1.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” КР Өкмөтүнүн токтому

 (2016-жылдын 29-декабры № 707)   

2."Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө" Жобо
(2010-жылдын 23-августу ПЖ № 143)

3."Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

(2016-жылдын 30-майы № 75)

4.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө ЖОБО

  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 707 токтому менен бекитилген)

5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысынын жогорку администрациялык мамлекеттик  кызмат ордуна квалификациялык талаптар

(Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кенештин 2017-жылдын 3-мартындагы № 11 токтому менен бекитилген)