор болуп саналган калктуу конуш республикалык маанидеги шаар категориясына киргизилиши мүмкүн?
 • Республикалык маанидеги шаардын статусу кайсы акт менен аныкталат?
 • Калкынын саны канчадан кем болбогон калктуу конуш областтык маанидеги шаар категориясына киргизилиши мүмкүн?
 • Калкынын саны канча адамдан кем болбогон калктуу конуш райондук маанидеги шаар категориясына киргизилиши мүмкүн?
 • Калкынын саны канча адамдан кем болбогон калктуу конуштар шаар тибиндеги поселоктордун категориясына киргизилиши мүмкүн?

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө» Мыйзамы 

 • Кыргыз Республикасында расмий тил болуп кайсы тил саналат?
 • Кыргыз Республикасында расмий тил кимдин коргоосунда турат?
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары кайсы тилдерде жарыяланат?
 • Эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн тили болуп кайсы тилдер саналат?
 • Мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттери тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлору кайсы тилде берилет?
 • Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, органдардын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындалуучу же шайлануучу кызмат адамдарынын иши тууралу отчеттор кайсы тилде берилет?

 

 

Кыргыз Реcпубликасынын Граждандык Кодекси 

 • Граждандык укуктардын жана милдеттердин келип чыгышынын негиздери: 
 • Граждандык укуктарды коргоо төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат: 
 • Граждандык укуктарды коргоо кандай жолдор аркылуу жүзөгө ашырылат? 
 • Ишеним кат катары эмне таанылат?  
 • Доонун эскириши деп эмне таанылат? 
 • Доонун эскиришинин жалпы мөөнөтү канча жыл менен белгиленет? 
 • Жаныбарларга карата кайсы эрежелер колдонулат? 
 • Кармоочусуна көрсөтүлгөн жүктү тескөөгө жана ташып келингенден кийин жүктү алууга болгон укугун күбөлөндүрүүчү товардык тескөөчү документ эмне деп таанылат? 
 • Жаш балдарга, ошондой эле психикалык бузулуудан улам сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган жарандарга эмне белгиленет? 
 • Юридикалык жак орун алган жерден башка жерде жайгашкан жана ага өкүлчүлүк кылган жана кызыкчылыгын коргогон, анын атынан бүтүмдөрдү түзүп жана башка юридикалык иш-аракеттерди жүргүзгөн өз алдынча бөлүк – бул: 
 • Соттун чечими менен ыйгарым укук берилген орган тарабынан сот белгилеген мөөнөттө карызкордун кредиторлору менен эсептешүү максатында анын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган финансылык, башка экономикалык же уюштуруу чараларынын комплексинин жүзөгө ашырылышы - бул: 
 • Чарбалык шериктештиктер жана коомдор кандай түрдө түзүлө алат? 
 • Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучуларынын саны канчадан ашпоого тийиш? 
 • Акционердик коомду башкаруунун жогорку органы  - бул: 
 • Кооперативдер коммерциялык же коммерциялык эмес уюмдар формасында түзүлүшү мүмкүнбү? 

 

Кыргыз Республикасынын Жарандык Процесстик Кодекси

 • Апелляциялык даттануу – бул: 
 • Кассациялык даттануу - бул: 
 • Көзөмөл даттануусу – бул: 
 • Областтык сот – бул: 
 • Талап кылуу - бул: 
 • Соттун чечимине апелляциялык даттануу же талап сот биротоло формадагы чечимди чыгаргандан кийин канча мөөнөттө берилиши мүмкүн? 
 • Апелляциялык инстанциядагы сот апелляциялык даттануу же талап боюнча келип түшкөн ишти канча мөөнөттө кароого тийиш?
 • Кассациялык даттануу же талап канча мөөнөттө берилиши мүмкүн? 
 • Доо арызы сотко кандай жүзүндө берилет? 
 • Сотко берилген арызда эмнелер көрсөтүлүүгө тийиш? 
 • Доо арызына төмөнкү документтер тиркелет: 
 • Сот арыз түшкөн учурдан баштап кайсы мөөнөттө сот ишине кабыл алуу жөнүндөгү маселени кароого милдеттүү? 
 • Сот доо арызын төмөнкүдөй учурларда кабыл алуудан баш тартат: 
 • Кандай учурда сот доо арызын кайра кайтарат: 
 • Жоопкер иш боюнча чечим кабыл алынганга чейин алгачкы доо менен бирдикте карап чыгуу үчүн доогерге утурлама доо коюуга укуктуубу? 
 • Кандай учурда сот утурлама доону кабыл алат: 
 • Доону камсыз кылуу боюнча төмөнкү чаралар колдонушу мүмкүн: 
 • Бейтарап териштирүү тарабынын доону камсыз кылуу тууралуу арызы кайда берилет? 
 • Бейтарап териштирүү тарабынын доону камсыз кылуу тууралуу арызына төмөнкүлөр тиркелет: 
 • Доону камсыздоо жөнүндөгү арызды сот: 
 • Доону камсыздоо жөнүндө аныктама: 
 • Доону камсыздоонун бир түрүн башкасы менен алмаштыруута жол берилеби? 
 • Доону камсыздоо тараптардын арызы боюнча же соттун демилгеси боюнча ошол эле сот тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүнбү? 
 • Сот доону камсыздоого жол берүү менен, жоопкер үчүн мүмкүн болгон зыяндын ордун толтурууну доогерден талап кыла алабы? 
 • Судья арызды кабыл алгандан кийин канча күндүн ичинде аны өз учурунда жана туура чечүүнү камсыздоо максатында соттук териштирүүгө ишти даярдайт? 
 • Соттук териштирүүгө ишти даярдоонун ар бир иш боюнча керектүү болгон милдеттер: 
 • Жоопкер соттун жыйналышына келбеген учурда жазуу жүзүндөгү тушүндүрмөлөрдү жана далилдерди бербей коюшу иште болгон далилдер боюнча ишти карап чыгууга тоскоолдук кылабы? 
 • Судья соттук териштирүүгө ишти даярдоо тартибинде төмөнкүдөй иш аракеттерди жүргүзөт: 
 • Судья соттук териштирүүгө ишти даярдоо тартибинде төмөнкүдөй иш аракеттерди жүргүзөт: 
 • Соттук териштирүүгө ишти даярдоо жөнүндө аныктама чыгарып жана жүргүзө турган иш-аракеттерди ким көрсөтөт? 
 • Доогер өз ара байланыштуу бир нече талаптарды бир доо арызына бириктирүүгө укуктуубу? 
 • Кандай учурда судья талаптардын бириктирилген бир же бир нечесин өзүнчө иш жүргүзүүгө бөлүп алат? 
 • Судья ишти даяр деп тапканда, аны: 
 • Жаранды психиатриялык стационарга мажбурлап жаткыруу жөнүндөгү иштер сот тарабынан кайсы убакта каралат жана чечилет? 
 • Жарандык ишти териштирүү кандай түрдө өткөрүлөт? 
 • Соттун отурумунда төраганын милдетин ким аткарат? 
 • Сот ишти маңызы боюнча кароодо иш боюнча далилдерди тикелей изилдөөгө: 
 • Судьялар сот отурум залына киргенде залда катышып отургандардын бардыгы: 
 • Соттун чечимин жана иш чечим чыгарбастан аяктагандагы соттун аныктамасын соттун отурум залында катышып отургандардын бардыгы: 
 • Сот Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот отурумундагы тартипти бузууга күнөөлүү адамдарды администрациялык жоопкерчиликке тартууга укуктуубу? 
 • Төрагалык кылуучу … чара көрөт. 
 • Ишти териштирүүнү кийинкиге калтыруусуна кайсы учурларда жол берилет: 
 • Көрсөтмө бере элек күбөлөр ишти териштирүү учурунда соттун отурум залында боло алабы? 
 • Күбө көрсөтмө берүүдө жазуу жүзүндөгү жазуулардан пайдалана алабы? 
 • Он төрт жашка чейинки курактагы күбөнү суракка алуу, ал эми соттун көз карашы боюнча он төрт жаштан он алты жашка чейинки күбөлөрдү суракка алуу кимдин катышуусу менен жүргүзүлөт: 
 • Жеке кат-кабар алышуу жана жеке телеграфтык билдирүүлөрдүн купуялыгын сактоо максатында ал кат-кабарлар жана телеграф билдирүүлөр ачык сот отурумунда кайсы учурда гана жарыя кылынышы мүмкүн? 
 • Буюм далилдер сот тарабынан каралат жана … берилет: 
 • Чечим чыгарууда сот: 
 • Соттун чечими төмөнкү бөлүктөрдөн турат: 
 • Бир нече доогердин пайдасына чыгарылган чечимде сот: 
 • Жазуу жүзүндөгү жүйөөлүү чечим чыгаруу … кийинкиге калтырылышы мүмкүн, бирок, соттун чечими жазуу жүзүндө түзүлүшү жана чечиминин резолюциялык бөлүгү ишти териштирүү аяктаган жыйналыштын өзүндө жарыяланууга тийиш. 
 • Иш боюнча соттун чечими жарыялангандан кийин чечим чыгарган сот аны өзү жокко чыгарууга же өзгөртүүгө укуктуубу? 
 • Иш боюнча чечим чыгарган сот өз демилгеси боюнча же ишке катышкан жактардын арызы боюнча же өз демилгеси боюнча төмөнкү учурларда кошумча чечим чыгарышы мүмкүн: 
 • Чечим түшүнүксүз болуп калган учурда ишти чечкен сот ишке катышкан жактардын арызы боюнча … укуктуу? 
 • Ишке катышы бар жактарга соттун чечиминин көчүрмөсү: 

 

 УП КР N 26 от 2.02.12г.  Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы

 • Стратегияны аткаруунун негизги багыттары:
 • Стратегияны ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн эмнени иштеп чыгуу жана киргизүү абдан маанилүү

 

  

Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө КР Мыйзамы

 • Маалыматтын жайылтылышын чектөө боюнча мамлекет тарабынан белгиленген иш-чаралардын жыйындысы эмне деп аталат?  
 • Маалыматтардын жайылтылышын чектөөнү алып салуу боюнча мамлекет тарабынан белгиленген иш-чаралардын жыйындысы эмне деп аталат?  
 • Жашырын маалыматка же аны коштоочу документке сөзсүз коюлуучу, анда камтылган маалыматтарды пайдалануунун өзгөчө тартибин аныктоочу белги эмне деп аталат? 
 • Маалыматты мамлекеттик сырга кошуу кайсы принциптерге негизделет?  
 • Кайсы маалыматтар жашырындоого жатпайт? 

 

Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартиби 

 • Эмгек китепчеси биринчи жолу жумушка кабыл алынгандарга жумуш берүүчү тарабынан качан толтурулат?  
 • КР Улуттук статистика комитети бекиткен, жумушчу жөнүндө маалыматтарды эсепке алуу жана толтуруу документи эмне деп аталат?  
 • Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө
 • Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүдө кайсы тилдеги документ түп нуска болуп саналат?
 • Иштерди толук тариздөө ички тизмелөөнү түзүүнү талап кылабы? 
 • Бир нече жактар тарабынан түзүлгөн жана белгиленген фактыларды жана окуяларды ырастоочу документ эмне деп аталат?
 • Белгилүү бир маселелердин, тыянактардын, сунуштардын баяндамаларын камтыган жана оозеки окууга арналган документ эмне деп аталат?
 • Мекеменин, же жогорку мекеменин жетекчисине даректелген, кайсы бир маселенин толук баяндамасын түзүүчүнүн тыянактары жана сунуштары менен кошо камтыган документ эмне деп аталат?
 • Мекеменин, комиссиянын, адистин кайсы бир документ же маселе боюнча ой-пикирин, тыянагын камтыган документ эмне деп аталат?
 • Документтердин же башка нерселердин, обьекттердин же иштердин, аларга белгилүү бир нормаларды же талаптарды таратуу максатында түзүлүп, тизмеленип системалаштырылган санамы эмне деп аталат?
 • Аткарылуучу иштердин же иш чаралардын ыраатын, көлөмүн, мезгилдик координаттарын, жетекчилерин жана аткаруучуларынын тизмесин так бекиткен документ эмне деп аталат?
 • Иштин кандайдыр бир түрүнүн уюштуруу тартибин чечмелеп регламенттеген документ эмне деп аталат?
 • Белгилүү бир мөөнөткө мекеменин же ишкананын ишинин негизги багыттарын же чоң жумуштардын, сыноолордун этаптарын, ишке ашыруу мөөнөттөрүн аныктаган документ эмне деп аталат?
 • Бир маселе боюнча жалпы кабарларды түзгөн документ (сунуштардын, сын-пикирлердин, талаптардын ж.б. кыскача жалпыланган маалыматы эмне деп аталат?
 • Мекеменин жетекчиси же иш кагаздарын жүргүзүү жана архив үчүн жооптуу кызматкер алмашканда, кайсы документ түзүлөт?
 • Мекеме кайрадан уюштурулганда, жоюлганда документтерди өткөрүп берүү жана аларды андан ары колдонуу тартиби кайсы документте көрсөтүлөт?
 • Жоюлган мекеменин документтерин өткөрүп берүү кимдин милдетине кирет?
 • Мамлекеттик органдагы документациялык башкарууну камсыздоо ишин (иш кагаздарын жүргүзүүнү) уюштурууну жана анын абалы туурасында ким жоопкерчилик тартат?
 • Документтердин кандай реквизиттери сөзсүз болушу керек?
 • Документтерди даярдоо жана тариздөө процессинде милтеттүү реквизиттердин курамы кошумча реквизиттер менен толукталышы мүмкүнбү?
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби бланкка кайсы ченемдик укуктук актка ылайык жайгаштырылат?
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөттөлүшүн кандай  өңдөгү түстө берүүгө тыюу салынат?
 • Мекеменин аталышы кандай тартипте жайгаштырылат?
 • Мекеменин аталышы эмнеге шайкеш келүүгө тийиш?
 • Документти тариздөөдө, түзүмдүк бөлүмдүн аталышы кандай учурда көрсөтүлөт?
 • Мекеме тууралуу маалыматка кайсылар кирет?
 • Токтомдордун, чечимдердин, буйруктардын, тескемелердин, каттардын датасы болуп кайсы дата эсептелет?
 • Протоколдун жана актынын датасы болуп кайсы дата эсептелет?
 • Документтин түрүнүн аталышы кандай басылат?
 • Эки же андан көп мекемелер биргелешип чыгарган  документтерге кандай дата коюлушу керек?
 • Буйруктарды, тескемелерди, чечимдерди, протоколдорду жана финансылык  документтерди тариздөөдө датаны тариздөөнүн кандай ыкмасы колдонулат?
 • Экинчи, үчүнчү жана төтүнчү даректерди белгилөөнүн алдында “көчүрмө” деген сөз көрсөтүлөбү?
 • Документтин тексти кандай түрдө таризделет?
 • Документтин байланышкан тексти канча бөлүктөн турат?
 • Документтин биринчи бөлүгүндө эмнелер аталат?
 • Документтин экинчи бөлүгүндө эмнелер аталат?
 • Эгерде документтин тиркемесинин болгондугу жөнүндө белги тексттен кийин коюлса, анда ал кандай жайгаштырылат?
 • Документке коюлган мөөрдүн тагы (изи) кандай басылат?
 • Кат бланкы кандай реквизиттерден турат?
 • Реквизиттер узата жайгаштырылганда алар кандай тартипте басылат?
 • Документтерди басып чыгаруу жана тариздөөдө кайсы гарнитуранын ариби колдонулат?
 • Уюштуруу-тескөө мүнөздөгү чечимдер кайсы документ менен таризделет?
 • Катоо-көзөмөлдөө формалары кандай болуп бөлүнөт?
 • Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби кайсы мыйзамда белгиленген? 
 • Жарандардын кайрылуулары канча күндүн ичинде каралууга тийиш? 
 • Иштердин наменклатурасы эмнеге арналган? 
 • Жеке бийлик талабындагы чыгарылган тескөөчү документтерде тексти жазуунун кандай формасы колдонулат?
 • Протоколдордо текстти жазуунун кандай формасы колдонулат?
 • Аталыштарда эмнелер болуш керек?
 • Таркатылчу документте эмнелер болбошу керек?
 • Документти даректөөдө көрсөтүлүштөрдүн тартиби кандай болушу керек?
 • Документтерди жарандардын дарегине жиберүүдө  эмнелер сөзсүз болушу керек? 
 • Документтин датасы болуп саналат:
 • Документерге кол тамга коюуда «кол тамга» катары кандай ырааттуулукта болушу керек?
 • Кызматтык документте «кол тамга» коюлушу:
 • Документерге кол тамга коюуда «кол тамга» катары кандай ырааттуулукта болушу керек?
 • Комиссия түзгөн документерге кол тамга коюуда «кол тамга» катары кандай ырааттуулукта болушу керек?
 • Документти тескөөчү документ кылып бекиткенде кандай ырааттулук сакталышы керек?
 • Документтин тиркемесинин бар экендиги кандайча белгиленет?
 • Документтерде «көзөмөлдөө» белгисинин коюулуш тартиби кандай?
 • Иштерди толук тариздөө эмнелерди талап кылат?
 • Убактылуу мөөнөткө (10 жыл толук) сакталуучу иштер төмөндөгүдөй жарым-жартылай таризделүүгө тийиш:
 • Акт деген эмне?
 • Анкета деген эмне?
 • Доклад деген эмне?
 • Корутунду деген эмне?
 • Сереп деген эмне?
 • Отчет деген эмне?
 • План деген эмне?
 • Протокол деген эмне?
 • Биргелешкен буйрук кандай таризделет?

 

Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Республикалык бюджет кайсы орган тарабынан түзүлөт жана аткарылат? 
 • Сот бийлигинин бюджети кандай тартипте түзүлөт? 
 • КР республикалык бюджети жөнүндөгү мыйзам, кайсы органдарга сарптоолорго жана милдеттенмелерди кабыл алууга ыйгарым укук берет? 
 • Бюджеттер аралык мамилелер эмнеге негизделет? 
 • Бюджеттер аралык мамилелер төмөнкү принциптерге негизделет: 
 • Трансферттер тутумуна төмөнкүлөр кирет: 
 • Бюджетке тиешеси бар республикалык маселелерди камтыган мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлору кайсы орган менен алдын ала макулдашылат? 
 • Бюджетке жана финансыга тиешелүү маселелер жагынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары кайсы мыйзамдарга ылайык келүүгө тийиш? 
 • Бюджеттин орточо мөөнөттүү прогнозуканча жылга түзүлөт? 
 • Бюджеттин орточо мөөнөттүү прогнозу төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдөн турууга тийиш: 
 • Бюджеттин орточо мөөнөттүү божомолу КР Финансы министрлиги тарабынан Координациялык кеңешке качан берилет? 
 • Бюджеттин орточо мөөнөттүү прогнозу кандай учурда кайра каралат? 
 • Кыргыз Республикасынын аймагында бюджеттик жыл деп кайсы убакыт аралыгы саналат? 
 • Атайын каражаттардын курамына төмөнкү кирешелер кошулушу мүмкүн эмес: 

 

Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Бюджеттердин сарптоо бөлүгү мамлекеттин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш милдеттерин жана милдеттерин аткарууну камсыз кылуу үчүн юридикалык жактарга субсидияларды камтышы мүмкүнбү? 
 • Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетин бекитүүдө каралышы мүмкүн болбогон экономикалык, социалдык-маданий жана башка иш-чаралар боюнча күтүүсүз чыгымдарды жабуу үчүн кандай фонду резервдик фонддору түзүлөт? 
 • Жергиликтүү бюджеттерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кандай резервдик фонддору түзүлөт? 

 

Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Бюджеттин курамына жаңы финансылык жылдын башталышында тийиштүү бюджет боюнча калган каражаттардын эсебинен каралган чыгымдардан тышкары жүгүртүүдөгү кассалык накталай акчанын көлөмүн кайсы органдар бекитет? 
 • Мамлекеттик кирешелердин чыгымдардан ашып кетиши  эмнени түзөт? 
 • Республикалык бюджеттин тартыштыгынын жогорку өлчөмү жыл сайын кайсы орган тарабынан бекитилет? 
 • Бюджеттин тартыштыгын жабууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө чет өлкөлүк инвесторлор, эл аралык уюмдар кредит түрүндө берилүүчү каржылоонун тышкы булактары тартылышы мүмкүнбү? 

 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы 

 • Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу төмөнкүдөй принциптерге негизделет: 
 • Мыйзам төмөндөгүлөр менен тикелей байланышкан мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт: 
 • Мыйзамга ылайык, мамлекеттик сатып алуулардын ачык, жеткиликтүү жана отчеттуу процессин камсыз кылуу максатында сатып алуулар боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган түзгөн мамлекеттик маалыматтык тутум эмне деп аталат?  
 • Мамлекеттик каражаттар болуп төмөнкүлөр таанылат: 
 • Берүүчү (подрядчы) кол койгон, конкурстук табыштамада көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарууну камсыздоонун кепили катары берүүчү (подрядчы) сатып алуучу уюмга бере турган документ эмне деп аталат?  - Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) иш тажрыйбасын, финансылык, коммерциялык, өндүрүштүк жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүн алдын ала тартипте баалоо үчүн конкреттүү конкурстун алкагында жүргүзүлүүчү жол-жобо эмне деп аталат? 
 • Ички берүүчүлөр Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн товарларды сатып алганда, сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоодо сунушталган баага: 
 • Эгерде сатып алуулардын предмети Кыргыз Республикасынын ички подрядчылары жана чет өлкөлүк подрядчылар аткаруусу мүмкүн болгон жумуштар болсо, ички подрядчы жергиликтүү эмгек ресурстарын кеминде: 
 • Сатып алуучу уюм ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүүнү демилгелейт, эгерде: - Жак сатып алуулардын жол-жоболоруна байланышкан милдеттерди аткара албайт, эгерде ал: 
 • Конкурстук комиссиянын курамына канча адам кирүүгө тийиш?  
 • Сатып алуучу уюмдун жетекчиси сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясынын курамына кириши мүмкүнбү? 
 • Сатып алуучу уюм: 
 • Ырастоочу сертификаты бар, сатып алуулар боюнча адис: 
 • Мамлекеттик сатып алуулар кандай усулдар аркылуу ишке ашырылат? 
 • Мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу болуп кайсы усул саналат? 
 • Максималдуу, атайын даярдоону талап кылбаган даяр товарларды, конкреттүү сыпаттамасы бар жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү максималдуу босоголук суммадан төмөн суммада сатып алууну ишке ашырган учурда кайсы усул пайдаланылат? 
 • Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын негизги функциялары болуп төмөндөгүлөр саналат: 
 • Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуубу?  

 

ПП КР N 224 от 16.05.11г. Положение по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях

 • Сторно аткарымы боюнча: 
 • «Негизги эмгек акы» эсеп-чотунун номуру кайсы?
 • «Үстөктөр» эсеп-чотунун номуру кайсы?? 
 • 22 «Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу» категориясына таандык эсеп-чот эмнеге арналган?
 • Эсеп-чот 21111 «Туруктуу иштегендердин эмгек акысы» өзүнө төмөнкүдөй элементтерди камтыйт:
 • Эсеп-чот 21211 «Социалдык фондго төгүмдөр» өзүнө төмөнкүдөй элементтерди камтыйт:
 • Эсеп-чот 22111 «Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары» өзүнө төмөнкүдөй элементтерди камтыйт:
 • Бюджеттик мекемеде бухгалтердик кызматтын (бухгалтердин) негизги иштери төмөнкүлөр болуп саналат:
 • Бюджеттик мекеменин бухгалтердик кызматынын (бухгалтердин) милдеттерине төмөнкүлөр кирет: 
 • Бюджеттик мекеменин бухгалтердик кызматынын (бухгалтердин) милдеттерине төмөнкүлөр кирет: 
 • Бухгалтердик эсептин уюштурулушуна, чарбалык аткарымдарды аткарууда, мыйзамда белгиленген учурларда милдеттүү аудитти жүргүзүүнү камсыз кылууда мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн жоопкерчиликти ким тартат? 
 • Башкы бухгалтер эмне үчүн жоопкерчилик тартат? 
 • Баштапкы эсеп-кысап документтеринин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттоолорун сактоонун уюштурулушу үчүн жоопкерчиликти ким тартат? 
 • ... статьясы - бул активдердин же милдеттенмелердин статьясы, аларга карата акча каражаттарын алуу же төгүү чет өлкөлүк валютада жүргүзүлөт 
 • Баштапкы эсеп документтериндеги жазуулар жазманын сакталышын камсыз кылган кайсы ыкмада жүргүзүлөт? 
 • Мекемелерде бухгалтердик эсеп кандай форма боюнча ишке ашырылат? 
 • КР бюджетинин чыгашаларынын экономикалык классификация коддору боюнча чыгашаларды көрсөтүү үчүн кайсы формасындагы мемориалдык ордерге карата чечмелөөлөр колдонулат? 
 • Бюджеттик мекеменин бухгалтердик кызматынын (бухгалтердин) милдеттерине кайсылар кирбейт? 
 • Акча статьясы - бул:  
 • Баштапкы документ качан түзүлүүгө тийиш? 
 • Кассалык кириш ордери  кимдин коюлган колу болгондо гана жарактуу? 
 • Материалдык баалуулуктарды алууга эмне болууга тийиш? 
 • Материалдардын, баалуулугу анча болбогон буюмдардын жана башкалардын эсеп карточкасы канча жолу архивге тапшырылып турат?
 • Баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттамдарын сактоо мөөнөтү мекемеде канча жыл? 
 • Мекемелерде бухгалтердик эсеп кандай форма боюнча ишке ашырылат? 
 • Ар бир ай бүткөндөн кийин бухгалтердик эсептин каттоолорунда эмне эсептелинет жана чыгарылат? 
 • Жүгүртүү ведомосттору негизги каражаттар жана баалуулугу аз заттардан тышкары качан түзүлөт?  
 • Негизги каражаттарды инвентарлаштыруу канча жолу өткөрүлүшү мүмкүн? 
 • Эсеп-чот планы канча деңгээлдүү структурага ээ? 

 

Массалык маалымат каражаттары жөнүндө К Мыйзамы

 • Массалык маалымат каражаттарына кайсылар таандык кылынат?  -  Массалык маалымат каражаттарын цензурлоого жол берилеби? - Массалык маалымат каражаттарынын органдары эмненин негизинде иш алып барышат? 
 • Массалык маалымат каражаттарын уюштуруу укугу кимдерге таандык? 
 • Мамлекеттик органдарга коомдук бирикмелер, эмгек коллективдери жана граждандар менен биргелешип массалык маалымат каражаттарын түзүүгө жол берилеби? 
 • Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө арыз Кыргыз Республикасынын тиешелүү органы тарабынан канча мөөнөттө каралууга тийиш? 
 • Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө арызда эмнелер көрсөтүлүүгө тийиш? 
 • Массалык-маалымат каражатын чыгаруу токтотула турушу же токтотулушу кайсы учурда мүмкүн?  
 • Мезгилдүү басылмалардын ар бир чыгарылышында басылманын: 
 • Массалык маалымат каражатынын продукциясын таратууну токтото турууга же токтотууга кандай тартипте жол берилет? 
 • Журналисттик, адабият, искусство жана илимий чыгармаларды массалык маалымат каражаты тарабынан пайдаланууга кандай учурда жол берилет? - Массалык маалымат каражаттарын редакция же уюштуруучу тарабынан четке кагылган материалды жарыялоого милдеттендирүүгө ким укуктуу? 
 • Жокко чыгаруу же жооп  кандай тартипте жарыяланат? 
 • Массалык маалымат каражатынын органы укуксуз: 
 • Жарнаманы массалык маалымат каражаттарында жайгаштыруу (таратуу)  эмнеге ылайык жүзөгө ашырылат? 
 • Журналисттин укуктары: 
 • Массалык маалымат каражаттарында эмнеге тыюу салынат? 
 • Жалган маалыматты атайылап калкка жарыялоого жол берилеби? 
 • Массалык маалымат каражаттары чындыкка ылайык келбеген маалыматтарды массалык маалымат каражаттарында таркаткандык үчүн кандай учурларда жоопкерчилик тартышпайт? 
 • Массалык маалымат каражаттары чындыкка ылайык келбеген маалыматтарды массалык маалымат каражаттарында таркаткандык үчүн кандай учурларда жоопкерчилик тартышпайт? 
 • Массалык маалымат каражаттары чындыкка ылайык келбеген маалыматтарды массалык маалымат каражаттарында таркаткандык үчүн кандай учурларда жоопкерчилик тартышпайт? 
 • Адамдын, граждандын, ошондой эле уюмдун ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирип, чындыкка ылайык келбеген же аларга мүлктүк эмес башкача зыян келтирген маалыматтарды таркатуунун натыйжасында адамга-гражданинге же уюмга келтирилген моралдык (мүлктүк эмес) зыяндын өлчөмү: 
 • Массалык маалымат каражаттарына таандык кылынат: 
 • Кино жана көрсөтмө студиялар массалык маалымат каражаттарына таандыкпы? 
 • Мезгилдүү басылмалардын акысыз контролдук нускалары берилет: 
 • Телерадио берүүлөрдүн материалдары  кайсы органга мамлекеттик сактоого берилет? 

 

Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө КР Мыйзамы

 • Журналисттин укуктары: 
 • Журналисттин милдеттери: 
 • Мамлекеттик органдардын, граждандардын өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелердин, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кызмат адамдары эмне үчүн жоопкерчилик тартат? 

 

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы 

 • Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына ылайык, төмөнкүлөрдүн кайсынысы Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүүнүн негизги принциптерине кирбейт: 
 • Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына ылайык, төмөнкүлөрдүн кайсынысы Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүүнүн негизги принциптерине кирбейт
 • Коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын ким аныктайт? 
 • Коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча мыйзамдарды кароону жана кабыл алууну камсыз кылып, ошондой эле алардын аткаруу бийлик органдары тарабынан өз ыйгарым укуктарынын чектеринде аткарылышын кайсы орган көзөмөлдөйт? 
 • Кайсы орган коррупцияга каршы аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлик органдарынын ортосунда негизги иш-милдеттерди жана милдеттерди бөлүштүрөт? 
 • Ким Кыргыз Республикасынын укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдарынын, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча ишин координациялайт, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумундагы коррупциянын абалы жөнүндө маалыматтарды чогултууну жана талдоону жүзөгө ашырат? 
 • Кайсы орган жалпыга маалымдоо каражаттары же Интернет-ресурстар аркылуу калк арасында коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча укуктук пропаганданы, билимдердин кеңейишин жана таралышын жүзөгө ашырат? 
 • Эгерде мамлекеттик же муниципалдык кызматчы баалуу кагаздарга, акцияларга (уюмдардын уставдык (чогултуу) капиталындагы катышуу үлүшүнө, пайларына) ээлик кылса, ал кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу максатында: 
 • Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына ылайык, коррупция менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүчү адам жөнүндө маалымат: 
 • Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына ылайык, коррупция менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүчү адам жөнүндө маалымат кимдин жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча берилет? 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кайсы аракети коррупция үчүн шарттарды түзүүчү укук бузуу болуп саналбайт? 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кайсы аракети же аракетсиздиги коррупция үчүн шарттарды түзүүчү укук бузуу болуп саналат? 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кайсы аракети коррупция үчүн шарттарды түзүүчү укук бузуу болуп саналбайт? 
 • Кайсы орган мамлекеттик чыгымдардын негиздүүлүгүн жана максатка ылайыктуулугун аныктайт жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча ишти каржылык жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылууга багытталган бюджеттик каражаттардын натыйжалуу пайдаланылышына парламенттик көзөмөлдү жүзөгө ашырат? 

 

КР коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Мыйзамы 

 • Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштеринин негизги багыттары төмөнкүлөр болуп саналат: 
 • Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштеринин негизги багыттары төмөнкүлөр болуп саналат: 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө жобо 

 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү кадр саясатын өркүндөтүү жагында КР Мамлекеттик кадр кызматынын функциялары: 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү кадр саясатын өркүндөтүү жагында КР Мамлекеттик кадр кызматынын функциялары: 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруунун жогорку кесипкөй системасын түзүү жагында Мамлекеттик кадр кызматынын функциялары: 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруунун жогорку кесипкөй системасын түзүү жагында Мамлекеттик кадр кызматынын функциялары: 
 • Мамлекеттик жана муниципалдык органдарындагы кызматтын баркын жогорулатуу жагында Мамлекеттик кадр кызматынын функциялары: 
 • Мамлекеттик кадр кызматында коллегия канча адамдан түзүлөт? 

 

Бухгалтердик эсеп жөнүндө КР Мыйзамы 

 • Бухгалтердик эсептин негизги милдеттери: 
 • Субъекттер бухгалтердик эсепти кандай жүргүзүшөт? 
 • Бухгалтердик эсеп тутумунда маалыматтарды чагылдырууда жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө, кайсы негизги принциптери колдонулат? 
 • Бухгалтердик эсеп тутумунда маалыматтарды чагылдырууда жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө, кайсы негизги принциптери колдонулат? 
 • Бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жаатындагы кесиптик иш республиканын мамлекеттик органдары тарабынан..
 • Субъекттерде бухгалтердик эсепти уюштуруу : 
 • Бухгалтердик жазуулар кандай тартипте жүргүзүлөт? 
 • Баштапкы документтер кандай милдеттүү реквизиттерди камтууга тийиш: 
 • Баштапкы эсепке алуу документтери кайсы органдар тарабынан КР мыйзамдарына ылайык алынып коюлушу мүмкүн?  
 • Кайсы субъекттер уюштуруучуларга, катышуучуларга же менчик ээлерине финансылык отчет беришет? 
 • Бюджеттик мекемелерден башка, Кыргыз Республикасынын субъекттери өздөрүнүн финансылык отчетун качан жарыялашат?  
 • Кайрадан түзүлгөн субъект, болбосо өзгөртүлүп түзүлгөн субъект үчүн биринчи отчеттук жыл болуп, кайсы мезгил эсептелет?  
 • 1-октябрдан кийин кайрадан түзүлгөн субъект үчүн (бюджеттик мекемелерден башка) биринчи отчеттук жыл болуп, кайсы мезгил эсептелет? 
 • Субъектти жоюуда, кредиторлор менен эсептешүү бүткөндөн кийин жоюучу комиссия эмнени түзөт? 
 • Бухгалтердик эсептин жана финансылык отчеттуулуктун маалыматтарынын тууралыгы жана тактыгы эмне боюнча ырасталат? 
 • Бухгалтердик эсептин регистрлеринин, ички отчеттуулук жана башка документтердин мазмуну кандай сыр болуп саналат? 
 • Бухгалтердик эсеп жөнүндө Мыйзамдын жоболору  кандай тартипте колдонулат? 
 • Салыктык эсепке алуу Кыргыз Республикасынын кайсы мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт? 
 • Бухгалтердик эсептин милдеттерди аткаруу үчүн субъекттер милдеттүү: 
 • Бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүүнүн принциптери: 
 • Ишкердик субъекттер канча мөөнөттө жылдык финансылык отчет берүүгө милдеттүү? 
 • Бардык субъекттер үчүн кайсы мезгил отчеттук жыл деп эсептелет? 
 • Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн жана финансылык отчётту түзүүнүн бирдиктүү усулдук негизи болуп эмне саналат
 • Кыргыз Республикасында бухгалтердик эсепке жалпы усулдук жетекчиликти камсыз кылууну кайсы орган жүзөгө ашырат? 
 • Баштапкы эсепке алуу документтери качан түзүлүүгө тийиш? 
 • Бухгалтердик эсеп тутумунда маалыматтарды чагылдырууда жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө кайсы принциптер колдонулат? 
 • Бухгалтердик эсеп тутумунда маалыматтарды чагылдырууда жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө кайсы принциптер колдонулат? 
 • Акча, товардык-материалдык жана башка баалуулуктарды кабыл алуу жана берүү үчүн негиз болуучу документтерге, субъекттин кредиттик жана расчеттук милдеттенмелерине, ошондой эле бухгалтердик отчеттор менен баланстарга ким кол коюшат? 
 • ФОЭСти милдеттүү түрдө колдонуу жөнүндө Бухгалтердик эсеп жөнүндө Мыйзамдын ченемдери кимдреге жайылтылат? 
 • Кайрадан түзүлгөн субъектти мамлекеттик каттоого алган датага чейинки жүргүзүлгөн чарбалык иштердин фактылары жөнүндөгү маалыматтар:
 •  

   

  “Сот приставдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  2016-жылдын 5-августу № 164
   

  1. Сот приставынын укуктук абалы
  2. Сот приставынын милдеттери
  3. Сот приставынын кызмат ордуна дайындалуучу адамга коюлуучу талаптар
  4. Сот приставдары кызматынын ишин уюштуруу
  5. Сот приставынын кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу тартиби
  6. Башкы сот приставынын ыйгарым укуктары
  7. Областтын жана Бишкек шаарынын, сот приставдар кызматынын бөлүмдөрүнүн улук сот приставынын ыйгарым укугу
  8. Сот приставынын милдеттери жана укуктары
  9. Мажбурлоо жана бөгөт коюу чаралары
  10. Күчтү, атайын каражаттарды жана ок атуучу куралдарды колдонуу шарттары жана чектери
  11. Күч колдонуу
  12. Атайын каражаттарды колдонуу
  13. Ок атуучу куралды колдонуу
   Сот приставынын жоопкерчилиги

 

1. Кадр саясатын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруунун мониторинг системасын андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө
(2007-жылдын 28-февралы №77)

2. Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген)

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө бөлүмү (борбору) жөнүндө Жобо

4. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 27-августундагы ПЖ N 146 жарлыгы менен бекитилди)

5. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө системасын киргизүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө
(2010-жылдын 27-августу ПЖ N 146)

Тестирлөөнүн эрежелери жөнүндө презентация

Get the Flash Player to see this player.